FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› E

E

meister Eckehart, Duits mysticus : Causerie over Pallieter (21/Jb 4)

Edegem, Antwerpen : De kistprocessie (24), Schoon Lier (25)

* pater Edgardus : Pieter Bruegel (28)

Constant Eeckels : Ecce Homo (Kruisbloemen), dichter : Vlaamse Arbeid (05/Jb 6), Alfred Delaunois (14/Jb 9)

Joris Eeckhout, priester-essayist : Vlaamse Arbeid (05/Jb 6)

Eeklo, O-Vlaanderen : De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32)

Eenhoren : 1. landgoed : Anna Marie (21), Mijnheer Pirroen (22)

2. brouwerij : Het oude Lier (24/Jb 2), Schoon Lier (25), De plaats van portier (25)

3. café : Ster der Zee in Verhalenkalender (32/Jb 30)

* de Eeuwige Lamp, herberg : Pieter Bruegel (28)

Efese, Klein-Azië : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

bisschop Egbert van Bamberg : De stralende mantel (33/Jb 33)

* ridder Eggeric van Egghermonde : Karel en Elegast (21), De vier Heemskinderen (22)

broeder Egied [Egidio] : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

graaf Lamoraal van Egmond : Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

Egypte : Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Het fonteintje (11), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), De Kerstmis van Vlaanderen (15/Jb 19), Binnenleiding Het kindeken (16/Jb 2), Pallieter in Holland X (18/Jb 9), Het begijnhof (19/Jb 19), De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 9), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Uit mijn rommelkas (22), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), De Friese klok (23/Jb 26), Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De kerstmisroos (29/Jb 22), Antwoord aan Lübecker Nordische Gesellschaft (31/Jb 17), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De harp van St-Franciscus (32), De processie van het H. Bloed te Brugge (33/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Nest Wijnants (35), Firmin van den Bosch (36), O Kerstnacht schooner dan de daegen (38/Jb 22), De familie Hernat (41), Aan Stijn Streuvels (41), toneel Bruegel (43), Een lepel herinneringen (43)

* 't Eierboerinneke, huisnaam : De verliefde Moor (24)

* Eierenwafelstraat : De nood van Sinterklaas (24)

Gustave Eiffel, Frans ingenieur : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Eigen Haard, tijdschrift : Volkskunst (31/Jb 29)

Jan Eigenhuis, letterkundige : Dagboek (19/Jb 9)

Eikelstraat, Lier : In de Fortuin (33/Jb 33), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Eikenhoek : Ik zag Cecilia komen (38)

Eindhoven (NL) : Dagboek (19/Jb 9)

Eisenach (D) : Groet aan Duitsland (32/Jb 32)

d'Ekster : 1. tabakswinkel Lier : De verliefde Moor (24), Rond een plaats van portier (33)

2. buitenherberg Antwerpen : Pieter Bruegel (28), toneel Bruegel (43)

Elckerlyc [Petrus Dorlandus] : En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), Foklore in het toneel (33/Jb 10), Brief over De Gruyter (34/Jb 10), Openingsrede (40)

* ridder Elegast : Karel en Elegast (21), [foutief voor Malegijs] De vier Heemskinderen (22)

profeet Elia, bijbel : De ivoren fluit (11), De aankondiging (19), Anna-Marie (21)

broeder Elias [Bombarone van Cortona] : Het hovenierken Gods (26), De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Eligius / Elooi (H.) : Een Vlaamse kluite (19/Jb 12), Landelijke processie (24), Schoon Lier (25), De familie Hernat (41)

Elisabeth van Hongarije (H.) : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Naar waar de appelsienen groeien (26), De harp van St-Franciscus (32), De dinsdagse heilige (33), De stralende mantel (33/Jb 33)

Elizabeth, vrouw van Zachaar, bijbel : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

Elysium, myth. : Dit is de spijskaart (36/Jb 28), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Elza [Lindoen], blinde dochter van Hektor : De zending (10/Jb 6)

Elzas-Lotharingen (F) : Pallieter in Holland VI (18/Jb 9), Naar waar de appelsienen groeien (26)

Marcellus Emants, letterkundige : Dagboek (19/Jb 9)

Emblem, Lier : De waterheiligen (19), St-Gommarus II (24), Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), Schoon Lier (25), Lierke Plezierke (28), Bij de Krabbekoker (34), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Emerance : 1. vrouw van : Ambiorix (24)

