FTG ›› Felix Timmermans ›› Bibliografie ›› Ruime selectieve bibliografie van werken over Timmermans

Ruime selectieve bibliografie van werken over Timmermans

De onderstaande bibliografie is een uitgebreide selectie. Vanaf 1973 geeft het Felix Timmermansgenootschap te Lier het Jaarboek van het Felix Timmermansgenootschap uit, waarin alle aspecten in verband met de figuur Timmermans en diens werk worden behandeld en waarin ook moeilijk vindbare teksten van Timmermans worden ge(her)publiceerd. Minder wetenschappelijk maar ook informatief is verder het kleine tijdschrift Zilveren Verpozingen, dat de Felix Timmermanskring sinds 1991 twee keer per jaar publiceert. Daarnaast geeft ook het Duitse Felix Timmermans Gesellschaft vanaf 1990 een jaarboek uit (Jahrbuch der Felix Timmermans Gesellschaft). Van deze drie publicaties wordt hieronder per jaar alleen de titel van het eerstgenoemde jaarboek opgenomen. Referenties aan de artikelen daarin, evenals aan de andere twee genoemde tijdschriften en de bijdragen daarin worden hieronder niet vermeld.

Carel Scharten, Hollandsche en Vlaamsche Boeken. In: De Telegraaf, 25-8-1919. (over Boudewijn)

 

Ons volk ontwaakt, jrg. 7, nr. 25, 16 juni 1921. (Met bijdragen van Jozef Muls, Ernest van der Hallen, Floris van Reeth en Felix Timmermans.)

 

Karel van de Woestijne, De Pallieterige vergissing. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 okt. 1922. (Over Pallieter.)

 

Karel van de Woestijne, Tooneel te Brussel. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 sept. 1925. (Over de En waar de Ster bleef stille staan…)

 

Th. Rutten, Felix Timmermans. Groningen-Den Haag 1928.

 

Lode Zielens, Timmermans heeft géén fascistisch bloed in de aderen: Fé is voor een „joviale democratie“. In: Volksgazet, 5 dec. 1930.

 

Camille Melloy, ´Introduction: l´art de Felix Timmermans.´ In: Felix Timmermans, Triptique de Noël. Introd. et trad. de Camille Melloy. Louvain 1931, p. 7-15.

 

Camille Melloy, Le ´Tryptique de Noël´. In: Felix Timmermans, Triptique de Noël. Introd. et trad. de Camille Melloy. Louvain 1931, p. 17-20.

 

Rob de Graeve, Felix Timmermans. Gent 1935.

 

Adolf von Hatzfeld, Felix Timmermans: Dichter und Zeichner seines Volkes. Berlin 1935.

 

Contact, jrg. 1, nr. 7, 15 aug. 1935. (Met bijdragen van Felix Timmermans, Emmanuel de Bom en Maurice Gilliams.)

 

Joris Eeckhout, ´Felix Timmermans.´ In: Joris Eeckhout, Litteraire twistappels: Gezelle, Timmermans, Papini, Baudelaire, Gide. Gent 1936, p. 37-60 en p. 139-142. (algemeen)

 

Joris Eeckhout, [Over Felix Timmermans, De familie Hernat.] In: Joris Eeckhout, Litteraire profielen 11. Antwerpen 1942, p. 73-83.

 

Robert De Graeve (inl. en samenst.), Felix Timmermans. Diest 1942.

 

Maurice Roelants, Schrijvers, wat is er van den mensch? Brussel/Rotterdam 1942, p. 81-85 en p. 86-90. (Respectievelijk over Boerenpsalm en Pieter Bruegel)

 

Volk en Kultuur, jg. 2, nr. 22, 27 juni 1942. Speciaal Felix Timmermansnummer met bijdragen van José de Ceulaer, Oswald Everaert, Frans Mertens, Ernest Claes, Paul Hardy, Flor van Reeth, Lode Baekelmans, Renaat Veremans, Antoon Jacob, Bert Laenen en Ernest van der Hallen.

 

Jef van de Wiele, Felix Timmermans en de Rembrandt-prijs. In: De Vl.Ag, nr. 12, juli 1942, p. 587-593.

