FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› G

G

aartsengel Gabriël, bijbel : De aankondiging - Begijnhofsproken (19), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Pater Gregorius de Wit (24/Jb 26), Angelus (Jb 22)

* ridder Galeran : De vier Heemskinderen (22)

Galgenberg/veld : Pieter Bruegel (28)

Galicië, Spanje : Karel en Elegast (21), Volkskunst (31/Jb 29)

Galilea, Palestina : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Ganges, India : Nest Wijnants (35)

Greta Garbo, Zweedse filmster : Folklore in het toneel (33/Jb 10)

Giuseppe Garibaldi, Italiaanse vrijheidsheld : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Garsieke, socialist : Bij de Krabbekoker (34)

Gascogne (F) : De begijn (19/Jb 23), De vier Heemskinderen (22), Mademoiselle de Chanterie (33)

* Gaspar, een der Driekoningen : Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Schoon Lier (25), [Jesper] Herinnering (39/Jb 22), Lied voor blokfluit (Jb 22)

Gasthuis ÷ Sint-Elisabethgasthuis : Weelde (20/Jb 7), Mijnheer Piroen (22), Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Pieter Bruegel (28), De harp van St-Franciscus (32), Het geheim (33), Het museum van Lier (33/Jb 20), Pijke en Mijke (94)

Gasthuisbeemd : Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Pieter Bruegel (28)

Gasthuismolen, Lier : De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4)

Gasthuisstraat, Antwerpen : Pieter Bruegel (28)

Gave, rivier Lourdes : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Gazet van Antwerpen : brief aan Jozef Muls (10/Jb 6)

* Gebakken Haringstraat, Oudenaarde : Als de blaren vallen (31/Jb 32)

Gebelstadt, merk van piano : Dagboek (20/Jb 1)

Geel, Kempen : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Boerenpsalm (35)

* broeder Geert : De stralende mantel (33/Jb 33)

Geeraert, Brugse vriend : De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32)

Geertgen tot St-Jans, schilder : Over katholieken humor (27/Jb 29), Pieter Bruegel (28)

* zuster Geertruide : Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11)

Gehab [foutief voor ÷Achab]

* Tist Gelapt, beenhouwer : De begrafenis van Matantje (24)

Pieter Geiregat & Karel Miry : Brutus en Caesar, zangspel : Toneel I (10/Jb 6)

Gelderland (NL) : Volkskunst (31/Jb 29)

Gemeentehuis : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Minneke Poes (42), Het verken als kluizenaar (42)

* Gemosterde Jef, boer : Pieter Bruegel (28)

Genève, Zwitserland : Pieter Bruegel (28)

Genoveva (H.) : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), De kerk van Strijtem (34/Jb 35)

Genoveva van Brabant : Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Uit mijn rommelkas (22), Schoon Lier (25), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Pieter Bruegel (28), Zelfportret (33/Jb 25), Folklore in het toneel (33/Jb 10), Oude Lierse kunst (42/Jb 20), Een lepel herinneringen (43), De dag der dieren (43), Adriaan Brouwer (48)

Gent : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Pallieter in Holland I-VIII (18/Jb 9), Boudewijn (19), Een Vlaamse kluite (19/Jb 12), Over toverboeken (23/Jb 22), Het verbeternishuis (24/Jb 7), Schoon Lier (25), Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Brief over De Gruyter (34/Jb 10), Die man van de Lion (35/Jb 7), De familie Hernat (41), Minneke Poes (42), Een lepel herinneringen (43)

Genua (I) : Naar waar de appelsienen groeien (26), Adriaan Brouwer (48)

* Geraard, duivel : Pallieter (16), Uit mijn rommelkas (22), Pieter Bruegel (28)

Geraardsbergen, 0-Vlaanderen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

* Geraarken, kind van Wortel : Boerenpsalm (35)

Gerard uit Wuppertal, poppenspeler : Houten mensen (41/Jb 2 en 35)

Nestor Gerard, fotograaf : brief aan N. Gerard (41/Jb 25)

Gerardus Majella (H.) : Gelot (06/Jb 5)

