FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› L

L

Wilhelm Laage, Duits houtsnijder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Laatste Vaarwel, herberg : Boerenpsalm (35)

Lachenen, gehucht Lier : De waterheiligen (19)

Eugeen Laermans, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9), Dagboek 19/Jb 9), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Pieter Bruegel (28), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Madame de La Fayette : La Princesse de Clèves, Franse romancière : De familie Hernat (41)

Jean de La Fontaine : Le corbeau et le renard, Frans fabeldichter : Naar waar de appelsienen groeien (26), De eerste dag (30/Jb 22)

Selma Lagerlöf : Gösta Berling, Zweedse letterkundige : Karel de Winter (25/ Jb 20)

Jules Lagae, beeldhouwer : Kunst van heden (12/Jb 9)

broeder Lam : De harp van St-Franciscus (32)

Alphonse de Lamartine, Frans dichter : Aan Stijn Streuvels (41)

Lambert, houthandel Lier : brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30)

* ridder Lambert : De vier Heemskinderen (22)

Camille Lambert, Waals schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Max Lamberty : Philosophie der Vlaamsche Beweging, essayist : Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16)

Marcel Lambin, journalist : brief aan Lambin (38/Jb 2)

Floran Lambrechts : Pallieterjanus, broer van Mil : brief aan Mil Lambrechts (28/Jb 2), Dagboek (30/Jb 2), brief aan Floran Lambrechts (46/Jb 2), Postkaart 6 (46/Jb 2)

Lambrecht Lambrechts : Rond het Klavier, De vroolijke Limburger, letterkundige : Vlaamse Arbeid (05/Jb 6), Kempische vertelsels (05/Jb 6), brieven aan Van den Oever (05-06/Jb 6), Schoon Lier (25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Mil Lambrechts, privé-secretaris van FT : brieven aan Mil Lambrechts (21-39/Jb 34), Pieter Bruegel (28), brief aan Mil Lamrechts (28/Jb 2), Dagboek (30/Jb 2), brief aan Marieke (36/Jb 21)

het Lammeken, huisnaam Lier : De verliefde Moor (24)

* Lammekensberg : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23)

* Lammekeshof : Pieter Bruegel (28)

Landes (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Landieke, koster : Pallieter (16), Schoon Lier (25)

Land van Rijen : Het fonteintje (11), De waterheiligen (19), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Bij de Krabbekoker (34), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Maurice Langaskens, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Lange Jan, toren Middelburg : Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20)

Charles Langenbick, schilder : Tentoonstelling der Kenisgilde I-II (09-10/Jb 6)

Lange Nieuwstraat, Antwerpen : Enige herinneringen (30/Jb 25)

* Lange Sofie : En waar de ster bleef stille staan (25)

Lange Wapper, sage : Lange Wapper (05/Jb 5), Driekoningentryptiek (23), De Kruislievenheer (28) = In 't Kruis café chantant (33), Van een pasgeboren kindeken (35/Jb 5)

Langobarden : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19)

Langoor ÷ Boudewijn

* In 't Lang Plezier, herberg : Adriaan Brouwer (48)

* Lansoot, knecht : Holdijn (11/Jb 11)

* Piet Lantaarn, schoenmaker, vrouw Griet en dochter Anneke : De zachte Keel (37)

Lapa, moeder Catharina van Siëna : De hemelse Salomé (30)

Lapland : Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4)

Dr. August Laporta, Vlaams studentenleider Lier : Brief uit Lier I (10/Jb 6)

Hubert la Roche, Vlaams acteur : over Mijnheer Pirroen (22/Jb 18)

Latem, O-Vlaanderen : Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20)

Karel Lateur, edelsmid : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

La Turbie (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Ernest Laurent, Frans schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Lausanne, Zwitserland : Bij Toorop (21/Jb 17)

Laubenheimer, Rijnwijn uit Laubenheim (D) : Leontientje (26)

* Laverijstraat : De moedwillige verkenskop (33)

* Piet Lawijd, schoenmaker : De kistprocessie (24), En waar de ster bleef stille staan (25)