 

August van Cauwelaert, De romancier en zijn jeugd. In: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1943, nr. 3, juni 1943, p. 569-602. (over het vroege schrijverschap van Timmermans)

 

Lode van den Bergh [=Aster Berkhof], Marginalia bij ´de Blauwe Snoeckjes´. In: Nieuw Vlaanderen, jrg. 10, nr. 3, 22 jan. 1944, p. 1-2; nr. 4, 29 jan. 1944, p. 4; nr. 5, 5 febr. 1944, p. 4 en nr. 6, 12 febr. 1944, p. 4. (Over Minneke Poes)

 

Maurice Gilliams, In memoriam Felix Timmermans, 1886-1947. Antwerpen 1947.

 

Marc Edo Tralbaut, Zó was ´de Fee´… Herinneringen aan Felix Timmermans. Antwerpen 1947. (algemeen)

 

F.V. Toussaint van Boelaere, De Vlaamsche literatuur onder de bezetting. In: Apollo, jg. 2, 1947, p. 41-49 en 139-152.

 

F.V. Toussaint van Boelaere, Bij het heengaan van Felix Timmermans. In: Apollo, jg. 2, 1947, p. 114-117.

 

In memoriam Felix Timmermans. Speciaal nr. van Golfslag, jg. 1, nr. 11-12, louw- en sprokkelmaand 1947. (Met bijdragen van Manu Ruys, Oscar van Rompay, Berten Verbelen, Anton van de Velde, Adriaan de Rover, Albe, Paul de Vree, Renaat Veremans, Piet de Meeuw en Ivo Michiels.)

 

Dietsche Warande en Belfort, jg. 47, nr. 5, juni 1947. (Met bijdragen van Lode Baekelmans, C.M. van den Heever, Anton van Duinkerken, Ernest van der Hallen, Maxime Deswarte, José de Ceulaer, Oskar van der Hallen en Frans Verstreken.)

 

Ernest van der Hallen, Felix Timmermans. Nijmegen/Kortrijk 1948.

 

Antoon Coolen, Felix Timmermans onder de Duitse bezetting. In: Critisch Bulletin, jg. 15, nr. 6, juni 1948, p. 253-261.

 

Karl Jacobs, Felix Timmermans. Lebenstage und Wesenszüge eines Dichters. Düsseldorf 1949.

 

Menno ter Braak, Boeren aan bod. In: Menno ter Braak, Verzameld Werk. 5. Kronieken. Amsterdam 1949, p. 572-578. (Over Boerenpsalm)

 

Karel Jonckheere, ´Adriaan Brouwer´: Felix Timmermans´ laatste droomavontuur. In: Critisch bulletin, jrg. 16, nr. 6, juni 1949, p. 254-256.

 

Korneel Goossens, Felix Timmermans en de mystieke blijdschap. Averbode 1950.

 

Renaat Veremans, Herinneringen aan Felix Timmermans. Antwerpen 1950. (Met bijdragen van o.a. Ernest Claes, Oscar Van Rompay, Urbain van de Voorde)

 

Anton van Duinkerken, Aan boord met Felix Timmermans. In: Anton van Duinkerken, Mensen en meningen. ´s-Gravenhage 1951, p. 355-361.

 

Lia Timmermans, Mijn vader. Brugge-Amsterdam 1951. (in het Duits vertaald door Karl Jacobs en verschenen als Lia Timmermans, Mein Vater. Ein Erinnerungsbuch an Felix Timmermans)

 

De Toerist, jrg. 31, nr. 23, 1 dec. 1952. (Met bijdragen van Frans Verstreken, Lia Timmermans, José de Ceulaer en J.L. de Belder.)

 

Bert Verbist, Felix Timmermans, schilder met het woord, verteller met het penseel. Zo heb ik u begrepen. Lier 1953. (algemeen)

 

Denijs Peeters, Felix Timmermans, tekenaar en schilder. Leuven 1956.

 

Elias Dupon, De Vlaamse Timmermans. Brugge 1957.

 

José De Ceulaer, De mens in het werk van Felix Timmermans. Amsterdam 1957. (Met een inl. door Lia Timmermans.)

 

Emiel Jansen, Huldealbum Felix Timmermans 1947-1957. Roeselare 1957.

 

Na tien jaar… Felix Timmermans leeft voort! Averbode 1957. (Met bijdragen van o.a. Renaat Veremans, Jozef Muls, Max Wildiers, Albe, Karl Jacobs, Flor van Reeth, André Demedts.)

 

Albert Westerlinck, De innerlijke Timmermans. Antwerpen 1957.

