FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› M

M

Maas : Kunst van heden (12/Jb 9), De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), Holland (20/Jb 19), Karel en Elegast (21), De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Ik zag Cecilia komen (38), Dank aan Holland (39), De familie Hernat (41), Minneke Poes (42), toneel Bruegel (43), Adriaan Brouwer (48)

Maastricht (NL) : Boudewijn (19), Pieter Bruegel (28), Te Maastricht ligt in den kelder (37), Een nieuwe kerk van het H. Hart (37/Jb 2), brief aan Korneel Schneider (38/Jb 4), Dank aan Holland (39), Dankrede Rembrandtprijs (42)

Maatschappij voor ‘t Nut van ‘t Algemeen, letterkundig genootschap : brief aan Thomas Groenendaal (26/Jb 13)

* raadsheer Macharis : De vier Heemskinderen (22)

Niccolo Machiavelli, Italiaans kanselier : Naar waar de appelsienen groeien (26), Michelangelo (41)

Madrid, Spanje : Pieter Bruegel (28)

Jozef Maes : L’ Art nègre, etnoloog : Volkskunst (31/Jb 29)

Nicolaas Maes, schilder : Het museum van Lier (33/Jb 20)

* Maestro, acteur : Adriaan Brouwer (48)

Maurice Maeterlinck : La Bonté invisible, La Princesse Maleine, Frans-Belgisch letterkundige : Rust Roest (09/Jb 6), Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Een goede vriend (20/Jb 20), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), Uit mijn rommelkas (22), brief aan C. Melloy (35/Jb 29), Albert Saverijs (37), Houten mensen (41/Jb 2 en 35)

Magerhal = Halle, Kempen : Boudewijn (18), Pieter Bruegel (28)

Magyaren = Hongaren : De familie Hernat (41)

* kapitein Majel : De lange stenen pijp (33)

Majorca, Balearen : De familie Hernat (41)

* Majordomo : Dagboek (30/Jb 2), Verhalenkalender (32/Jb 2 en 30)

Malaga, Spaanse wijn : Leontientje (26)

Maldegem, O-Vlaanderen : Causerie over Pallieter (21/Jb 4)

Malegijs, tovenaar : Pallieter in Holland VIII (18/Jb 9), De vier Heemskinderen (22)

Malieveld, Den Haag : Pallieter in Holland V (18/Jb 9)

* Malpertuus, hof van Reinaert : Het zegevierend haasje (33)

eiland Man : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25)

Mandragoor, schuilnaam FT : Tentoonstelling der Kenisgilde I-II (9-10/Jb 6)

Edouard Manet, Frans schilder : Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Manier om lang te leven : Minneke Poes (40/Jb 4)

* Manke Jef, ketter : Adriaan Brouwer (48)

* Dr. Mankens alias de Briljant van Leuven : De familie Hernat (41)

* Mannekenpis ÷ Renders

Wilhelm Mannhardt : Der Baumkultus der Germanen : Volkskunst (31/Jb 29)

Vincenzo Manzini, Italiaans politicus : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Marburg (D) : De stralende mantel (33/Jb 33)

* Marcelinneke, lief van Piet : Ster der zee in Verhalenkalender (32/Jb 30)

evangelist Marcus (H.) : De waterheiligen (19)

Margareta (H.) : Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11), De waterheiligen (19), Pallieter (16), Juffrouw Symforosa (18), Schoon Lier (25), Mademoiselle de Chanterie (33)

