FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› D

D

Eugène Dabit : L'Hôtel du Nord, Maîtres de la Peinture espagnole, Frans letterkundige : Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Frans Daels : Voor Moeder en Zuigeling : Een wandeling (20/Jb 23)

Servaas Daems O.Praem., letterkundige : Kempische vertelsels (05/Jb 6), Hoe ik met het werk van Streuvels kennismaakte (31/Jb 25)

Hippolyte Daeye, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Dafnis en Chloë [Longos] : Anna-Marie (21)

Dako de pekinees : Minneke Poes (42)

Dam, Amsterdam : Adriaan Brouwer (48)

het Dambert, brouwerij Lier : Het oude Lier (24/Jb 2), De verliefde Moor (24), Schoon Lier (25)

pater Damiaan [Jozef de Veuster] : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Damiette, Egypte : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

zwaard van Damokles : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Brieven uit Vlaanderen 1 (20/Jb 23)

Jan Baptist Dandoy, leerling-schilder : Adriaan Brouwer (48)

profeet Daniël, bijbel : Het verken als kluizenaar (42), Minneke Poes (42), De dag der dieren (43)

Dante Alighieri : La vita nuova, Divina Commedia : De nood van Sinterklaas (24), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), De familie Hernat (41), Michelangelo (41), Minneke Poes (42), Dankrede Rembrandtprijs (42)

Dardanellen, Turkije : De vier Heemskinderen (22)

* Dat es die sleutele der donkere caemere, die toecomst heit : De kelder (10)

Alphonse Daudet : Sapho, Tartarin de Tarascon, Frans letterkundige : Pallieter in Holland XVII (19/Jb 9), Naar waar de appelsienen groeien (26), Dagboek (30/Jb 2)

Gerard David, schilder : Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28)

Jan Baptist David : Vaderlandsche Historie, Liers historicus : Ernest de Weert (24/Jb 20), Schoon Lier (25), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

koning David, bijbel : Alfred Delaunois (14/Jb 9), Het sacrificie van zuster Wivina (19), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Anna-Marie (21), Mijn vriend Van Reeth (21/Jb 3), Het goddelijk treurspel van Simon Memmi (23/Jb 26), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), De verliefde Moor (24), Naar waar de appelsienen groeien (26), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De harp van St-Franciscus (32), In Maestricht (32/Jb 32), Wanneer de zon terugkeert (32/Jb 32), Dit is de spijskaart (36/Jb 28), Michelangelo (41), O.L.Heer en de koei (45), Adagio (47)

Davidsfonds, uitgeverij Leuven : Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Leonardo Da Vinci, Italiaans kunstenaar : Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Het werk van Alfred Delaunois (14/Jb 9), Uit mijn rommelkas (22), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Volkskunst (31/Jb 29), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Michelangelo (41), toneel Bruegel (43)

Dax (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Hendrik de Backer, moordenaar van de pastoor van Nijlen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Schoon Lier (25)

Edward de Beukelaer, bruidegom : Dit is de spijskaart (36/Jb 28)

firma de Beukelaer : Lierke Plezierke (28)

Adriaan de Bie, Liers schilder : Oude Lierse kunst (42/Jb 20)

Cornelis de Bie : Louw Scheurbier en Stout Harnas zijn wijf, Liers notaris-rederijker : Anna-Marie (21), In de koninklijke vlaai (24), Ernest de Weert (24/Jb 20), Schoon Lier (25)

* notaris De Bie : De familie Hernat (41)

* Trientje de Blieck, snoepwinkel : De nood van Sinterklaas (22); = Trientje Mutser (24)

Eugeen de Bock, uitgever Antwerpen : Isidoor Opsomer IV (43)

René de Bock, redacteur : brieven aan R. de Bock (06/Jb 5)

Mane de Bom : Swane, letterkundige : brieven aan De Bom (12 t/m 46/Jb 2), Pieter Bruegel (28), Brief over De Gruyter (34/Jb 10)

August Victor de Bondt = Pirroen : Een kermis van St-Gommarus (19/Jb 27), Opdracht aan Renaat Veremans (24/Jb 18), De lange stenen pijp (33), Zelfportret (33/Jb 25)

Aloïs de Brabander, lithograaf : Tentoonstelling der Kenisgilde I (09/Jb 6)

Ferdinand de Braekeleer, schilder : De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Het museum van Lier (33/Jb 20)

Henri de Braekeleer, schilder : De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Holland (20/Jb 19), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Het oude Lier (24/Jb 2), Schoon Lier (25), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), Fototen­toonstelling (41)