 

Huldealbum Felix Timmermans 1947-1957. Roeselare 1957. (Met bijdragen van o.a.:

Emiel Janssen, Armand Boni, Denijs Peeters, Jef Crick, D. De Pauw, Bert Peleman, Flor van Reeth, Louis Vercammen en Renaat Veremans.)

 

Wij gedenken... de dichter Felix Timmermans. (De Bladen voor de Poëzie.) (Met een inleiding en een bibliografisch overzicht van de gedichten van FT door José de Ceulaer, en gedichten van o.a. Albe, Remi de Cnodder, Adriaan de Roover, Fernand Florizoone, Blanka Gijselen, Georg Hermanowski, Bert Peleman, Lieven Rens en Clem Schouwenaars.) Lier 1957.

 

´t Land van Ryen, jrg. 7, nr. 3-4, 1957. (Met bijdragen van A. Westerlinck, Ernest Claes, M. Cordemans, Louis van Leemput, U. Bovendaerde, José de Ceulaer en Louis Vercammen.)

 

De Toerist, jrg. 36, nr. 11, 1 juni 1957. (Met bijdragen van Juul van Hoof, José de Ceulaer, Leo Arras en Jef de Vroye.)

 

José de Ceulaer, Felix Timmermans. Brugge 1959.

 

J. Mertens, De oorzaken van het succes in Duitsland van Timmermans´ vertaald werk. In: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jrg. 13, 1959, p. 85-95.

 

Anton van Duinkerken, Felix Timmermans. In: Anton van Duinkerken, Vlamingen. Een bundel opstellen over het letterkundig leven in Vlaanderen. Hasselt 1960, p. 86-91.

 

Albert Westerlinck, Felix Timmermans. In: Albert Westerlinck, Wandelen al peinzend. Verzamelde opstellen. Leuven 1960, p. 159-173.

 

Hubert Lampo, Felix Timmermans 1886-1947. Brussel 1961.

 

P.N. van Eyck, Felix Timmermans: Het kindeken Jezus in Vlaanderen. In: P.N. van Eyck, Verzameld Werk 4. Proza 1917-1927. Amsterdam 1961, p. 131-136.

 

José de Ceulaer, Felix Timmermans. In: Toortsen, nr. 5, 1961, p. 29-32.

 

Ernest Claes, Voordrachtgevers zijn avonturiers. Antwerpen 1962. (over FT als voordrachtgever in Duitsland)

 

Tom Bouws, In het spoor van Felix Timmermans. In: Tom Bouws, Vlaanderen, o welig huis. Ontmoetingen tussen Ekelshuizen en Eigenbilzen. Hasselt 1962, p. 62-82. (algemeen)

 

M. Cordemans, Herinneringen aan „Pieter Bruegel“ van Felix Timmermans. In: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jrg. 16, 1962, p. 69-81.

 

Michel van der Plas, Schone letteren. In: Michel van der Plas (samenst.), Uit het rijke Roomsche leven. Baarn 1963, p. 281-301. (algemeen)

 

Frans Verstreken, Ik heb u niet verlaten. In: Felix Timmermans, Schoon Lier. Lier 1965, p. V-XVIII. (algemeen)

 

Gaston Durnez, Levenslied in de schemering van de dood. In: Gaston Durnez, Een bloem in het geweer. Beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. Hasselt 1965, p. 30-40. (Ft en WO I)

 

José de Ceulaer, Felix Timmermans buiten onze grenzen. In: Ons Erfdeel, jrg. 8, nr. 4, juni 1965, p. 16-26.

 

Louis Vercammen, Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik. Hasselt 1966.

 

José de Ceulaer, Pallieter als psychologisch verschijnsel. In: Boekengids, jrg. 44, nr. 9, nov. 1966, p. 385-387.

 

M. Cordemans, Raymond de la Haye en Felix Timmermans. Herinneringen. Gent 1967.

 

José de Ceulaer, Pallieter en de index. In: De Periscoop, jrg. 17, nr. 3, jan. 1967, p. 4.

 

Vlaanderen, jrg. 16, nr. 93, mei-juni 1967. Speciaal Felix Timmermansnummer met bijdragen van Marieke Timmermans, Clara Wagner-Timmermans, Lia Timmermans, Hubert Lampo, Gerard Walschap, Staf Weyts, Albe, Louis Vercammen, Geert de Vries, Sumitaka Asakura, Theodoor Weevers, Abel Coetzee, Olga Krijtova, Georg Hermanowski, José de Ceulaer, Gaston Durnez, Herman Vos en Frans Verstreken.