Germanen : Alfred Delaunois (14/Jb 9), Pieter Bruegel (28), Volkskunst (31/Jb 29)

Germanus (H.) : De kerk van Strijtem (34/Jb 35)

Gertrudis (H.) : De aankondiging (19)

Gestel, Kempen : Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Getsemane ÷ Hof van Oliveten

Tony Geuens, houtzagerij Lier : brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30)

Geuzen : Leontientje (26), Pieter Bruegel (28), Lodewijk de Vocht (31/Jb 11), Adriaan Brouwer (48)

Edgar Gevaert : In den Hof der Liefde, letterkundige : Minneke Poes (40/Jb 4)

Gevangenenpoort, Lier : Anna-Marie (21), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), In de koninklijke vlaai (24), De verliefde Moor (24), Schoon Lier (25), De familie Hernat (41), Oscar van Rompay (43)

Marie Gevers, letterkundige : brief aan C. Melloy (35/Jb 29)

Pieter Geyl, letterkundige : brief aan Henry Wildermuth (20/Jb 17)

Guido Gezelle : 't Pardoent en op de klokke slaat, Alleene uit aller oogen, O Lied, Blijdschap, 'k Hoore tuitend' hoornen, Kleengedichtjes : De vrolijke Limburger (06/Jb 6), Voor Guido Gezelle (08/Jb 6), Gekke sprookjes (09/Jb 6), Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Brief uit Lier I (10/Jb 6), Alfred Delaunois (14/Jb 9), Pallieter (16), Pallieter in Hollland XVII (19/Jb 9), Het begijnhof (19/Jb 19), Een goede vriend (20/Jb 20), Na het interview (20/Jb 4), Bij Toorop (21/Jb 17), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22), Herinnering aan Hugo Verriest (22/Jb 23), Schoon Lier (25), Kunstschilder Flor van Reeth (25/Jb 3), Naar waar de appelsienen groeien (26), Over katholieken humor (27/Jb 29), Willem Kloos (29/Jb 28), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Frederik van Eeden II (30/Jb 28), Oscar van Rompay I (30/Jb 20), Volkskunst (31/Jb 29), Hoe ik met het werk van Streuvels kennismaakte (31/Jb 25), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), Die man van de Lion (35/Jb 7), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), Nest Wijnants (35), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), over Boerenpsalm (35/Jb 17), Firmin van den Bosch (36), Minneke Poes (40/Jb 4), Hulde aan F. de Pillecyn (41), Dank om de trouw (42/Jb 15)

Henri Ghéon : De arme onder de Trap, De Heilige tegen goesting, Frans toneelauteur : En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), O.L.Vrouw in de doornkens (27), brief aan C. Melloy (34/Jb 29)

Giuseppe Giacosa : Droeve Min, Italiaans toneelauteur : Arie van den Heuvel (10/Jb 6)

Gibellijnen, aanhangers Hohenstaufen middeleeuwen : Schoon Lier (25)

Marnix Gijsen : Loflitanie van de H. Franciscus van Assisië, letterkundige : Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Willem Gijssels : Wandelingen, dichter-toneelrecensent : Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Willem Gijssels (40)

* mijnheer Gilis : Jan de kraai (43)

Gilles van Binche : Volkskunst (31/Jb 29), Folklore in het toneel (33/Jb 10)

la Gioconda, Mona Lisa [L. Da Vinci] : Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), Naar waar de appel­sienen groeien (26), Volkskunst (31/Jb 29)

Giotto, Italiaans schilder : brief aan Thomas Groenendaal (25/Jb 13), Naar waar de appelsienen groeien (26), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25)

Gironde (F) : De vier Heemskinderen (22)

Lillian Gish, Amerikaanse filmster : De Rolprent (26/Jb 4)

Gladbach (D) : brief aan Frans Verschoren (28/Jb 2)

Gustav Glück, Oostenrijks kunsthistoricus : Het Vlaamse volksleven volgens Pieter Bruegel (36/Jb 12)

Godecharleprijs : Kunst van heden (12/Jb 9), Isidoor Opsomer IV (43)