Peter de Breuseghem, notaris Rubens : Adriaan Brouwer (48)

E. = Jules? de Bruijcker, etser : Pieter Bruegel (28), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28)

Rik de Bruyn, Liers meubelmaker : Tentoonstelling der Kenisgilde I (09/Jb 6)

Edgar de Bruyne, wijsgeer : Volkskunst (31/Jb 29)

Claude Debussy, Frans componist : Jardin sous la pluie (Jb 1)

René de Clercq, dichter : De Kerstmis van Vlaanderen (15/Jb 19), Dit is de spijskaart (36/Jb 28), Hulde aan F. de Pillecyn (41)

* juffrouw De Clippel : Jan de kraai (43)

Alfons de Cock, folklorist : Volkskunst (31/Jb 29)

Jozef de Cock, professor Leuven : De Kerstmis van Vlaanderen (15/Jb 19)

Pieter de Coninck, Brugse held : De droom aller Vlamingen (15/Jb 19)

Frans de Cort, letterkundige : Vlaamse Arbeid (05/Jb 6), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

L. de Cort, Liers acteur : Toneel I (10/Jb 6)

Charles de Coster, Belgisch letterkundige : Holland (20/Jb 19), Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20), Albert Saverijs (37), Isidoor Opsomer IV (43)

Edmond de Coussemaker, musicoloog : Volkskunst (31/Jb 29)

Michel de Ghelderode, toneelauteur : Pieter Bruegel (28)

William Degouve de Nuncques, schilder : Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23)

Petrus de Groof, pastoor Nijlen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Schoon Lier (25)

Jan Oscar de Gruyter, acteur : brief aan Prosper Thuysbaert (24/Jb 10), Brief over De Gruyter (34/Jb 10)

Jan de Heem, schilder : Adriaan Brouwer (48)

Lucas de Heere, schilder : Pieter Bruegel (28)

De Heyderstraat, Lier : Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Lierke Plezierke (28), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Pieter de Hoogh, schilder : Het begijnhof (19/Jb 19), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23)

* burgemeester Dejong & dochters Amelie en Celia : De zachte Keel (37)

Marinus de Jong, componist : brief aan De Bom (37/Jb 2)

Constant de Kinder : Jan zonder Vrees : Het poppentheater (41)

Stans de Koninck, café : Lierke Plezierke (28)

Léon Delacroix, Belgisch eerste-minister : Brieven uit Vlaanderen 3 (20/Jb 23)

Omer Karel de Laey : Van te Lande, letterkundige : Vlaamse Arbeid (05/Jb 6), Uit mijn rommelkas (22), Mijn eerste boek (22/Jb 5)

Raymond de la Haye, Liers schilder : brief aan Lodewijk de Vocht (08/Jb 11), Tentoonstelling der Kenisgilde I-II (09-10/Jb 6), brief aan De la Haye (s.d./Jb 6), De arme visserschuit (10/Jb 6 en 35), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22), Schoon Lier (25), Het museum van Lier (33/Jb 20), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Alfred Delaunois, schilder : Bagijnhofsproken (11), Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Alfred Delaunois (14/Jb 9)

Delft (NL) : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Pallieter in Holland III-VI (18/Jb 9), Holland (20/Jb 19), Anna-Marie (21), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Het oude Lier (24/Jb 2), Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28), Dagboek (30/Jb 2), Isidoor Opsomer III (33/Jb 20), De familie Hernat (41), Minneke Poes (42)

Delfzijl, Groningen : Dank aan Holland (39)

Victor Delille, uitgever Maldegem : Schemeringen van den dood (10), brieven aan Jozef Muls, Karel van den Oever & Van Reeth (10/Jb 6), Causerie over Pallieter (21/Jb 4)

Cornelis de Lorm, decorateur Den Haag : Na het interview (20/Jb 4)

Frans Delvaen, activist : Dagboek (19/Jb 9)

Jean Delville, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Herman de Man, letterkundige : Dagboek (30/Jb 2), brief aan De Bom (38/Jb 2)

Guy de Maupassant, Frans romancier : Uit mijn rommelkas (22)

De Meester : Brief uit Lier I (10/Jb 6)

Johan de Meester, regisseur : Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Demer, rivier : De vrolijke Limburger (06/Jb 6), Alfred Delaunois (14/Jb 9), De Witte, Zichem en Ernest Claes (30/Jb 16), Ik zag Cecilia komen (38)

Pieter de Mets, schilder : Enige herinneringen (30/Jb 25)

Gust de Meulenare, Liers acteur : Toneel I-III (10/Jb 6)

Joos de Momper, schilder : Adriaan Brouwer (48)