 

Frans Verstreken, Onze-Lieve-Vrouw der Visschen. Een verfilmd verhaal van Felix Timmermans. Oudenaarde 1968.

 

Godfried Bomans, In defence of Timmermans. In: Godfried Bomans, Denkend aan Vlaanderen. Tielt 1969, p. 49-56. (algemeen)

 

Louis Vercammen, Felix Timmermans. De mens – het werk. Hasselt 1971.

 

Lia Timmermans, Een voorwoord. In: Met Felix Timmermans door Vlaanderenland. Amsterdam 1971, p. 7-17. (algemeen)

 

Catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling van ongekend plastisch werk van Felix Timmermans. Lier 1972.

 

José de Ceulaer, Felix Timmermans, grafisch en plastisch: een zondag voor het oog. Brussel 1972.

 

José de Ceulaer, Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947. Met een inl. door Bertus Aafjes. Brugge 1972.

 

Art Lens, Retrospectieve Felix Timmermans n.a.v. de 25ste verjaring van het afsterven van de kunstenaar. Lier 1972.

 

Julien van Remoortere (samenst.), Felix Timmermans: mens, schrijver, schilder, tekenaar. Antwerpen 1972 (m.m.v. o.a. Lia Timmermans, met een Ten geleide door Gerard Walschap, een uitvoerige biografie door José de Ceulaer, een bibliografie door Hilda van Assche en Richard Baeyens en een catalogus van het plastische werk door Julien van Remoortere) (in het Duits bewerkt door Karl Jacobs en verschenen als Julien van Remoortere (Hrsg.), Felix Timmermans: der Mensch, der Dichter, der Maler, der Zeichner. Antwerpen 1972).

 

Gerard Walschap, Oratio pro Styno et Felice. In: Dietsche Warande en Belfort, jrg. 117, nr. 3, maart-april 1972, p. 227. (Over FT en Stijn Streuvels)

 

De Autotoerist, jrg. 25, nr. 13, 8 juni 1972. Speciaal Felix Timmermans-nummer, met bijdragen van o.a. Fr. Breugelmans, Leo Arras, Gaston Durnez, Clara Wagner-Timmermans, Frans Verstreken en Art. Lens.

 

José de Ceulaer (samenst.), Voor drie frank geluk. Felix Timmermans en de muziek. Jaarboek [1] van het Felix Timmermans-genootschap. Brugge 1973.

 

Lodewijk van Deyssel, Felix Timmermans´ Anne-Marie. In: Lodewijk van Deyssel, Het vreemd en heerlijk heelal. Gekozen en ingel. door Harry G.M. Prick. Amsterdam 1973, p. 17-18.

Herman Teirlinck, Uitvaart van Felix Timmermans. In: Herman Teirlinck, Verzameld werk. 9. Initiatie. Verspreide opstellen. Brussel 1973, p. 749-763.

Felix Timmermans, schrijver, schilder. Catalogus. ´s-Hertogenbosch 1973. Daarin o.m.: Hubert Lampo, Opnieuw Timmermans, p. 2-3.

 

Albert Westerlinck, Over Felix Timmermans. In: Dietsche Warande en Belfort, jg. 118, nr. 3, maart-april 1973, p. 200-204. (algemeen en over Adagio)

 

[Anoniem.], Getuigenissen. Jaarboek [2] van het Felix Timmermans-genootschap. Brugge 1974.

 

Louis Vercammen (red.), Franciscus en Timmermans. Jaarboek [3] van het Felix Timmermans-genootschap. Brugge 1975.

 

José de Ceulaer (samenst.), Pallieter van nabij. Jaarboek [4] van het Felix Timmermans-genootschap. Nijmegen 1976.

 

Erich Kock, Flandrisches Evangelium: auf den Spuren von Felix Timmermans. Limburg 1976. (algemeen)

 

Johan Anthierens, Pallieter, een uitdaging. In: Johan Anthierens, Een flauwgevallen priester op mijn tong. Vijftien op prijs gestelde Knack-kronieken. Antwerpen 1976, p. 125-138.

 

Louis Vercammen (samenst.), Eerste pennevruchten. Jaarboek [5] van het Felix Timmermans-genootschap. Nijmegen 1977.

 

Louis Vercammen (samenst.), De grijze jaren. Jaarboek [6] van het Felix Timmermans-genootschap. Nijmegen 1978.

