FTG

Felix Timmermans Genootschap

Welkom op de site van het Felix Timmermans Genootschap

Timmermans' ex libris

Op 5 juli 1972 – Felix’ verjaardag – werd het Felix Timmermans Genootschap ten huize van José De Ceulaer opgericht.

Het genootschap (een vereniging zonder winstgevend doel) wil Timmermans’ nagedachtenis levend houden en de kennis van zijn literair en plastisch werk bevorderen. Dat gebeurt sedert 1972 hoofdzakelijk door het uitgeven van een reeks jaarboeken met deskundige studies over allerlei aspecten van zijn leven en van zijn proza, poëzie, toneel, teken- en schilderwerk.

Er worden ook zeldzame en nooit eerder gepubliceerde teksten van de auteur opgenomen. Tenslotte behoort een kroniek met allerlei wetenswaardigheden tot de terugkerende rubrieken net zoals een Timmermansbibliografie waarin alle bekende publicaties zijn opgenomen die gedurende het voorbije jaar van en over Timmermans zijn verschenen.

Kortom: deze jaarboeken, geïllustreerd met foto’s en tekeningen, vormen een onmisbare bron voor al wie Felix Timmermans (1886-1947) nader wil leren kennen als mens en als kunstenaar.

De vereniging mag zich verheugen in een internationale uitstraling.

Elk jaar organiseert zij in Lier een ledendag. Voor zo’n gezellige bijeenkomst van vrienden uit binnen- en buitenland wordt telkens een aantrekkelijk programma voorzien.