Lazarus, bijbel : Karel en Elegast (21)

Charles Leconte de Lisle : Midi d'été, Frans letterkundige : Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3)

Karel Ledeganck, letterkundige : Schoon Lier (25), Aan Stijn Streuvels (41)

* Ledige Geernaet, magere : Pieter Bruegel (28)

Leeuwarden, Friesland : Holland (20/Jb 19)

Henri Le Fauconnier, Frans schilder : De kunstenaar Anton Pieck (34/Jb 23)

Leger des Heils : Pieter Bruegel schilder van Winterhulp (44/Jb 12)

Franz Lehar : De lustige Weduwe, operettencomponist : Pallieter (16)

Gottfried Wilhelm von Leibniz, Duits wijsgeer : De familie Hernat (41)

Leiden (NL) : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

Leie, rivier : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Persoonlijke herinnering aan Hugo Verriest (22/Jb 23), Brief over De Gruyter (34/Jb 10), Albert Saverijs (37)

Leipzig (D) : Isidoor Opsomer II (31/Jb 20), Groet aan Duitsland (32/Jb 32)

Leliaards, fransgezinden : Lezing over Boudewijn (19/Jb 19), Die man van de Lion (35/Jb 7)

Le Mans (F) : Dit is de spijskaart (36/Jb 28)

Camille Lemonnier : Le petit Homme de Dieu, Waals letterkundige : Processies in Vlaanderen (24/Jb 26)

Jacobus Lenaerts, priester-folklorist : Kempische vertelsels (05/Jb 5)

broeder Leo [Leone] : De harp van St-Franciscus (32)

paus Leo XIII : Rerum Novarum : Pallieter (16), Naar waar de appelsienen groeien (26)

Leonardus (H.) : Boerenpsalm (35)

* Leonie : 1. vrouw van Fransoo : Pallieter (16)

2. jonge weduwe : Gustaf uit De Rode Kat (33)

* Léoninne de leeuwin : Boudewijn (19)

* Léonore = Grain d'Or, Parisienne : Anna-Marie DNG (19/Jb 18) - (21)

* Leontientje, nichtje van : De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (23), Leontientje (26), Zelfportret (33/Jb 25), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Leopard de luipaard : Boudewijn (19)

koning Leopold I : Schoon Lier (25), Hoe ik met het werk van Streuvels kennismaakte (31/Jb 25), Kastelen (34/Jb 29)

koning Leopold II : In de koninklijke vlaai (24), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), De vernuftige trommelaar (35), De zachte Keel (37), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Minneke Poes (42), Een lepel herinnerin­gen (43)

koning Leopold III : brief aan Korneel Schneider (38/Jb 4), Isidoor Opsomer IV (43)

Leopoldstraat, Antwerpen : Kastelen (34/Jb 29)

Leopold Frederix, schuilnaam van FT : brief aan René de Bock (06/Jb 5)

Lepelstraat, Antwerpen : Adriaan Brouwer (48)

Leren Eemer, restaurant Antwerpen : Karel van den Oever I (26/Jb 28), Enige herinneringen (30/Jb 25), Oude Lierse kunst (42/Jb 20)

Henri Le Sidaner, Frans schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Stan Leurs, stichter Vlaamse Toeristenbond : Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Leuven : Brief uit Lier I (10/Jb 6), Alfred Delaunois (14/Jb 9), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Pallieter in Holland X (18/Jb 9), Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), De vier Heemskinderen (22), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), In de koninklijke vlaai (24), Pater Gregorius de Wit (24/Jb 26), Schoon Lier (25), Leontientje (26), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Frederik van Eeden II (30/Jb 28), Gustaf uit De Rode Kat (33), Bij de Krabbekoker (34), Ik zag Cecilia komen (38), De familie Hernat (41)

Leuvensepoort, Lier : Pallieter in Holland VIII (18/Jb 9), De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), Gustaf uit De Rode Kat (33)

* Lewie van de Kleidonk, boer : De moedwillige verkenskop (33)