 

José de Ceulaer, Felix Timmermans. Grote Ontmoetingen. Nijmegen/Brugge 1978.

 

Cyriel Verleyen (samenst.), Het dertiende kind. Jaarboek [7] van het Felix Timmermans-genootschap. Nijmegen 1979.

 

Marcel Janssens, Wat heb ik nog aan Pallieter? In: Dietsche Warande en Belfort, jg. 124, nr. 5, juni 1979, p. 342-352.

 

Cyriel Verleyen (samenst.), De herfst blaast op den horen. Jaarboek [8] van het Felix Timmermans-genootschap. Nijmegen 1980 [1981].

 

Marcel Janssens, Pallieter pleonastisch. In: Marcel Janssens, Woorden en waarden. Essays over literatuur. Brugge 1980, p. 174-185. (over de stijl van Pallieter)

 

Louis Vercammen (samenst.), Pallieter in Holland. Jaarboek [9] van het Felix Timmermans-genootschap. Beveren 1981.

 

Victor Suy, Een schilder, dertig schrijvers. Sint-Niklaas 1981. (algemeen)

 

José de Ceulaer (samenst.), Timmermans ten tonele. Jaarboek [10] van het Felix Timmermans-genootschap. Beveren 1982.

 

Gaston Durnez, Felix Timmermans: in het Eden van gisteren. In: Gaston Durnez, Vlaamse schrijvers: vijfentwintig portretten. Antwerpen 1982, p. 151-156.

 

Herman E. Mertens, Met U, o kern van alle dingen. In: Ons geestelijk leven, jrg. 59, nr. 3, mei-juni 1982, p. 127-137. (over Adagio)

 

Louis Vercammen (samenst.), Een mandeken vol bloemen. Jaarboek [11] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1983.

 

Louis Vercammen (samenst.), Bruegel tussen de regels. Jaarboek [12] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1984.

 

M. Vriesendorp, Het Vlaamsche volksleven volgens Pieter Breughel. In: Pennestreek, jrg. 4, nr. 3, mei-juni 1984, p. 14-17. (over FT en Pieter Brueghel)

 

Peter J. Latjes, Felix Timmermans leeft nog bij vele Vlamingen. In: Katholiek Nieuwsblad, 16-12-1984.

 

Herman-Emiel Mertens (samenst.), Leven in zijnen asem. Jaarboek [13] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1985.

 

Inez van Eijck en Rudi Wester, [Over] Felix Timmermans en Pallieter. In: Inez van Eijck en Rudi Wester, Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Amsterdam 1985, p. 276-278.

 

Ingrid van de Wijer, De zomer van ´25: onuitgegeven dagboek van Felix Timmermans. Inventaris van het volledige persoonlijke archief van de auteur. In: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jg. 39, 1985, p. 235-255.

 

Gaston Durnez, Timmermans was meer dan een Brabantse kermisvogel. De goede feeën op zoek naar de kern. In: De Standaard, 1 nov. 1985. (Gesprek met Herman-Emiel Mertens over de actuele populariteit en religiositeit van FT)

 

José de Ceulaer [inl.], 20 ex-libris naar thema´s uit het werk van Felix Timmermans. Sint-Niklaas 1986.

 

José de Ceulaer (samenst.), 100 jaar Felix Timmermans. Jaarboek [14] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1986.

 

Jo Cooymans, Met pen en penseel: Felix Timmermans tentoonstelling. Lier, 1986. (tentoonstellingscatalogus)

 

Ignaas Dom, Felix Timmermans de pelgrim. [Lier] 1986.

 

Gaston Durnez, De goede Fee. Pasfoto van Felix Timmermans. Brussel 1986.

 

Herman-Emiel Mertens, Adagio. Meditaties. Antwerpen 1986.

 

Frans Verstreken, Het Lier van Timmermans. Kapellen 1986.

 

Ingrid Van de Wijer, Al mijn dagen. Dagboeken en archief Felix Timmermans. Wommelgem 1986.

 

Anton van Wilderode, Het geluk van Felix Timmermans. In: Gulden Mond: blijde boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel. Wommelgem 1986, p. 56-69. (algemeen)

 

Amand Berteloot, De oudste Duitse Timmermans-vertaling. In: Ons Erfdeel, jrg. 29, nr. 2, maart-april 1986, p. 298-299.