* zuster Godelieve : De aankondiging (19)

Godshuis : Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11), Pallieter (16), Brieven uit Vlaanderen 2 (20/Jb 23), Paastijd (23/Jb 26), Het verbeternishuis (24/Jb 7), Schoon Lier (25), Het einde van een roman (32/Jb 22), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Isidoor Opsomer IV (43)

* Mie Goebloed [Ernest Staas] : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

de Goede Herder, huisnaam begijnhof : Mademoiselle de Chanterie (33)

* juffrouw Goedele : De ivoren fluit (11)

familie Goedemé : Enige herinneringen (30/Jb 25)

De Goedendag, literair tijdschrift : brief aan René de Bock (06/Jb 5)

* Goede-Vrijdagstraat : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23)

Joseph von Görres : Le Satanisme, Duits staatsman-dichter : Causerie over Pallieter (21/Jb 4)

Goes, Zeeland : Holland (20/Jb 19)

Johann Wolfgang von Goethe : Die Leiden des jungen Werthers, Hermann und Dorothea : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Uit mijn rommelkas (22), Schoon Lier (25), Karel de Winter (25/Jb 20), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), Willem Kloos (29/Jb 28), Isidoor Opsomer II (31/Jb 20), Groet aan Duitsland (32/Jb 32), De familie Hernat (41), Michelangelo (41), Dank om de trouw (42/Jb 15)

Golgota ÷ Calvarieberg : De harp van St-Franciscus (32)

reus Goliath : Lierke Plezierke (28)

* Gommaar : 1. koster : De ivoren fluit (11)

2. boer : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

3. leerjongen : De begrafenis van Matantje (24)

* Gommeer van 't Beukeleerke, schoenlapper [Frans Beukeleirs, kleermaker] : De lange stenen pijp (33), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Gompeloor, magere : Pieter Bruegel (28)

Corneel Goossens, letterkundige : Floris Jespers (36)

Jan Gossaert Mabuse, schilder : Heilige Nacht (35/Jb 22)

* de Gouden Gans, herberg : Pieter Bruegel (28)

de Gouden Haan, huisnaam : De verliefde Moor (24). Een contaminatie van twee aanpalende huisnamen : de Gulden Voet en de Gespoorde Haan.

Charles Gounod : Faust, Ave Maria, Frans componist : Pallieter (16), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Minneke Poes (42)

Gouvernementshotel, Grote Markt Lier : De familie Hernat (41)

Francisco de Goya, Spaans schilder : Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Benozzo Gozzoli, Italiaans schilder : Naar waar de appelsienen groeien (26), Bruegel een veronderstel­ling (34/Jb 12)

Graaf van Halfvasten ÷ Sintergreef

* Graathals, minister van Herodes : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

Grachtkant, Lier : Ecce Homo en het bange portieresken (11), Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

* Grain d'Or = Léonore, Parisienne : Anna-Marie (21), over Mijnheer Pirroen (22/Jb 18), Mijnheer Pirroen (22), Lierke Plezierke (28)

Grand Bazar, Antwerpen : Weelde (20/Jb 7), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het treintje van Gommaar en de brand van de Grand Bazar (37/Jb 29)

la Grande Corniche (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Eugène Grangé & Lambert Thiboust : De Kinderroofster : Toneel in een kleine stad (20/Jb 10)

kardinaal Antoine Perrenot de Granvelle : Pieter Bruegel (28)

Jan Grauls, letterkundige : De halve mantel van St-Martienus (43)

Greccio (I) : Naar waar de appelsienen groeien (26), Het hovenierken Gods (26), De harp van St-Franciscus (32)

El Greco, Spaans schilder : Fototentoonstelling (41), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Jan Grégoire, schilder : Pieter Bruegel (28)

Gregorius (H.) : De hemelse Salomé (30)

paus Gregorius XI : De hemelse Salomé (30)

Edvard Grieg : Morgenstemming uit Peer Gynt, Noors componist : Pallieter (16), De eeuwige stilte (24)