Maria (O.L.Vrouw) : Lange Wapper (05/Jb 5), Vlaamse Arbeid (05/Jb 6), Het oude volkslied te Lier (05/Jb 5), Blind (07/Jb 5), De witte vaas (09), De kelder (10), Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11), Het fonteintje (11), De waterheiligen (19), Het sacrificie van zuster Wivina (19), De aankondiging (19), Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Juffrouw Symforosa (18), Pallieter in Holland VIII-XI-XVIII (18-19/Jb 9), Een Vlaamse kluite (19/Jb 12), St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Het begijnhof (19/Jb 19), Holland (20/Jb 19), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Een goede vriend (20/Jb 20), Anna-Marie (21), Bij Toorop (21/Jb 17), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Bij twee Bruegelpla­ten (21/Jb 12), Karel en Elegast (21), Uit mijn rommelkas (22), Mijnheer Pirroen (22), De vier Heemskinderen (22), De herder (22/Jb 8), Paastijd (23/Jb 26), Het goddelijk treurspel van Simon Memmi (23/Jb 26), Driekoningentryptiek (23), De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (23), De herderkens (23/Jb 8), Landelijke processie (24), De verliefde Moor (24), Het eerste communikantje (24), 't Nonneken Beatrijs (24), De eeuwige stilte (24), Het nachtelijk uur (24), O.L.Vrouw der vissen (24), De kerstmissater (24), De kistprocessie (24), Feestgroet te Brussel (24/Jb 12), Pater Gregorius de Wit (24/Jb 26), De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), Isidoor Opsomer I (24/Jb 20), En waar de ster bleef stille staan (25), Schoon Lier (25), De plaats van portier (25), brief aan Thomas Groenendaal (25/Jb 13), Naar waar de appelsienen groeien (26), Karel van den Oever I (26/Jb 28), Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12), Leontientje (26), Fred Bogaerts (27/Jb 20), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Het hoogste geluk (27/Jb 28), Fred Bogaerts (27/Jb 20), O.L.Vrouw in de doornkens (27), Pieter Bruegel (28), Kerstsneeuw (28/Jb 22), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Van Nieuwjaar tot Oudejaar (29), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), De kerstmisroos (29/Jb 22), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), De hemelse Salomé (30), De Witte, Zichem en Ernest Claes (30/Jb 16), Ons Lierse begijnhof (30/Jb 23), Wat het kindeken Jezus geven wil (31/Jb 22), Volkskunst (31/Jb 29), Lodewijk de Vocht (31/Jb 11), Als de blaren vallen (31/Jb 32), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De harp van St-Franciscus (32), O.L.Vrouw van Genade (32/Jb 32), Over Pieter Bruegel (32/Jb 25), Het zwaar geheim van de koster (32/Jb 32), De heiligende kraai (33), De lange stenen pijp (33), Het geheim (33), De moedwillige verkenskop (33), Mademoiselle de Chanterie (33), De oranjebloeme­kens (33), De stralende mantel (33/Jb 33), De processie van het H. Bloed te Brugge (33/Jb 25), Bij de Krabbekoker (34), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Schenk boeken (34/Jb 29), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), De goede helpers (34), Boerenpsalm (35), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Mijn gulden uren (35), Heilige Nacht (35/Jb 22), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Floris Jespers (36), Het Vlaamse volksleven volgens Pieter Bruegel (36/Jb 12), Dit is de spijskaart (36/Jb 28), Het filmspel van St-Franciscus (37), De zachte Keel (37), Libretto Anna-Marie (38/Jb 18), Ik zag Cecilia komen (38), De bloeiende Madonna (38/Jb 13), O Kerstnacht schooner dan de daegen (38/Jb 22), Herinnering (39/Jb 22), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), De Kruislievenheer (40), De familie Hernat (41), Oude Lierse kunst (41/Jb 20), Pieter Bruegel (41/Jb 12), Houten mensen (41/Jb 2 en 35), Michelangelo (41), brieven aan Jos van Rompay (41-42/Jb 35), Minneke Poes (42), Een lepel herinneringen (43), toneel Bruegel (43), De dag der dieren (43), O.L. Heer en de koei (45), Maria (46/Jb 11), brief aan Albert Westerlinck (46/Jb 8), Angelus (46/Jb 22), Kerstmis (46/Jb 22), Adagio (47), Adriaan Brouwer (48), Karel Biermans (48/Jb 20)

hertogin Maria van Bourgondië : De familie Hernat (41)

Maria van Egypte (H.) : De Friese klok (23/Jb 26)

koningin Maria-Henrica, vrouw van Leopold II : De vernuftige trommelaar (35), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Een lepel herinneringen (43)

Maria Magdalena (H.) : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Alfred Delaunois (14/Jb 9), Pallieter (16), Het goddelijk treurspel van Simon Memmi (23/Jb 26), De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (23), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Frederik van Eeden II (30/Jb 28), Mieke Lieke in Verhalenkalender (32/Jb 30), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Herinnering (39/Jb 22), Een lepel herinneringen (43), Magdalena (46/Jb 11), brief aan Albert Westerlinck (46/Jb 8)