* Jan, Mil & Piet de Monk : In de Fortuin (33/Jb 33)

Pol de Mont, letterkundige : brieven aan Jos Verwiel (26/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Dendermonde, O-Vlaanderen : De waterheiligen (19), Pallieter (16), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), Het einde van een roman (32/Jb 22), De lange stenen pijp (33), Boerenpsalm (35), Firmin van den Bosch (36), Adriaan Brouwer (48)

J. Dendersone : Marino Marinelli of De bloednacht van Venetië : Naar waar de appelsienen groeien (26), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Een lepel herinneringen (43)

* Jef den Dries, stroper : Boerenpsalm (35)

Denemarken : Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28), brief aan Marieke (36/Jb 21), briefkaart aan Jan Boon (36/Jb 18), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Maurice Denis, Frans schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Lode de Nuyl, gevelschilder : Het liefdekabinet (33)

Jef Denyn, beiaardier Mechelen : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Jan Frans de Pauw O.P. Lier : Pieter Bruegel (28)

* de Pijpelaer, Lierse familie : De begrafenis van Matantje (24), In de koninklijke vlaai (24), Schoon Lier (25)

* Therese de Pijpelaer : Jan de kraai (43)

Filip de Pillecyn : Blauwbaard, Monsieur Hawarden, Schaduwen, De soldaat Johan, letterkundige : Hulde aan F. de Pillecyn (41)

Dr. Alfons Depla : Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23)

Lodewijk de Raet : Economie van Vlaanderen : Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16)

J. Deridder, Liers acteur : Toneel II (10/Jb 6)

Valerius de Saedeleer, schilder : Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22), Pieter Bruegel (28), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Jan de Schutter, onderpastoor Lier : Schoon Lier (25), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15)

* Desdemona [Shakespeare/Verdi : Othello] : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Gustave de Smet, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9), Anton Pieck (34/Jb 23)

Georges Desvallières, Frans schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Jan de Swert : Belevenissen van Jan de Swert, de sprekende kraai (34) = Jan de kraai (43)

Nestor de Tière : Roze Kate, toneelauteur : Schoon Lier (25)

Ludwig Dettmann, Duits schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Deurnse Poort, Antwerpen : Pieter Bruegel (28)

Maurice de Vlaminck, Frans schilder : Isidoor Opsomer IV (43)

Lodewijk de Vocht : Ontwaking, Pastoraal, Herderwijze, Jaarkrans, Driekoningenlied = Vrede­koning, Fabels, componist : brieven aan De Vocht (08-46/Jb 11-16), De Vocht-Cuppensavond (10/Jb 6), Dagboek (20/Jb 1), Lodewijk de Vocht (31/Jb 11), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Vital de Vogelaere, Liers activist : Dagboek (19/Jb 9)

Juliaan de Vriendt, schilder : Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Maria Francisca de Vries = Roos : Het nachtelijk uur (24)

* Karel de Vries : Als de blaren vallen (31/Jb 32)

Simon de Vries, Liers kanthandelaar : Het einde van een roman (32/Jb 22), Bij de Krabbekoker (34), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Willem Devroy, acteur : Droeve min (10/Jb 6)

Richard Dewachter, letterkundige : brief aan Thomas Groenendaal (27/Jb 13)

* Soo de Wapper, duivenmelker : De bombardon (30/Jb 28)

Antoon de Weert, Liers dichter : Ernest de Weert (24/Jb 20), Schoon Lier (25)

Ernest de Weert, Liers dichter : Voorwoord Uit de Eenzaamheid (24/Jb 20), Schoon Lier (25)

Jan de Weert, Liers schilder : Tentoonstelling der Kenisgilde I (09/Jb 06), Schoon Lier (25), Oude Lierse kunst (42/Jb 20), Oscar van Rompay II (43/Jb 33), Het oude schone Lier (44/Jb 2)

Felix de Winter, Liers schilder : Schoon Lier (25), FT heeft nog een woordje te plaatsen (41)

Karel de Winter, Liers dichter : Ernest de Weert (24/Jb 20), Schoon Lier (25), Voorwoord Pan II (25/Jb 20), Lodewijk van Boeckel II (37/Jb 20)

Willem de Winter, Liers acteur : Droeve min (10/Jb 6)

Gregorius de Wit O.S.B., schilder : Pater Gregorius de Wit (24/Jb 26)

Gustaaf de Wit, pastoor Lier : Een nieuwe kerk van het H. Hart te Lier (37/Jb 2)

* Dré de Zon, gemeenteraadslid : Minneke Poes (42)