Henri Leys, schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

André Lhote, Frans illustrator : De kunstenaar Anton Pieck (34/Jb 23)

Libanon : Pallieter (16)

Max Liebermann, Duits schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Liechtenstein-Galerij, Wenen : Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23)

In Liefde bloeyende, rederijkerskamer : Adriaan Brouwer (48)

* Liekesbos : Het eerste communikantje (24)

* Lien, moeder van Fien : Gelot (06/Jb 5)

Lieneke [van Leemputten], moeder van Pieteke : De eeuwige stilte (24)

Lier : Het oude volkslied te Lier (05/Jb 5), Iets over de Lierse lees- en voordrachtaonvden (09/Jb 6), Lier Toneelvereniging Rust Roest (09/Jb 6), De Vocht-Cuppensavond, Toneel I-III (10/Jb 6), Dhr Arie van den Heuvel (10/Jb 6), Brief uit Lier I (10/Jb 6) - II (17/Jb 2), Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Buitenleiding (11), De waterheiligen (19), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), De Nete (15/Jb 2), De kelder (15), Juffrouw Symforosa (18), Pallieter in Holland II-XVII-XVIII (18-19/Jb 9), Boudewijn (19), Schemeringen van den dood (19), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Dagboek 19/Jb 9; 30/Jb 2), Brieven uit Vlaanderen 3-4 (20/Jb 23), brieven aan De Bom (20-43/Jb 2) Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), over Mijnheer Pirroen (22/Jb 18), Mijn eerste boek (22/Jb 5), Uit mijn rommelkas (22), brief aan Flor Alpaerts (22/Jb 1), brief aan Rik Cox (23/Jb 1), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Het oude stille begijnhof van Lier (23/Jb 23), Opdracht aan Renaat Veremans (24/Jb 18), De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), Het oude Lier (24/Jb 2), De kistprocessie (24), Ernest de Weert (24/Jb 20), brief aan Jos Verwiel (24/Jb 12), brief aan Marcel Cordemans (24/Jb 12), Schoon Lier (25), En waar de ster bleef stille staan (25), Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), brieven aan Thomas Groenendaal (25-28/Jb 13), brieven aan Van Reeth (26/Jb 1; 30 Jb 3), Naar waar de appelsienen groeien (26), Leontientje (26), Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12), Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20), Mijn vertellin­gen (27/Jb 25), Fred Bogaerts (27/Jb 20), Pieter Bruegel (28), Lierke Plezierke (28), De onzichtbare aanwezigheid (28/Jb 28), brief aan Jan Boon (28/Jb 1), brief aan Frans Verschoren (28/Jb 2), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Van Pallieter naar Bruegel (29/Jb 28), De Witte, Zichem en Ernest Claes (30/Jb 16), Enige herinneringen (30/Jb 25), Frederik van Eeden II (30/Jb 28), Ons Lierse begijnhof (30/Jb 23), Isidoor Opsomer II-III (31-33/Jb 20) - IV (43), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De harp van St-Franciscus (32), Het museum van Lier (33/Jb 20), Zelfportret (33/Jb 25), brief aan Dirk Coster (34/Jb 8), St-Petrus (34/Jb 8), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), brief aan Veremans (35/Jb 1), brief aan Marieke (36/Jb 21), Het schoon doksaal te Lier (37/Jb 2), De nieuwe kerk van het H. Hart (37/Jb 2), Lodewijk van Boeckel (37/Jb 20), brief aan Marcel Lambin (38/Jb 2), Een onvoltooide symfonie (39/Jb 2), Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Eugeen Joors 60 jaar! (39), brief aan C. Melloy (40/Jb 29), Het poppenthea­ter (41), FT heeft nog een woordje te plaatsen (41), brief aan Korneel Schneider (41/Jb 4), brief aan Nestor Gerard (41/Jb 25), Oude Lierse kunst (42/Jb 20), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15), Fred Bogaerts is 60 jaar (42/Jb 10), brieven aan Isidoor Opsomer (42-43/Jb 24), brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30), Oscar van Rompay II (43/Jb 33), Een lepel herinnerin­gen (43), De romancier en zijn jeugd (43/Jb 25), Het oude schone Lier (44/Jb 2), brief aan Stickelberger (34-44/Jb 32), brief aan Floran Lambrechts (46/Jb 2), brief aan Albert Westerlinck (46/Jb 8), brieven aan Walter Furrer (46-47/Jb 10), Hoe Anna-Marie ontstaan is (47/Jb 18), Karel Biermans (48/Jb 20), Pijke en Mijke (94)