* Maria en Martha, tweeling van de herberg ‘t Lievevrouwken : De lange stenen pijp (33)

keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk : Schoon Lier (25), De familie Hernat (41)

Mariabode, tijdschrift : Pallieter (16)

Marie, boerin : Ik zag Cecilia komen (38)

Marieke ÷ Janssens

* Marieke : 1. Pallieter (16), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Uit mijn rommelkas (22), Lierke Plezierke (28), Hetzij van lief, hetzij van leed (35/Jb 1), brief aan Veremans (35/Jb 1), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

2. liefje van Andrieske : De harp van St-Franciscus (32)

3. dochter van de boterboer : Ik zag Cecilia komen (38)

4. verloofde van : Jef Soldaat (44)

5. = Isabel : Adriaan Brouwer (48)

koningin Marie-Antoinette van Frankrijk : De kerk van Strijtem (34/Jb 35)

koningin Marie-Louise van België, vrouw van Leopold I : De familie Hernat (41)

Mariken van Nieumeghen : De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), Pieter Bruegel (28), Folklore in het toneel (33/Jb 10)

Marino Marinelli ÷ J. Dendersone

Jacques Maritain, Frans filosoof : brief aan Camille Melloy (35/Jb 29)

* Marjan, schimpnaam voor Frisine : Boerenpsalm (35)

Marjan de mossel, heks : Over toverboeken (23/Jb 22)

* Marjanneke, naaister : Het geheim (33)

Marken, N-Holland : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

Markgravelei, Antwerpen : Pieter Bruegel (28)

Markt : Jan de kraai (43), Adriaan Brouwer (48)

John Churchill, hertog van Marlborough, Engels stafchef : Schoon Lier (25), De familie Hernat (41)

Marokko : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Marollen, meisjesweeshuis Liers begijnhof : Ecce Homo en het bange portieresken (11), De aankondiging (19), Pallieter (16), Schoon Lier (25)

* Mars, myth. : Volkskunst (31/Jb 29)

Marseille (F) : De vier Heemskinderen (22), Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Marsilius de Moor : Boudewijn (19)

* Martienus, hovenier : Juffrouw Symforosa (18), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Martijn de aap : Boudewijn (19)

Martinus (H.) : Anna-Marie (21), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Van Nieuwjaar tot Oudejaar (29), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), De halve mantel van St-Martienus (43), De dag der dieren (43), Bruegel, schilder van Winterhulp (44/Jb 12)

* Marus : 1. gevelschilder [Gommarus Veremans] : Het nachtelijk uur (24)

2. knecht van Coecke : Pieter Bruegel (28)

* Marus uit den hof, boerenknecht : In de Fortuin (33/Jb 33)

Marie Marx/Metz-Koning : Het Viooltje dat weten wilde, Het Beeld op de rots, Intermezzo (05/Jb 6), Lierse Leesavonden (09/Jb 6)

Maryland, hotel Bouwel : brief aan A. Keersmakers (44/Jb 30)

Massa = Emmanuel de Bom : brief aan De Bom (24/Jb 2)

* Massala, worstelaar : Ambiorix (24)

broeder Masseo : Naar waar de appelsienen groeien (26), De harp van St-Franciscus (32)

* Mastebossen : En waar de ster bleef stille staan (25), Leontientje (26)

* Bel Mastel, baker : De kerstmissater (24)

* Tist Mastel, wagenmakersknecht : Pieter Bruegel (28)

* de Mastentop, schip : Perlamoena (42)

* Mastouche, hondje van : Anna-Marie (21)

* Matantje [Giselinde Agatha Emmanuela de Lauwerier = Maria Antonia Josefa Nicasius] : De begrafenis van Matantje (24)

August Matheus, Liers fotograaf : Fototentoonstelling (41)

apostel Mattheus (H.) : Naar waar de appelsienen groeien (26), De harp van St-Franciscus (32)