* Polien de Zucht, mosselleurster : Schoon Lier (25)

Marnix d'Haveloose, beeldhouwer : Kunst van heden (12/Jb 9)

Michel d'Hulst, Liers tekenaar : Tentoonstelling der Kenisgilde II (10/Jb 6)

* Diana van Efese, myth. : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9), Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), In de koninklijke vlaai (24), Karel van den Oever I (26/Jb 28), Pieter Bruegel (28), Bij de Krabbekoker (34), Libretto Anna-Marie (38/Jb 18), toneel Bruegel (43)

Charles Dickens, Engels romancier : De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4)

Eugen Diederichs, Duits uitgever : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Dierckx, Antwerpenaar : Pieter Bruegel (28)

Dierentuin, Antwerpen : Over Pieter Bruegel (32/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Een lepel herinneringen (43), Anne-Mie en Bruintje (45)

Diest, Brabant : Pallieter (16), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Het oude Lier (24/Jb 2), Leontientje (26), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Volkskunst (31/Jb 29), De familie Hernat (41), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15)

Dietsche Warande & Belfort, literair tijdschrift : Mej. Belpaire (26/Jb 28), brief aan Thomas Groenendaal (28/Jb 13), Robert Storm Petersen (38/Jb 21), brieven aan Albert Westerlinck (46-47/Jb 8)

Dijle, rivier : De familie Hernat (41)

Dijon (F) : Juffrouw Symforosa (18)

Dijver, Brugge : De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), Plus est en vous (94)

Dikke Bertha, kanon : De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4)

* Dikke Verbil, schoenmaker : Schoon Lier (25)

Diksmuide, W-Vlaanderen : Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23)

Frans Dingemans, Liers acteur : Toneel II (10/Jb 6)

Dingenen, houthandel Grobbendonk : brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30)

Dionysius (H.) : De vier Heemskinderen (22)

* Dionysos, myth. : Pallieter in Holland XII (19/Jb 9), Isidoor Opsomer II (31/Jb 20), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

* Dirk, vriend van : Pieter Bruegel (28)

Guglielmo Divini, Italiaans dichter = broeder Pacifico : De harp van St-Franciscus (32)

Dogenpaleis, Venetië : Naar waar de appelsienen groeien (26), De familie Hernat (41)

Dokkum, Friesland : Dank aan Holland (39), We komen tot elkander (39)

* Dolfijnen, vriendenkring in den Dolfijn ÷ den Eycken Boom, herberg Lier : Dagboek (19-20/Jb 9-18) Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), De verliefde Moor (24), O.L.Vrouw der vissen (24), Zelfportret (33/Jb 25), De zachte Keel (37), Libretto Anna-Marie (38), Hoe Anna-Marie ontstaan is (47/Jb 18)

Dolerenden, sekte : Pallieter in Holland II (18/Jb 9)

Dolomieten (I) : Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

Dom, Milaan e.a. : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Naar waar de appelsienen groeien (26)

Pol Dom, schilder-beeldhouwer : Kunst van heden (12/Jb 9), Pallieter in Holland XVII (19/Jb 9)

Domburg, Zeeland : Brief over De Gruyter (34/Jb 10)

Dominicanen, kloosterorde : Anna-Marie (21), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), De kerstmissater (24), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Lierke Plezierke (28), De hemelse Salomé (30), Bij de Krabbekoker (34), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), brief aan Mil Lambrechts (38/Jb 15)

Dominicus (H.) : Een goede vriend (20/Jb 20), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), Het hovenierken Gods (26), De hemelse Salomé (30), De harp van St-Franciscus (32), De kerk van Strijtem (34/Jb 35)

Domitilla (H.) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Dommel, rivier : brief aan Jos Verwiel (26/Jb 12), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Het Vlaamse volksleven volgens Pieter Bruegel (36/Jb 12)

Donatello, Italiaans beeldhouwer : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Donatus (H.) : In de koninklijke vlaai (24), Minneke Poes (42)

Donau : Karel en Elegast (21)

* Filomene Donckers, vriendin : Het masker (24)

Donk, Lier : In de koninklijke vlaai (24)

* Donkerbos : Het zwaar geheim van de koster (32/Jb 32)

Auguste Donnay, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Maria Doolaeghe, dichteres : Die man van de Lion (35/Jb 7)

de Doornenkroon, huisnaam : Schoon Lier (25)

Dordogne (F) : De vier Heemskinderen (22)

Dordrecht (NL) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Gustave Doré, Frans tekenaar : Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Fred Bogaerts is 60 jaar (42/Jb 10)

* Dorothea, meid : toneel Bruegel (43)