de Lier, herberg : Het oude Lier (24/Jb 2), Schoon Lier (25)

Lier Vooruit, weekblad : Over Een aanspraak tot de kinderen (06/Jb 5), Uit mijn rommelkas (22), Mijn eerste boek (22/Jb 5)

* Lies, moeder van Thuur : De zwemmerkes (06/Jb 5)

* Liesken, kind van Fons en Frisine : Boerenpsalm (35)

Jan Lievens, schilder : Adriaan Brouwer (48)

Lievevrouwepolder, Walcheren : Brief over De Gruyter (34/Jb 10)

't Lievevrouwken, herberg Grote Markt Lier : Schoon Lier (25), De lange stenen pijp (33), Oude Lierse kunst (42/Jb 20)

* Liezeken : 1. Het eerste communikantje (24)

2. liefje van : De kerstmissater (24)

* zuster Lijzebeth, begijn : Het fonteintje (11), Buitenleiding (11)

Limburg : De vrolijke Limburger (06/Jb 6), Brief uit Lier I (10/Jb 6), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), O.L.Vrouw der vissen (24), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), Volkskunst (31/Jb 29), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Bruegel een veronderstel­ling (34/Jb 12), Firmin van den Bosch (36), De familie Hernat (41)

de Lindekens, afspanning Bouwel : Die man van de Lion (35/Jb 7)

* Lindendijk = Mosdijk Lier : Anna-Marie (21), Libretto Anna-Marie (38/Jb 18)

Lindenstraat, Lier : De lof van Schoon Lier (42/Jb 15)

* Hektor Lindoen, rentenier : De Zending (10/Jb 6)

Willem Linnig, graficus : Het museum van Lier (33/Jb 20)

* Lioen / Nobel de leeuw : Boudewijn (19)

Le Lion de Flandre, tijdschrift : Volkskunst (31/Jb 29)

Filippo & Filippino Lippi, Italiaanse schilders : Naar waar de appelsienen groeien (26), Heilige Nacht (35/Jb 22)

* Lis de koe : Boerenpsalm (35)

Lisp, gehucht Lier : De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), De kistprocessie (24), Schoon Lier (25), O.L.Vrouw van Genade (32/Jb 32), Bij de Krabbekoker (34), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

Marie Liter, Lierse kantwerkster : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25)

Litouwen : Volkskunst (31/Jb 29)

* Livinus ÷ Broederhert

Livre d'Heures - Les très belles Heures, middeleeuwse getijdenboeken : Uit mijn rommelkas (22), Het hovenierken Gods (26)

Liza = Boby : Onzen hond (20/Jb 19)

* Liza : 1. - van de coiffeur : De lange stenen pijp (33)

2. - van den suikerbakker : Het liefdekabi­net (33)

* kroonprins Lodewijk : De vier Heemskinderen (22)

koning Lodewijk IX (H.) : Naar waar de appelsienen groeien (26), Het hovenierken Gods (26), De ware wijngaerd Christi (33/Jb 27)

koning Lodewijk XIV : Pallieter in Holland VI (18/Jb 9), De familie Hernat (41)

koning Lodewijk XV : Schoon Lier (25)

landgraaf Lodewijk van Thuringen, man van Elisabeth : De stralende mantel (33/Jb 33)

Lods ÷ Ryckeboer

* Loebas de hond : Pallieter (16)

* Loeseken, herbergmeid : Een Vlaamse kluite (19/Jb 12)