Quinten Matsys, schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Vlaamse schilderkunst (20/Jb 23), Bij twee Bruegelplaten (21/Jb 12), Over katholieken humor (27/Jb 29), Pieter Bruegel (28), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Lodewijk de Vocht (31/Jb 11), Over Pieter Bruegel (32/Jb 25), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Lodewijk van Boeckel II (37/Jb 20), Libretto Anna-Marie (38/Jb 18)

* ridder Maupalin van Narbonne : Karel en Elegast (21)

François Mauriac : Le Noeud de Vipères, Frans letterkundige : Pieter Bruegel schilder van Winterhulp (44/Jb 12)

Mauritshuis, Den Haag : Dagboek (30/Jb 2)

Maurits van Oranje : Adriaan Brouwer (48)

Anton Mauve, schilder : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

Maximalisten, Vlaamse Beweging : Vlaamse Toeristenbond (27/Jb 28)

keizer Maximiliaan van Mexico : Mijn vertellingen (27/Jb 25)

Mechelen : Brief uit Lier I (10/Jb 6), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Juffrouw Symforosa (18), Pallieter in Holland VIII-IX (18/Jb 9-7), St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Het begijnhof (19/Jb 19), Na het interview (20/Jb 4), Anna-Marie (21), Uit mijn rommelkas (22), De nood van Sinterklaas (24), Het verbeternishuis (24/Jb 7), In de koninklijke vlaai (24), O.L.Vrouw der vissen (24), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Het Riggereditje in Verhalenkalender (32/Jb 30), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De lange stenen pijp (33), De processie van het H. Bloed te Brugge (33/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Boerenpsalm (35), Nest Wijnants (35), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), De familie Hernat (41), Een lepel herinneringen (43), Het oude schone Lier (44/Jb 2), Adriaan Brouwer (48)

Mechelpoort, Lier : De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4)

Mechelse Catechismus : Het Riggereditje in Verhalenkalender (32/Jb 30), Boerenpsalm (35)

Mechelse stoof, kachel : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), De moedwillige verkenskop (33)

Medici, Florentijns geslacht : Naar waar de appelsienen groeien (26), Michelangelo (41)

* Medusa, myth. : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Meeken, adoptiefmoeder : De eerste bladzijden uit het dagboek van een vondeling (29/Jb 28)

Meeren, onbekende schuilnaam : Over Een aanspraak tot de kinderen (06/Jb 5)

Leo Meert, activist : brief aan Meert en Karel Angermille (18/Jb 19)

* Mefistofeles, duivel : Pallieter in Holland VIII (18/Jb 9)

Jozef Mehoffer, Pools glazenier : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Meir, Antwerpen : Kastelen (34/Jb 29), De halve mantel van St-Martienus (43)

Ernest Meisonnier, Frans schilder : Hoe ik schilder werd (35/Jb 25)

* Melchior, een van de Driekoningen : Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Schoon Lier (25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Herinnering (39/Jb 22), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), T vertelt (40/Jb 22), Een lepel herinneringen (43), Lied voor blokfluit (Jb 22)

Melchisedek, bijbel : De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (23), De ware wijngaerd Christi (33/Jb 27)

sultan Melek el Kamel van Egypte : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Xavier Mellery, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Melle, O-Vlaanderen : brief aan C. Melloy (40/Jb 29)

Camille Melloy = Camille Jozef de Paepe, priester-dichter : brieven (28-41/Jb 29)

In de Melkstoop, huisnaam Lier : Schoon Lier (25)

Melkweg ÷ Botermelkweg, uitspansel : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23)

* Meloen alias Sofie de meid : Leontientje (26)

* de Meloen, herberg : Bij de Krabbekoker (34)

Marten Melsen, schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Eufrasie Melsert, tante van madame Dejong : De zachte Keel (37)

Memel, Litouwen : Groet aan Duitsland (32/Jb 32)

Hans Memlinc, schilder : Het fonteintje (11), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Alfred Delaunois (14/Jb 9), Het oude stille begijnhof van Lier (23/Jb 23), Naar waar de appelsienen groeien (26), Over katholieken humor (27/Jb 29), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Lodewijk de Vocht 31/Jb 11), De ware wijngaerd Christi (33/Jb 27), Openingsrede (40), Dankrede Rembrandtprijs (42), toneel Bruegel (43)

de Memme, reuzin : Lierke Plezierke (28)

