FTG ›› Felix Timmermans ›› Bibliografie ›› Bibliografie van alle werken van Timmermans

Bibliografie van alle werken van Timmermans

In deze bibliografie zijn de erg talrijke heruitgaven van Timmermans´ werk (die meestal bij de oorspronkelijke uitgever Van Kampen in Amsterdam verschenen) niet opgenomen. Hierop is een uitzondering gemaakt als nieuwe edities heel erg verschillen van de voorgaande uitgaven: dan zijn ze wel vermeld. De recentste heruitgave is die door het Davidsfonds (Leuven 1989-1994, meerdelig): zij bevat, met uitzondering van de weinige toneelstukken, alle werken van de auteur. De heruitgaven van die toneelstukken zijn hieronder wel vermeld, omdat dit werk moeilijk vindbaar is. Ook van de bloemlezingen zijn enkel de belangrijkste opgenomen.

GB= gedichtenbundel; VB=verhalenbundel; R= roman; N= novelle; G= Gedicht; T= toneel; E= essay; Vert.= vertaling)

Polleke van Mher, Door de dagen. Lier 1907, A. van Hoecke, GB.

Felix Timmermans, ´Ecce Homo´ en het bange Portieresken. Gent 1909, Flandria´s Novellenbibliotheek, VB.

Schemeringen van de dood. Maldegem 1910. Victor de Lille, VB. (herdrukken o.a. Amsterdam 1919, Van Kampen; Amsterdam 1967, Meulenhoff)

Felix Timmermans en Antoon Thiry, Begijnhof-sproken. Amsterdam 1911, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Keurboekjes, VB. (2e vermeerderde druk 1919, herdruk Amsterdam 1981, Van Kampen)

Felix Timmermans, Pallieter. Amsterdam 1916, Van Kampen, R.

Het kindeken Jezus in Vlaanderen. Amsterdam 1917, Van Kampen, R.

De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntje. Brussel/Busssum 1918, Nieuwe Boekhandel/Van Dishoeck, Beiaard-serie 2, N. (2e druk Amsterdam 1920, Van Kampen)

Boudewijn. Amsterdam 1919, Van Kampen, G.

Anna-Marie. Amsterdam 1921, Van Kampen, R.

Karel en Elegast. Amsterdam 1921, Meulenhoff, De elfenrij, R.

De vier heemskinderen. Amsterdam 1922, Meulenhoff, De elfenrij, R.

Uit mijn rommelkas. Rond het ontstaan van ´Pallieter´ en ´Het kindeken Jezus in Vlaanderen´. Amsterdam 1922, Van Kampen, Zilveren verpoozingen, E.

Felix Timmermans en Eduard Veterman, Mijnheer Pirroen. Schouwburgspel. Amsterdam 1922, Van Kampen, Zilveren verpoozingen, T. (2e druk Wijnegem 2003, Felix Timmermans-Kring)

Felix Timmermans en Antoon Thiry, De ivoren fluit. Amsterdam 1923, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Korte verhalen uit de wereldbibliotheek 10, VB. (eerder in Begijnhof-sproken)

Felix Timmermans, Driekoningentryptiek. Amsterdam 1923, Van Kampen, VB

De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt. Amsterdam 1924, Van Kampen, Holland-bibliotheek, R. (herdruk o.a. Eindhoven 1985, Grootdruk-Uitgeverij)

Pieter Bruegel. Feestgroet uitgesproken op 31 mei MCMXXIV. Antwerpen 1924, De Sikkel, E.

Het keerseken in den lanteern. Amsterdam 1924, Van Kampen, VB. (herdruk als De kistprocessie, Oudenaarde 1967)

Felix Timmermans en Eduard Veterman, En waar de ster bleef stille staan... Amsterdam 1924, Van Kampen, Zilveren verpoozingen, T. (2de druk Wijnegem 2004, Felix Timmermans-Kring)

Felix Timmermans, Het Kleuterboek. Rijmpjes. Den Haag/Antwerpen 1924, Prometheus/De Gulden Sonne, G.

Schoon Lier. Amsterdam/Antwerpen 1925, Standaard/Van Kampen, E.

Naar waar de appelsienen groeien. Amsterdam 1926, Van Kampen, Reisverslag.

Felix Timmermans en Eduard Veterman, Leontientje. Toneelspel in 3 bedrijven (10 tafereelen). Amsterdam 1926, Van Kampen, Zilveren verpoozingen, T. (2de druk Wijnegem 2005, Felix Timmermans-Kring)

Henri Ghéon, O.-L.-Vrouw in de doornkens. Vertaald door Felix Timmermans. Amsterdam/Antwerpen 1928, Van Kampen/Standaard, T. (vert.)

Felix Timmermans, Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken. Amsterdam 1928, Van Kampen, R. (herdruk o.a. Brussel 1928, Manteau)

Het werk van Fred Bogaerts. Den Haag/Antwerpen 1929, Servire/ Dietsche Boekhandel, E.