Loggia, Venetië : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Lokeren, O-Vlaanderen : Schoon Lier (25), En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), In de Fortuin (33/Jb 33)

de Lollepot, huisnaam : De verliefde Moor (24)

Lollepotstraatje, Lier : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Dank om de trouw (42/Jb 15), Een lepel herinne­ringen (43)

Lombaardse noten/kloek, grof, plomp : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), De moedwillige verkenskop (33)

Lombardije (I) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Londen : O.L.Vrouw der vissen (24), De familie Hernat (41)

Look, Lier : Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Lierke Plezierke (28)

* Loop eens vol, herberg : Pieter Bruegel (28)

abdij Loppem, Brugge : Volkskunst (31/Jb 29)

* de Lorejas, herbergier : Boerenpsalm (35)

* Lorier, burgemeester-brouwer : Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Rond een plaats van portier (33), De familie Hernat (41)

* Anastasia Lorier-de Hoen van Papendrecht en dochter Emma : De familie Hernat (41)

Lot, bijbel : Adriaan Brouwer (48)

* Lotte, verloofde van Swaen : Anna-Marie (21)

* Louis : 1. schippersknecht : De waterheiligen (19)

2. zoon : Gustaf uit De Rode Kat (33)

3. muzikant : De familie Hernat (41)

* Louise, vrouw burgemeester Stockmans : De familie Hernat (41)

koningin Louise-Marie van België : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

* Louke, vrouw : En waar de ster bleef stille staan (25)

Lourdes (F) : Bij Toorop (21/Jb 17), De kistprocessie (24), Naar waar de appelsienen groeien (26), O.L.Vrouw van Genade (32/Jb 32), Boerenpsalm (35)

Louvre, Parijs : Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

* Louwijske, nichtje van Mieke Zand : Leontientje (26)

Rosalie Loveling : Hij trok het schuifken open, letterkundige : brief aan Marieke (36/Jb 21), Dit is de spijskaart (36/Jb 28)

* Jef Loverkens [= Gommarus Veremans] : Een plaats van portier (25)

* Dries & Jef Lovers : Rond een plaats van portier (33)

* Lowie : 1. vader van Fien : Gelot (06/Jb 5)

2. matroos : De verliefde Moor (24)

Lowie den IJzeren, paardjesmolen : In de koninklijke vlaai (24)

* Lowie uit de mastebossen : En waar de ster bleef stille staan (25)

* Lowie van Gent : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17)

* ons Lowieke [Frans Torfs] : Het verbeternishuis (24/Jb 7)

Lübecker Nordische Gesellschaft : Antwoord (31/Jb 17)

evangelist Lucas (H.) : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Anna-Marie (21), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het verken als kluizenaar (42)

Lucia (H.) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

broeder Lucidius : De harp van St-Franciscus (32)

* Lucie, smidsdochter : De familie Hernat (41)

Lucifer 1. duivel : Boudewijn (19), De vier Heemskinderen (22)

2. de bok : Pallieter (16)

Lucinius Lucullus, Romeins gastronoom : Mijnheer Pirroen (22)

Ludwina van Schiedam (H.) : brieven aan Thomas Groenendaal (26-26/Jb 13)

Lugano, Zwitserland : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Luien Hoek : Jan de kraai (43)

* Luien Tist : Pieter Bruegel (28)

* weduwe Roos Luijten : Het einde van een roman (32/Jb 22)

Luik : Schoon Lier (25), De lange stenen pijp (33)

* Luilekkerland : Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Pieter Bruegel schilder van Winterhulp (44/Jb 12), Adriaan Brouwer (48)

* Anna en Margareta Luiso : Plus est en vous (94)

* In 't Luizenhemeltje, herberg : Pieter Bruegel (28)

* mr. Luppekens, rentenier : Schoon Lier (25)

Maarten Luther, kerkhervormer : Pieter Bruegel (28), toneel Bruegel (43)

Luxemburg : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Lyon (F) : De harp van St-Franciscus (32)

juffrouw Lyra : Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4)