Simon Memmi = Simone Martini, Italiaans schilder : Het goddelijk treurspel van Simon Memmi (23/Jb 26), Pater Gregorius de Wit (24/Jb 26)

Menapiërs, Belgische volksstam : De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2)

Felix Mendelssohn-Bartholdy : Auf Flügeln des Gesanges, Duits componist : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Willem Mengelberg, dirigent : Mengelberg's Beethoven (20/Jb 23)

Adolphe Menjou, Amerikaans filmacteur : Folklore in het toneel (33/Jb 10)

Menton (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

kardinaal Mercier : Na het interview (20/Jb 4), brief aan De Bom (20/Jb 2), De kerk van Strijtem (34/Jb 35)

* Mercurius, myth. : Karel van den Oever I (26/Jb 28)

Merovingers, Frankisch koningshuis : De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), Een goede vriend (20/Jb 20), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3)

Charles Mertens, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9), Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20)

Peter Mertens, Duits vertaler : Ik zag Cecilia komen (38)

Merwede, rivier : Dank aan Holland (39)

Hendrik Mesdag, schilder : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

Messias, bijbel : De Kerstmis van Vlaanderen (15/Jb 19)

Messina, Sicilië : Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

Frans Mets, Liers huisarts : Brief uit Lier I (10/Jb 6)

Metz (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Arthur Meulemans, componist : Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Constantin Meunier, beeldhouwer : Kunst van heden (12/Jb 9)

* Anna Mevelen, naaister : De zending (10/Jb 6)

Mexico : Mijn vertellingen (27/Jb 25)

* juffrouw Meylens : De oranjebloemekens (25)

de Mezenvangers : Pieter Bruegel (28)

* Mia Madonna, roepnaam : Pieter Bruegel (28)

aartsengel Michaël (H.) : De aankondiging (19), Kunst van heden (12/Jb 9), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De harp van St-Franciscus (32)

John Michaux, Antwerps schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Michelangelo : Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6), Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Michelangelo (41), Isidoor Opsomer IV (43), toneel Bruegel (43), Het oude schone Lier (44/Jb 2)

* Michiel = Miguel, Spaans soldaat : toneel Bruegel (43)

Polien Michiels, vrouw Kaluiken : Mijn vertellingen (27/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), De vernuftige trommelaar (35), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Een lepel herinneringen (43)

Mariosa Michielsen, bruid Edward de Beukelaer : Dit is de spijskaart (36/Jb 28)

* Mickey-mouse, stripfiguur : Robert Storm Petersen (38/Jb 21)

Middachter Allee Rheden, Gelderland : De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12)

Middelburg, Walcheren : Holland (20/Jb 19), Uit mijn rommelkas (22), Een Vlaams letterkundige die schilder werd te Middelburg (26/Jb 20), Brief over De Gruyter (34/Jb 10)

Middelburger Courant : brief aan De Bom (12/Jb 2)

Middellandse Zee : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Mie : 1. reuzin : Lierke Plezierke (28)

2. vrouw van Tist : De moedwillige verkenskop (33)

3. meid [Ernest Staas] : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

4. vrouw van Jan : Het visserke op de telloor (45)

* Mie het Lammeken : Verhalenkalender (32/Jb 30)

* Mieke Lieke : Verhalenkalender (32/Jb 30)

* Mieke van de koster : Pieter Bruegel (28)

* Mie Maan : De juwelendiefstal (37)

* Mie uit den Trommelaar : Boerenpsalm (35)

* Mie van Jef Broes : Boerenpsalm (35)

* Mie Vogel - Petrol Mie : Verhalenkalender (32/Jb 30)

* Miguel de Lodoza, stadhouder van Karel V : toneel Bruegel (43)

Mijlstraat, Duffel : Pallieter (16)

* Mijne Liefden, mémoires van Koekoek : Anna-Marie (21)

Milaan (I) : De vier Heemskinderen (22), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28)

Richard Millecam : Reus Finhard : Ambiorix (24)

Jean François Millet, Frans schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), (Angelus) : Boerenpsalm (35)

John Milton, Engels dichter : De nood van Sinterklaas (24)