 

Ingrid van de Wijer, Een geschenk aan de wereld: Felix Timmermans in vertaling. In: Ons Erfdeel, jg. 29, nr. 3, mei-juni 1986, p. 355-362.

 

Marcel Janssens, Over het dubbeltalent van Felix Timmermans. In: De Vlaamsche Gids, jrg. 70, nr. 5, sept.-okt. 1986, p. 33-38.

 

Jef van Meensel, Een receptie-onderzoek: steriotiepe beeldvorming in de letterkunde van Vlaanderen in het algemeen en bij Felix Timmermans in het bijzonder. In: Creare, jrg. 15, nr. 3, sept.-okt. 1986, p. 25-45.

 

Ignaas Dom (samenst.), Een Timmermans-jaar. Jaarboek [15] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1987.

 

Marc Reynebeau, ´Wat beroerlijke tijden? Niks beroerlijke tijden! Over Vlaamse idealisten van de Tweede Wereldoorlog tot vandaag.´ In: Marc Reynebeau, Apollo´s klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders. Leuven 1988, p. 113-123.

 

Frans Verstreken (samenst.), Tussen Demer en Nete. Jaarboek [16] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1988.

 

Bert Govaerts, De goede fee en het bruine beest. Een paar aanvullingen bij het dossier Timmermans. In: Dietsche Warande en Belfort, jrg. 133, nr. 6, aug. 1988, p. 429-443.

 

Herman-Emiel Mertens, Stilte is het antwoord. In: Geest en Leven, jrg. 65, nr. 5, sept.-okt. 1988, p. 242-250. (Over Ik zag Cecilia komen)

 

Herman-Emiel Mertens (samenst.), Over Boerenpsalm. Jaarboek [17] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1989.

 

Marcel Janssens, Felix Timmermans, Pallieter. In: A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure en M. Janssens (red.), Lexicon van literaire werken, hoofdwerk, jan. 1989.

 

August Keersmaekers, Felix Timmermans: wonder van eenvoud. Leuven 1990. (algemeen over de waarde van FT)

 

Louis Vercammen (samenst.), Omtrent Anna-Marie. Jaarboek [18] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1990.

 

A. Keersmaekers, Frederik van Eeden en Felix Timmermans. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1990, nr. 1, p. 76-88.

 

Bert Govaerts, De kleine oorlog van Anton Kippenberg. In: Dietsche Warande & Belfort, jrg. 90, nr. 6, december 1990, p. 738-761. (over de relatie tussen Timmermans en Insel Verlag)

 

Roland Beyen (ed.), Correspondance de Michel de Ghelderode. Bruxelles 1991-... (bevat correspondentie met Timmermans)

 

Marc Somers (samenst.), Timmermans en het activisme. Jaarboek [19] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1991.

 

Arthur Lens, Gegroet, o Lier!. Jaarboek [20] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1992.

 

Viktor Claes, Timmermans in Skandinavië. Jaarboek [21] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1993.

 

August Keersmaekers, Een tweede bundel ´Adagio´-gedichten. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993, p. 144-155.

 

August Keersmaekers, Felix Timmermans: ”De kern van alle dingen”. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993, nr. 1, p. 1-19.

 

Louis Vercammen (samenst.), Nazaret aan de Nete. Jaarboek [22] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1994.

 

Marcel Janssens, Een pen in stilte gedoopt. De stille wereld van Felix Timmermans. In: Marcel Janssens, Met groter L. Van Couperus tot Claus. Leuven 1994, p. 179-197.

 

Arthur Lens (samenst.), D´amandelboom van Lier. Jaarboek [23] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1995.

 

Louis Vercammen, Naamregister op het werk van Timmermans. Lier 1995.

 

A. Keersmaekers, Felix Timmermans, ´Boerengebed` (Adagio 12). In: Verslagen en Mededelingen Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1995, nr. 1, p. 1-15.

 

Marc Somers (samenst.), Timmermans in beeld. Jaarboek [24] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1996.

 

Marcel Janssens, De ouverture tot ´Pallieter´. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, nr. 2-3, p. 301-309.

 

August Keersmaekers, De ´bibliotheek´ van Felix Timmermans 1913-1914. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, nr. 2-3, p. 227-242.

 

August Keersmaekers, Felix Timmermans, ´Pallieter´ – ´Door zieletranen gewassen´. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, nr. 2-3, p. 243-260.