De hemelsche Salomé. Amsterdam 1930, Van Kampen, Zilveren verpoozingen, T. (2de druk Wijnegem 2002, Felix Timmermans-Kring)

Vertelsels. Brugge 1930, De Kinkhoren, Zilvervisschen, VB. (herdruk Antwerpen 1986, Den Gulden Engel)

De harp van Sint-Franciscus. Amsterdam 1932, Van Kampen, R.

Pijp en toebak. Leuven 1933, Davidsfonds, Volksreeks 244, en Amsterdam 1933, Van Kampen, VB.

Bij de krabbekoker. Mechelen en Amsterdam 1934, Het Kompas en De Spieghel, Het zilveren bronneken 5, en Amsterdam 1934, Van Kampen, N.

Boerenpsalm. Amsterdam/Antwerpen 1935, Van Kampen/De Nederlandsche Boekhandel, R. (herdruk o.a. Eindhoven 1976, Grootdruk-Uitgeverij)

Het Vlaamsche volksleven volgens Pieter Brueghel. Amsterdam/Brussel 1936, Van Ditmar/Standaard, E.

Karl Heinrich Waggerl, Het jaar des Heeren. Vertaald door Felix Timmermans en H.P.C. van Ael. Antwerpen 1937, Het Kompas, R. (vert.)

Felix Timmermans en Karl Jakobs, Die sanfte Kehle. München 1937, Büchner, T. (vert. van een in het Nederlands onuitgegeven toneelstuk)

Felix Timmermans, Ik zag Cecilia komen. Amsterdam 1938, Van Kampen, N. (herdruk o.a. Antwerpen 1970, Ontwikkeling)

Felix Timmermans en Hendrik Caspeele, Het filmspel van Sint-Franciscus. Amsterdam 1938, Van Kampen, T.

Felix Timmermans, De familie Hernat. Amsterdam 1941, Van Kampen, R. (herdrukken o.a. Kalmthout 1977, z.u., De Vlaamse auteurs; Deurne 1985, Baart, Vlaamse Klassieken)

– Minneke-Poes. Amsterdam 1942, Van Kampen, N. (2e druk Gent 1943, Snoeck-Ducaju en Zoon)

Oscar van Rompay. Antwerpen 1943, Standaard, Kunstenaars van heden, E.

Isidoor Opsomer. Een voordracht te Lier bij zijn benoeming tot baron. Antwerpen 1943, De Sikkel, E.

Felix Timmermans en Karl Jacobs, Pieter Bruegel. Brussel 1943, Steenlandt, T.

Felix Timmermans, Een lepel herinneringen. Antwerpen 1943, Het Kompas, E. (herdrukken o.a. Brussel/Den Haag 1968, Manteau; Antwerpen 1974, Standaard; Amsterdam 1974, Van Kampen)

Vertelsels II. Brugge 1944, De Kinkhoren, VB.

Anne-Mie en Bruintje. Brugge 1944, De Kinkhoren, J.

Adriaan Brouwer. Amsterdam 1944, Van Kampen, R. (herdrukken o.a. Brussel 1968, Manteau; Deurne 1984, Baart)

Vertelsels III. Brugge 1945, De Kinkhoren, VB.

Adagio. Amsterdam 1947, Van Kampen, GB. (herdrukken o.a. Tielt/Amsterdam 1980, Lannoo; Antwerpen 1981, Standaard; Wommelgem 1986, Den Gulden Engel)

Felix Timmermans verhaalt. Amsterdam 1951, Van Kampen, Bl.. (bevat Ik zag Cecilia komen en verspreide verhalen)

Omnibus (2 delen). Amsterdam 1959-1960, Van Kampen, Bl. (bevat Pallieter, Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken, De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen, Naar waar de appelsienen groeien, Bij de Krabbekoker, Boerenpsalm, De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt, Anna-Marie, De harp van Sint Franciscus, Minneke poes en Schoon Lier)

Het einde van een roman. Lier 1961, Katholieke Vlaamse Club. E.

Breviarium. Brussel 1965, Reinaert, Bl. (bevat De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen, Driekoningentriptiek, Het hovenierken Gods, Ik zag Cecilia komen, Minneke poes)

Jan de kraai en andere verhalen. Brussel 1969, Manteau, Marnixpocket kMP 66; Bl.

Met Felix Timmermans door Vlaanderenland. Amsterdam 1971, Van Kampen. Bl. (herdruk o.a. Leuven 1972, Davidsfonds) (bevat Pallieter, De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen, Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken, Boerenpsalm, Ik zag Cecilia komen en De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt)

De goede helpers en andere vertelsels. Brugge 1972, Orion. Bl. (verspreide verhalen)

Minneke Poes en ander proza. Antwerpen/Amsterdam 1986, Manteau. Bl.

God en de koe en andere vertelsels. Leuven 2000, Davidsfonds. Bl.

Felix Timmermans en Carl Jacobs, De zachte keel. Blijspel in drie bedrijven. Wijnegem 2006, Felix Timmermans-Kring, T.

Deze geüpdatete bibliografie werd grotendeels ontleend aan: Stijn Vanclooster, ´Felix Timmermans´. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers, september 2006.