FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› F

F

Jean Henri Fabre, Frans dierkundige : Minneke Poes (42)

Johan Fabricius, toneelauteur : Toneel in kleine stad (20/Jb 10)

Emile Fabry, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Facciato Monumentale, Milaan : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Leo Faes, Liers fotograaf : Fototentoonstelling (41)

Mathilda Faes, vrouw van Flor : brieven aan Van Reeth (26/Jb 1; 30/Jb 3)

Faubourg de Battignies, Binche, Henegouwen : Volkskunst (31/Jb 29)

Johann Faust [Dr. Faustus] : Pallieter in Holland VIII (18/Jb 9), Boudewijn (19), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Uit mijn rommelkas (22), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Isidoor Opsomer II (31/Jb 20), Zelfportret (33/Jb 25), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Michelangelo (41), Houten mensen (41/Jb 2 en 35), Een lepel herinneringen (43), Adriaan Brouwer (48)

Federalisten, Vlaamse Beweging : Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16)

* Felinks de schippershond : De waterheiligen (19)

François de Fénelon : Dialogues sur l'Éloquence, Frans letterkundige : Anna-Marie (21), Karel Biermans (48/Jb 20)

* nonkel Ferdinand : Boerenpsalm (35)

* Fernand, zgn. broer van FT : Herinnering (39/Jb 22)

Paul Féval : De Bultenaar, Frans romancier : Folklore in het toneel (33/Jb 10)

* Fien : 1. lief van Tonne : Gelot (06/Jb 5)

2. lief van Lowieke : De verliefde Moor (24)

3. lief van Fons : Het liefdekabinet (33)

4. vrouw van Wortel : Boerenpsalm (35)

Hippolyte Fierens Gevaert, kunstcriticus : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Fiesole (I) : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Filessie, waardin : Pieter Bruegel (28)

* Filip, jeugdvriend Franciscus : De harp van St-Franciscus (32)

broeder Filip de Lange [Filippo Longo] : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

* Filipien, vrouw Adriaan Ruytenbroeckx : De familie Hernat (41)

* Filipientje, liefje van : Pieter Bruegel (28)

hertog Filips de Goede van Bourgondië : Plus est en vous (94)

koning Filips de Schone van Spanje : Schoon Lier (25), FT vertelt van Lier (35/Jb 20)

koning Filips II van Spanje : Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Pieter Bruegel (41/Jb 12), toneel Bruegel (43)

Filistijnen, bijbel : Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

* Fille de schildpad : Pallieter (16)

* Filleke, meid : Pieter Bruegel (28)

* Filmene, pastoorsmeid : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

* Filomene, vrouw Van de Nast : Mijnheer Pirroen (22)

Finland : brief aan C. Melloy (40/Jb 29)

Fioretti, bloempjes van St-Franciscus : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Naar waar de appelsienen groeien (26), Zelfportret (33/Jb 25)

Hippolyte Flandrin, Frans schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Flavii, Romeinse keizerlijke familie : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Leopold Flerackers, Liers acteur : Toneel III (10/Jb 6)

Flobecq [Vloesberg], Henegouwen : brieven aan Van den Oever & Van Reeth (07/Jb 6), De lange stenen pijp (33)

Florence (I) : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Anna-Marie (21), Naar waar de appelsienen groeien (26), De harp van St-Franciscus (32), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Michelangelo (41)

* Florenberghe, zwaard van Reinhout : De vier Heemskinderen (22)

Frans Floris, schilder : Pieter Bruegel (28)

Foedji-Jama, berg Japan : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9), Isidoor Opsomer I-II (24-31/Jb 20) - IV (43)

Foligno (I) : De harp van St-Franciscus (32)

* boer Fonne : Ik zag Cecilia komen (38)

* Fons : 1. vader : Het liefdekabinet (33)

2. zoon van Wortel : Boerenpsalm (35)

Fonte Colombo (I) : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

* Forcondet de ever : Boudewijn (19)

* ridder Forestier : De vier Heemskinderen (22)

Fort, Lier : Pallieter in Holland VIII (18/Jb 9), De eerste dag (30/Jb 22)

In de Fortuin, herberg Werf Lier : In de Fortuin (33/Jb 33)

Forum, Rome : Naar waar de appelsienen groeien (26), Een lepel herinneringen (43)

* raadsheer Foucke : De vier Heemskinderen (22)

Helene Fourment, tweede vrouw Rubens : De familie Hernat (41), Adriaan Brouwer (48)

* Fourtpolleken, harmonicaspeler : Bij de Krabbekoker (34)

Franciscanen, kloosterorde : Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Juffrouw Symforosa (18), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Landelijke processie (24), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het hovenierken Gods (26), Pieter Bruegel (28), De harp van St-Franciscus (32), De stralende mantel (33/Jb 33), Boerenpsalm (35), De familie Hernat (41), Adriaan Brouwer (48)