 

August Keersmaekers, Felix Timmermans, ´Pallieter´: de schrijver op de vingers gekeken. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, nr. 2-3, p. 261-275.

 

August Keersmaekers, De herfst blaast op den horen...: drie herfstgedichten van Felix Timmermans. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, nr. 2-3, p. 277-300.

 

Daniël Lemmens, Kroniek van een vriendschap: Felix Timmermans – Camille Melloy. Speciaal nr. van Heemkundige Vereniging De Gonde. Melle 1997.

 

Louis Vercammen, Timmermans enerzijds. Jaarboek [25] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1997.

 

Frans Verleyen, De gezonken goudvis. Felix Timmermans en de moderne tijd. Groot-Bijgaarden 1997.

 

Joris van Parys, ´Cher Bazal´: een portret in brieven van Léon Bazalgette (1873-1928). In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, jrg. 13, 1997, p. 43-86. (Met correspondentie aan Timmermans)

 

Marc Somers, Van ´Boudewijn´ tot ´Brueghel´: Timmermans in de jaren twintig. In: K. Wauters (red.), Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Kapellen 1997, p. 219-232.

 

Jeroen Overstijns, Felix Timmermans mee naar het volgende millennium? ´Met wat letterkunde in groot genoegen omsierd.´ In: Ons Erfdeel, jrg. 40, nr. 5, nov.-dec. 1997, p. 642-654. (over de actualiteit van FT)

 

Hedwig Speliers, Felix Timmermans in Duitsland (1918-1941). In: Kruispunt, jrg. 38, nr. 172, dec. 1997, p. 48-82.

 

Marc Somers (samenst.), Timmermans anderzijds. Jaarboek [26] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1998.

 

Bart Mesotten, Haikoe en senrioe bij Felix Timmermans? In: Bart Mesotten, Een verre vogel. Tweede haikoe-boek. Kapellen 1998, p. 111-122.

 

Louis Vercammen (1999), In den bloeyenden wijngaerdt. Jaarboek [27] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 1999.

 

Gaston Durnez, Felix Timmermans. Een biografie. Tielt 2000.

 

Ignaas Dom, Felix Timmermans. Ein Dichter aus Flandern. Kleve 2000.

 

August Keersmaekers, Het geluk van een schrijver. Felix Timmermans en zijn Pallieter. Antwerpen/Gent 2000. Twee delen.

 

Louis Vercammen (samenst.), Een vinger in de hemel. Jaarboek [28] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2000.

 

Bert Govaerts, ´Zoo was Vlaanderen op Duitschlands lippen´: Felix Timmermans en de Rembrandprijs, 1942. In: Wetenschappelijke Tijdingen, jrg. 59, nr. 1, maart 2000, p. 15-34.

 

Gaston Durnez, Een bloem van het hart. Jaarboek [29] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2001.

 

Louis Vercammen (samenst.), De jaren gaan voorbij. Jaarboek [30] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2002.

 

Julien Vermeulen, Pallieter, een hardnekkig archetype. In: Streven, jrg. 69, nr. 7, juli-aug. 2002, p. 587-598.

 

Gaston Durnez (samenst.), De echo van een stem. Jaarboek [31] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2003.

 

Hedwig Speliers, Met politiek bemoei ik mij niet. Tussen democratie en dictatuur: de literatuur in Vlaanderen tijdens het interbellum. Antwerpen 2003.

 

Louis Vercammen (samenst.), Als de blaren vallen. Jaarboek [32] van het Felix Timmermansgenootschap. Lier 2004.

 

Marcel Janssens, Felix Timmermans. Boerenpsalm. In: A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure en M. Janssens (red.), Lexicon van literaire werken, 64ste aanvulling, nov. 2004.

 

Job Deckers (samenst.), Het witte huis. Jaarboek [33] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2005.

 

Koen De Vriese (samenst.), ’t Zal wel gaan. Jaarboek [34] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2006.

 

Gaston Durnez (samenst.), Houten mensen. Jaarboek [35] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2007.

 

Stijn Vanclooster, Een verhaal rond... De ontstaansgeschiedenis van vijf toneelwerken van Timmermans. Wijnegem 2007.

 

Job Deckers en Luc Coenen (samenst.), Lierke Plezierke. Jaarboek [36] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2008.

 

 

Deze geüpdatete bibliografie werd grotendeels ontleend aan: Stijn Vanclooster, ´Felix Timmermans´. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers, september 2006.