* Mina, vrouw van Herman : De kelder (10)

Minderbroedersstraat, Antwerpen : Pieter Bruegel (28)

* Minerva, myth. : Pallieter in Holland X (18/Jb 9), Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), Naar waar de appelsienen groeien (26)

Minimalisten, Vlaamse Beweging : Vlaamse Toeristenbond (27/Jb 28), Voorwoord Eer Vlaanderen vergaat (37/Jb 16)

George Minne, beeldhouwer : Kunst van heden (12/Jb 9), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Minneke Poes, villa Bouwel : Minneke Poes (42), brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30), De romancier en zijn jeugd (43/Jb 25)

* Mirabella = Kalkoen = Roza, roepnamen : Pieter Bruegel (28)

Mireille [Frédéric Mistral / Charles Gounod] : Naar waar de appelsienen groeien (26), brief aan De Bom (38/Jb 2)

Mirmolijn, sultan van Marokko : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Miss, hond : Onzen hond (20/Jb 19)

Georges Mitchell : De Bonardons, toneelauteur : Lierse Leesavonden (09/Jb 6), Toneel II (10/Jb 6)

* Mizorke, hond van Cicero : Bij de Krabbekoker (34)

Moeder Lambik : Het treintje van Gommaar en de brand van den Grand Bazar (37/Jb 29)

Moeder Lies [Potters], vrouw Jan de Graef : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Een lepel herinneringen (43)

Moeder Zon : De goede helpers (34)

* de Moedige Duivenmelkers, herberg : De verliefde Moor (24)

Moe Mol [Cecilia Torfs], schoonmoeder FT : Dagboek (19/Jb 9), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Uit mijn rommelkas (22), Naar waar de appelsienen groeien (26), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), brief aan Marieke (36/Jb 21), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Alfons Moens, Liers fotograaf : Fototentoonstelling (41)

Wies Moens, letterkundige : Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Hulde aan F. de Pillecyn (41)

Moezel, wijn : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23)

Mohammed/anen : De vier Heemskinderen (22), Pieter Bruegel (28), De harp van St-Franciscus (32), De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Het filmspel van St-Franciscus (37), De familie Hernat (41), toneel Bruegel (43), De dag der dieren (43)

Mol, Kempen : Boerenpsalm (35)

* Anneke Mol, wasvrouw : Lange Wapper (05/Jb 5)

* de Mol, buildrager : In 't Kruis café chantant (33)

Mol/dijk/poort, Lier : Pallieter in Holland III (18/Jb 9), Anna-Marie (21), De verliefde Moor (24), Een nieuwe kerk van het H. Hart (37/Jb 2), Fototentoonstelling (41), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Molenbeemd/berg : Pallieter (16)

Rubbrecht Molenmeersch, Gents dokter : brief aan Thomas Groenendaal (26/Jb 13)

Molière, Frans toneelauteur : Het schoon doksaal van Lier (37/Jb 2)

Bernard Molkenboer O.P., letterkundige : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Molleke Pek, tegenkandidaat : Rond een plaats van portier (33)

* Molleke Pit, snoepwinkel : Het verbeternishuis (24/Jb 7)

* Betteken Mols, wasvrouw : Van een pasgeboren kindeken (35/Jb 5)

Mommen, winkel : Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

* Mon, zoon van Wortel : Boerenpsalm (35)

Monaco : Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26)

Monaldo Scifi, oom van Clara : De harp van St-Franciscus (32)

* juffrouw Monnier [Ernest Staas] : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

* Mon petit Sans Souci, eiland : De familie Hernat (41)

Montaigu (F) : De vier Heemskinderen (22)

Constant Montald, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Montalbaen = Montauban (F) : De vier Heemskinderen (22)

Monte Carlo (F) : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Monte Cassale (I) : De harp van St-Franciscus (32)

Montefeltro (I) : De harp van St-Franciscus (32)

Oskar Montelius, Zweeds prehistoricus : Volkskunst (31/Jb 29)

Lode Monteyne, toneelauteur : Het Toneel (39)

Montfaucon (F) : De vier Heemskinderen (22)

Mont-joie, oorlogskreet : De vier Heemskinderen (22)