* In het Dorstige Hert, herberg : Jan de kraai (43)

Dortmund (D) : De vier Heemskinderen (22)

* Dorus, vader van : Pieter Bruegel (28)

Fedor Dostojevski, Russisch romancier : Uit mijn rommelkas (22)

* boer Dox : Boerenpsalm (35)

den Draak, huisnaam Lier : Schoon Lier (25)

* Drakenhol : Karel en Elegast (21)

Drenthe (NL) : Dank aan Holland (39)

Dresden (D) : Eten is levensvreugde (31/Jb 29), Groet aan Duitsland (32/Jb 32)

de Drie Gapers, Lierse herberg : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Anna-Marie (21), Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28)

Driekoningen : 1. sterrenbeeld in Orion : Pallieter (16)

2. wijzen uit het oosten ÷ Balthasar, Gaspar, Melchior

De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32)

3. herberg Lier : Schoon Lier (25)

* de Drie Kronen, herberg : Pieter Bruegel (28)

Dries, Lier : Het oude, schone Lier (44/Jb 2)

de Drie Snoeken, huisnaam Lier : De verliefde Moor (24)

* In de Drie Vreugdekens, herberg : Pieter Bruegel (28)

Druïden, Keltische priesters : Volkskunst (31/Jb 29)

Duc de hond : Onzen hond (20/Jb 19)

Willem Dudok, bouwmeester : Een onvoltooide symfonie (39/Jb 2)

Duffel, Antwerpen : Pallieter (16), O.L.Vrouw der vissen (24), St-Gommarus II (24), O.L.Vrouw van Genade (32/Jb 32), Bij de Krabbekoker (34)

* de Duif, herberg : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

* Beate Duim, vriendin van Celia : De zachte Keel (37)

* Jo Duim, wasvrouw : Het masker (24)

Duinkerken (F) : De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), Ster der Zee in Verhalenkalender (32/Jb 30)

Duitsland : Brief uit Lier I (10/Jb 6), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Alfred Delaunois (14/Jb 9), De Nete (15/Jb 2), De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), Pallieter in Holland II-V-VI-VIII (18/Jb 9), De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), Dagboek 19/Jb 9; 30/Jb 2), Anna-Marie (21), Uit mijn rommelkas (22), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), De Friese klok (23/Jb 26), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12), Pieter Bruegel (28), brief aan Frans Verschoren (28/Jb 2), De eerste dag (30/Jb 22), Volkskunst (31/Jb 29), brief aan Isidoor Opsomer (31/Jb 24), De harp van St-Franciscus (32), Groet aan Duitsland (32/Jb 32), De stralende mantel (33/Jb 33), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Schenk boeken (34/Jb 29), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), brief aan Anton Kippenberg (35/Jb 19), Het filmspel van St-Franciscus (37), Het schoon doksaal te Lier (37/Jb 2), Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16), Openingsrede (40), Vlaanderens boodschap (41), Dankrede Rembrandtprijs (42), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15), Oscar van Rompay II (43/Jb 33), toneel Bruegel (43), brief aan Emmanuel Stickelberger (44/Jb 32)

* In de Duizend Appeltjes, huisnaam : Anna-Marie (21)

Duizend en één Nacht, oosterse verhalencyclus : Uit mijn rommelkas (22)

Edmund Dulac, Engels graficus : Anton Pieck (34/Jb 23)

Dulle Griet, sage : Feestgroet te Brussel (24/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstel­ling (34/Jb 12), Bruegel schilder van Winterhulp (44/Jb 20)

* ridder Dunay van Baviere : De vier Heemskinderen (22)

Pauwel Dupont [Pontius], etser : Adriaan Brouwer (48)

Durendael, zwaard van Roeland : De vier Heemskinderen (22)

Albrecht Dürer, Duits schilder : Dagboek (19/Jb 9), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Naar waar de appelsienen groeien (26), Groet aan Duitsland (32/Jb 32), Anton Pieck (34/Jb 23), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Heilige Nacht (35/Jb 22), O Kerstnacht schooner dan de daegen (38/Jb 22), Een lepel herinneringen (43)

Durme, rivier : Hulde aan F. de Pillecyn (41)

Düsseldorf (D) : Groet aan Duitsland (32/Jb 32)

* Duvelinne de wezel : Boudewijn (19)

Jozef Laurens Dyckmans, Liers schilder : Schoon Lier (25), Oude Lierse kunst (42/Jb 20), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

* juffrouw Dymfina : De oranjebloemekens (33)

zuster Dymfna [Maria Constantia Leemans], gasthuiszuster Lier : Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22)