2. schoonzuster van : de Krabbekoker (34)

* Emerans, meid van : Pieter Bruegel (28)

Ralph Waldo Emerson, Amerikaans wijsgeer : Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Causerie over Pallieter (21/Jb 4)

Emmanuël, bijbel : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

Emmaüs, Palestina : Adagio (47)

Anna-Catharina Emmerich, Duitse mystica : Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22), Het goddelijk treurspel van Simon Memmi (23/Jb 26), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23)

den Engel, huisnaam Lier : Schoon Lier (25)

Engeland : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), De Nete (15/Jb 2), Pallieter in Holland IV-VI-XV (18-19/Jb 9), brieven aan Henry Wildermuth (19-20/Jb 17),Een goede vriend (20/Jb 20), Mijnheer Pirroen (22), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), Enige herinneringen (30/Jb 25), Volkskunst (31/Jb 29), De harp van St-Franciscus (32), Schenk boeken (34/Jb 29), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Openingsrede (40), De familie Hernat (41), Perlamoena (42), Isidoor Opsomer IV (43), Oscar van Rompay II (43/Jb 33), Een lepel herinneringen (43), Adriaan Brouwer (48)

Enkhuizen, N-Holland : Holland (20/Jb 19), Over toverboeken (23/Jb 22), Dank aan Holland (39)

Enkhuizer Almanak : Over toverboeken (23/Jb 22)

Adolphe d'Ennery : De twee Wezen, Frans toneelauteur : Schoon Lier (25), Oude Lierse kunst (42/Jb 4)

James Ensor, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Bij Toorop (21/Jb 17), Pieter Bruegel (28), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Epinal (F) : Uit mijn rommelkas (22), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25)

Epikuros, Grieks wijsgeer : toneel Bruegel (43)

Mgr. Bernard Eras, vertegenwoordiger Nederlands episcopaat Rome : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Erasmus van Rotterdam : Lof der Zotheid, humanist : Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28), brief aan Van Reeth (34/Jb 4)

Erasmus, drukkerij Gent : Een lepel herinneringen (43)

Émile Erckmann & Charles Chatrian : L'Ami Fritz, Franse romanciers : Dagboek (30/Jb 2)

* Erik, laat : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus II (24)

Ermelo, Gelderland : Pallieter in Holland II-V (18/Jb 9)

Ernest Staas ÷ Tony Bergmann

Esau, bijbel : Dit is de spijskaart (36/Jb 28)

Escuriaal, Madrid : toneel Bruegel (43)

L'Esplanade, restaurant Brussel : De familie Hernat (41)

koningin Esther, bijbel : De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12)

Ethiopië : De waterheiligen (19), De aankondiging (19), De ivoren fluit (19),

Etienne, leerling Catharina van Siëna : De hemelse Salomé (30)

Etna, Sicilië : Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

Eufemia (H.) : Landelijke processie (24)

Eufraat : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

* Eulalieke, liefje van : Pieter Bruegel (28)

Herbert Eulenberg : Duits letterkundige : brief aan NN (s.d./Jb 19)

Europa : Alfred Delaunois (14/Jb 9), Brieven uit Vlaanderen 5 (20/Jb 23), De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt (23), Volkskunst (31/Jb 29), De harp van St-Franciscus (32), Openingsrede (40), Perlamoena (42)

Eva, bijbel : Alfred Delaunois (14/Jb 9), Pallieter in Holland II-VI (18/Jb 9), Mijnheer Pirroen (22), Pieter Bruegel (28), Lierke Plezierke (28), De hemelse Salomé (30), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De processie van het H. Bloed te Brugge (33/Jb 25), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Kastelen (34/Jb 29), Nest Wijnants (35), De zachte Keel (37), De familie Hernat (41), Jan de kraai (43), De dag der dieren (43), toneel Bruegel (43)

* Everaard, snoepwinkel : De maskers (23/Jb 26)

* Everzwijn, bijnaam van schoolmeester : Ik zag Cecilia komen (38)

den Eycken Boom ÷ den Dolfijn, herberg Lier : Schoon Lier (25), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), De familie Hernat (41)

profeet Ezechiël, bijbel : Alfred Delaunois (14/Jb 9)

* Ezelskaak, bendehoofd : De familie Hernat (41)