Montmarter = Montmartre (F) : De vier Heemskinderen (22)

* 't Moorken, tabakswinkel : De lange stenen pijp (33)

* de Mops, loteling : Gelot (06/Jb 5)

* Mopsus en Nisa, myth. : Pieter Bruegel (28)

Moren/Morianen : Kunst van heden (12/Jb 9) Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Boudewijn (19), St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), Brieven uit Vlaanderen 3 (20/Jb 23), St-Gommarus II (24), De verliefde Moor (24), Ambiorix (24), brief aan De Bom (24/Jb 2), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Lierke Plezierke (28) De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37), Herinnering (39/Jb 22), Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4), Jef Soldaat (43), Lied voor blokfluit (Jb 22)

* Moresco, smorende Indiaan : De begrafenis van Matantje (24)

Morgenlanden : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25)

* Mme Moriaan : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

den Moriaen, Lierse huisnaam : Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), Gustaf uit De Rode Kat (33)

* ridder Moriante van de Rivier : De vier Heemskinderen (22)

broeder Morico : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Morlioen = Morlaix (F) : De vier Heemskinderen (22)

Felix [Andreas] Morlion O.P., criticus : brief aan De Bom (38/Jb 2)

Hishikawa Moronobu, Japans schilder : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

Morrisdansers, exotische folklore (GB) : Volkskunst (31/Jb 29)

Lodewijk Mortelmans, componist : Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32)

Mortsel, Antwerpen : Enige herinneringen (30/Jb 25)

Mosdijk, Lier : Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15)

Koloman Moser, Oostenrijks glazenier : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Moskou, Rusland : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Frans & Gillis Mostaert, schilders : Pieter Bruegel (28)

* Mottige Lowie : Pieter Bruegel (28)

Wolfgang Amadeus Mozart : Wiegelied, De Toverfluit : Anna-Marie (21), De bombardon (30/Jb 28), Floris Jespers (36), De familie Hernat (41), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Mozes, bijbel : Pallieter (16), Brieven uit Vlaanderen 1 (20/Jb 23), Anna-Marie (21), De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), Feestgroet te Brussel (24/Jb 12), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), De harp van St-Franciscus (32), Michelangelo (41), Perlamoena (42), De dag der dieren (43)

Mozesfontein, Rome : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Mozes van Ethiopië (H.) : De ivoren fluit (11), De waterheiligen (19)

* Muggegraat, magere : Pieter Bruegel (28)

* Muishondt, lakenverkoper : Bij de Krabbekoker (34)

Jozef Muls, letterkundige : brief aan Muls (10/Jb 6), brief aan Karel van den Oever (19/Jb 11), Karel van den Oever I-II (26/Jb 28), brieven aan Jos Verwiel (26/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Enige herinneringen (30), Een lichtende tempel (32/Jb 2), De nieuwe kerk van het H. Hart (37/Jb 2), brieven aan Albert Westerlinck (46-47/Jb 8)

Multatuli, letterkundige : Lodewijk van Boeckel II (37/Jb 20)

* Mieken Mumbol, kwezel : De kistprocessie (24)

München (D) : Groet aan Duitsland (32/Jb 32)

baron Karl Friedrich von Münchhausen, fantast : Mijn vertellingen (27/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25)

pastoor Munte [E. Claes] = Dominicus Minten : De Witte, Zichem en Ernest Claes (30/Jb 16)

Museum Antwerpen : Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Het goddelijk treurspel van Simon Memmi (23/Jb 26), Pater Gregorius de Wit (24/Jb 26), Over Pieter Bruegel (32/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), Een lepel herinneringen (43), Isidoor Opsomer IV (43)

Museum Brussel : Uit mijn rommelkas (22), Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20), Isidoor Opsomer III (33/Jb 20)

Museum Lier ÷ Wuyts-Van Campen

Benito Mussolini, il Duce : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Trientje Mutser, snoepwinkel : De nood van Sinterklaas (24)

* juffrouw Muyshondt : Juffrouw Symforosa (18)

* Muzen, myth. : Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22), De nood van Sinterklaas (24), Pieter Bruegel (28), De zachte Keel (37), De familie Hernat (41)

Muziekberg ÷ Parnassus : Adriaan Brouwer (48)