Griekenland : Toneel II (10/Jb 6), Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), De witte vaas (10), Kunst van heden (12/Jb 9), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Boudewijn (19), Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), De nood van Sinterklaas (24), Karel de Winter (25/Jb 20), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), briefkaart aan J. Crick (28/Jb 34), Volkskunst (31/Jb 29), De harp van St-Franciscus (32), Folklore in het toneel (33/Jb 10), Brief over De Gruyter (34/Jb 10), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Dit is de spijskaart (36/Jb 28), Libretto Anna-Marie (38/Jb 18), Houten mensen (41/Jb 2 en 35), De familie Hernat (41), toneel Bruegel (43), Adriaan Brouwer (48), Jardin sous la pluie - Debussy (Jb 1)

Hans Baldung Grien, Duits schilder : Heilige Nacht (35/Jb 22)

* ridder Griffoen : De vier Heemskinderen (22)

* Grimbaert de das : Boudewijn (19)

Jacob & Wilhelm Grimm : Sneeuwwitje, Hansje en Greetje : Gekke sprookjes (09/Jb 6), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Uit mijn rommelkas (22), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Een lepel herinneringen (43)

Grimmelda, vrouw St-Gummarus : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Schoon Lier (25), Lierke Plezierke (28)

* ridder Gritsaert van Normandië : De vier Heemskinderen (22)

Grobbendonk, Kempen : De waterheiligen (19), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Anna-Marie (21), brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30)

Cornelis Groenedael, schilder : Oude Lierse kunst (42/Jb 20)

De Groene Kikvors = Amsterdammer, tijdschrift : Dagboek 19/Jb 9), Eten is levensvreugde (31/Jb 29)

Thomas (Bruno) Groenendaal O.S.B. : Pieter Bruegel (28), Volkskunst (31/Jb 29)

Groene Poort, Lier : Lange Wapper (05/Jb 5)

't Groenhuis, Grote Markt Lier : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

Groningen (NL) : Pallieter in Holland XVI (19/Jb 9), Holland (20/Jb 19)

* de Groote Pint, herberg : De verliefde Moor (24), En waar de ster bleef stille staan (25)

* Grootvader tegen dank, treurspel : De familie Hernat (41)

Grote-Brogel, Limburg : brief aan Jos Verwiel (26/Jb 12), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12)

Grote Markt, Lier e.a. : Brieven uit Vlaanderen 3 (20/Jb 23), Anna-Marie (21), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De eerste dag (30/Jb 22), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De lange stenen pijn (33), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), De zachte Keel (37), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), De familie Hernat (41), Oude Lierse kunst (42/Jb 20), St-Nikolaas en de drie kinderen (43), De romancier en zijn jeugd (43/Jb 25), Het oude schone Lier (44/Jb 2)

Groot-Nederland : Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12)

Klaus Groth : Mijn Moederspraak, Duits dichter : De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16), Dankrede Rembrandtprijs (42)

Matthias Grünewald, Duits schilder : Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3)

Gubbio (I) : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Guda, hofdame van Elisabeth : De stralende mantel (33/Jb 33)

Luigi Guicciardini, Italiaans historicus : Het monument voor Bruegel (26/Jb 12)

* Guido ÷ Corenhemel

Guido, bisschop van Assisi : De harp van St-Franciscus (32)

* de Gulden Kemel, herberg : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

het Gulden Schip, huisnaam Lier, brouwerij : De familie Hernat (41)

Gummarus (H.) ÷ Sint-Gommaruskerk : Sint-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), Sint-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Dagboek 19/Jb 9), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), In de koninklijke vlaai (24), De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), brief aan Prosper Thuysbaert (24/Jb 10), brief aan Marcel Cordemans (24/Jb 12), Schoon Lier (25), Leontientje (26), Lierke Plezierke (28), Bij de Krabbekoker (34/Jb 35), Boerenpsalm (35), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Een lepel herinneringen (43)

* Gust, verloofde : 1. De oranjebloemekens (33)

2. Kastelen (34/Jb 29)

* Gustaf, kruidenier uit De Rode Kat (33)

* raadsheer Guweloen : De vier Heemskinderen (22)