Franciscanië = Italië : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Franciscus van Assisi (H.) : De kelder (10), Kunst van heden (12/Jb 9), Het sacrificie van zuster Wivina (19), Pallieter (16), Een Vlaamse kluite (19/Jb 12), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Een goede vriend (20/Jb 20), Na het interview (20/Jb 4), Bij Toorop (21/Jb 17), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), brief aan Van Reeth (21/Jb 24), Uit mijn rommelkas (22), Persoonlijke herinnering aan Hugo Verriest (22/Jb 23), De kerstmissater (24), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Kermis (23/Jb 12), Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het hovenierken Gods (26), Leontientje (26), brieven aan Thomas Groenendaal (26-30/Jb 13), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Over katholieken humor (27/Jb 29), Pieter Bruegel (28), Van Pallieter naar Bruegel (29/Jb 28), Dagboek (30/Jb 2), Eten is levensvreugde (31/Jb 29), Lodewijk de Vocht (31/Jb 11), brief aan De Bom (31/Jb 2), De harp van St-Franciscus (32), De dinsdagse heilige (33), De stralende mantel (33/Jb 33), Zelfportret (33/Jb 25), Bij de Krabbekoker (34), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Boerenpsalm (35), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Hoe ik vertel­ler werd (35/Jb 25), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), brieven aan C. Melloy (32 evv/Jb 29), Dit is de spijskaart (36/Jb 28), Filmspel van St-Franciscus (37), De familie Hernat (41), Michelangelo (41), Minneke Poes (42), FT en Winterhulp (42/Jb 29), Een lepel herinnerin­gen (43), De romancier en zijn jeugd (43/Jb 25), Hoe St-Franciscus Christus leerde kennen (46/Jb 3), Adagio (47), Adriaan Brouwer (48), Postkaarten 1 (83)

Franciscus Borgia (H.) : De kerk van Strijtem (34/Jb 35)

Franciscus van Sales (H.) : De Hoeksteen van het godvruchtig leven : Het fonteintje (11), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3)

Louis Franck, politicus : Brief uit Lier I (10/Jb 6), Brieven uit Vlaanderen 3 (20/Jb 23), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Madeleine Franck, dienstmeisje FT : brief aan Marieke (36/Jb 21), Minneke Poes (42)

Maria Franck, vrouw Renaat Veremans : brief aan Van Reeth (30/Jb 3)

Fritz Francken [Frederik Clijmans] : Uit den Helm, letterkundige : Schoon Lier (25)

* Jan Franckert, zoon van Hans : Pieter Bruegel (28)

Hans Franckert, Neurenbergs koopman Antwerpen : Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Het Vlaamse volksleven volgens Pieter Bruegel (36/Jb 12), toneel Bruegel (43)

Antoon & Gustaaf Franckx, Lierse fotografen : Fototentoonstelling (41)

François : 1. reisagentschap : Naar waar de appelsienen groeien (26)

2. stalknecht : De familie Hernat (41)

Gustave Francotte, Waals oud-minister : Brief uit Lier I (10/Jb 6)

* Franelle, buurman : Boerenpsalm (35)

Frankfurt (D) : Pallieter in Holland II (18/Jb 9), Pieter Bruegel (28)

Frankrijk : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Pallieter in Holland III-IV-VI (18/Jb 9), Boudewijn (19), Dagboek (19/Jb 2), St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), Een Vlaamse kluite (19/Jb 12), De begijn (19/Jb 23), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), brieven aan Henry Wildermuth (19-20/Jb 17), Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Anna-Marie (21), Bij Toorop (21/Jb 17), Karel en Elegast (21), De vier Heemskinderen (22), Uit mijn rommelkas (22), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23) De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), Over toverboeken (23/Jb 22), Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), Schoon Lier (25), Karel de Winter (25/Jb 20), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De eerste bladzijden uit het dagboek van een vondeling (29/Jb 28), De hemelse Salomé (30), Enige herinneringen (30/Jb 25), Volkskunst (31/Jb 29), De majordomo (32/Jb 2), De harp van St-Franciscus (32), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), De oranjebloemekens (33), Bij de Krabbekoker (34), Bruegel een veronder­stelling (34/Jb 12), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), De kunstenaar Anton Pieck (34/Jb 23), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Het Vlaamse volk (35), Het filmspel van St-Franciscus (37), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Openingsrede (40), De familie Hernat (41), Isidoor Opsomer IV (43), Oscar van Rompay II (43/Jb 33), Een lepel herinneringen (43), De halve mantel van St-Martienus (43), Adriaan Brouwer (48), Het kasteeltje (Jb 11), Plus est en vous (94)

* Fransken [Torfs] = ons Lowieke : Pallieter in Holland IX (18/Jb 7) = Het verbeternishuis (24/Jb 7)

Franskiljons : Lezing over Boudewijn (19/Jb 19), Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16)

* Fransoo : 1. knecht : Holdijn (11/Jb 11)

2. schilder : Pallieter (16), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22), De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), Lierke Plezierke (28), Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4)

3. Hollandse vriend in Rome : Naar waar de appelsienen groeien (26)

4. broer van Wortel : Boerenpsalm (35)

* Frans Theunis uit de Olifant, plager van Bertha [Ernest Staas] : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

Fredegerus, Liers priester door de Noormannen vermoord : Schoon Lier (25)

Léon Frédéric, schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Pallieter in Holland XVIII (19/Jb 9)

Paul Fredericq, professor Gent : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

prins Frederik van Oranje : Schoon Lier (25)

keizer Frederik II van Duitsland : De stralende mantel (33/Jb 33)

Freiburg (D) : Groet aan Duitsland (32/Jb 32), Michelangelo (41)

Sigmund Freud, Weens psychiater : Pallieter in Holland XVI (19/Jb 9)

Max Friedländer, Duits kunsthistoricus : brief aan Marcel Cordemans (24/Jb 12), Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Pieter Bruegel (28)

Friesland : Anna-Marie DNG (19/Jb 18), De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), De vier Heemkinderen (22), De Friese klok (23/Jb 26), In de koninklijke vlaai (24), Naar waar de appelsienen groeien (26), Lierke Plezierke (28), De onzichtbare aanwezigheid (28/Jb 28), Dank aan Holland (39)

* Frik, varkenshoeder : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus II (24)

* Frika = Frigga, Germaanse myth. : St-Gommarus II (24)

* Frisine, tweede vrouw van Wortel : Boerenpsalm (35)

Walter Furrer, Zwitsers componist : brieven aan Walter Furrer (46-47/Jb 10)

Futuristen : Pallieter in Holland XVI (19/Jb 9)