FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› N

N

Nabukodonozoor [Nebukadnezar], Babylonisch vorst : Boudewijn (19)

Nachtvogels, stoet der Driekoningen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen DNG (17/Jb 22)

Top Naeff : De Genadeslag, letterkundige : Lierse Leesavonden (09/Jb 6)

Willy Naets, Liers fotograaf : Fototentoonstelling (41)

Nafraiture, prov. Namen : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

* Jan Nagel, mentor van : Pieter Bruegel (28), Isidoor Opsomer IV (43), toneel Bruegel (43)

Namen : De lijkbidder (10), Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Nand, vriend des huizes : De kelder (15)

Betty Nansen, Deense filmster : De Rolprent (26/Jb 4)

Nantes (F) : Pallieter in Holland XI (18/Jb 9)

Napels (I) : Anna-Marie (21), De vier Heemskinderen (22), Pieter Bruegel (28), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), Bij de Krabbekoker (34), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

keizer Napoleon : Anna-Marie (21), De maskers (23/Jb 26), Schoon Lier (25), En waar de ster bleef stille staan (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), De eerste dag (30/Jb 22), De moedwillige verkenskop (33), Bij de Krabbekoker (34), Boerenpsalm (35), De zachte Keel (37), De familie Hernat (41)

keizer Napoleon III : Het kasteeltje (Jb 11)

Narbonne (F) : Karel en Elegast (21), De vier Heemskinderen (22)

Nationaal Instituut voor Radio-omroep (N.I.R.) : Arthur Cornette (40)

Nationale Bank, Antwerpen : Kastelen (34/Jb 29)

* hertog van Naymes = Nîmes : De vier Heemskinderen (22)

Nazaret, bijbel : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Over 't kindeken (21/Jb 22), Bij Toorop (21/Jb 17), De vier Heemskinderen (22), Schoon Lier (25), De harp van St-Franciscus (32), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), Minneke Poes (42)

Nederland ÷ Holland : Intermezzo (05/Jb 6), brief aan Van den Oever (06/Jb 6), De Nete (15/Jb 2), Pallieter in Holland VI-XII (18-19/Jb 9), Het monument voor Bruegel (26/Jb 12), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), De kunstenaar Anton Pieck (34/Jb 23), Heilige Nacht (35/Jb 22), brief aan Marieke (36/Jb 21), Dank aan Holland (39)

Nederlanden : Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), De familie Hernat (41)

Nedersaksen : Volkskunst (31/Jb 29)

* juffrouw Negendonck : Mijnheer Pirroen (22)

* Neptunus, myth. : Naar waar de appelsienen groeien (26), Karel van den Oever I (26/Jb 28), Pieter Bruegel (28), Perlamoena (42)

* magister Neptusorio = Jefke Slagkop : Pieter Bruegel (28)

Neri, leerling Catharina van Siëna : De hemelse Salomé (30)

keizer Nero : Naar waar de appelsienen groeien (26)

nonkel Nest : Minneke Poes (42)

* Net, vrouw Jef Lovers : Rond een plaats van portier (33)

Nete : De arme visserschuit (10/Jb 6), Avond (10/Jb 6), Het ongekende (10), Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11), Het fonteintje (11), De ivoren fluit (11), De aankondiging (19), De waterheiligen (19), Het sacrificie van zuster Wivina (19), Zonnedood (11/Jb 9), Omgehakte bomen (11/Jb 9), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Alfred Delaunois (14/Jb 9), De Nete (15/Jb 2), Pallieter (16), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Juffrouw Symforosa (18), Pallieter in Holland III-VIII (18/Jb 9), St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), Het begijnhof (19/Jb 19), Een wandeling (20/Jb 23), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Anna-Marie (21), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), Uit mijn rommelkas (22), brief aan Flor Alpaerts (22/Jb 1), Driekoningentryptiek (23), De molen van Fransoo in Pallieterland (23/Jb 4), Paastijd (23/Jb 26), Over toverboeken (23/Jb 22), O.L.Vrouw der vissen (24), De kerstmissater (24), De verliefde Moor (24), Het oude Lier (24/Jb 2), Ernest de Weert (24/Jb 20), Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), En waar de ster bleef stille staan (25), Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Lierke Plezierke (28), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), De eerste bladzijden uit het dagboek van een vondeling (29/Jb 28), Frederik van Eeden II (30/Jb 28), Pier van Boekweitstrooi (32/Jb 9), De lichtende tempel (32/Jb 2), Wanneer de zon terugkeert (32/Jb 32), Het konijn (33), Het geheim der wilgen (33), Het liefdekabinet (33), Zelfportret (33/Jb 25), Het museum van Lier (33/Jb 20), Bij de Krabbekoker (34), Boerenpsalm (35), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), FT vertelt van Lier (35/Jb 20), Afscheidsgroet aan het Neteland (35/Jb 1), De zachte Keel (37), Lodewijk van Boeckel II (37/Jb 20) Ik zag Cecilia komen (38), Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), De familie Hernat (41), Fototentoonstelling (41), Minneke Poes (42), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15), Isidoor Opsomer IV (43), Oscar van Rompay II (43/Jb 33), Een lepel herinneringen (43), Het visserke op de telloor (45), Hoe Anna-Marie ontstaan is (47/Jb 18)

Neteland/streek/vallei : De waterheiligen (19), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), De Nete (15/Jb 2), Pallieter (16), Schoon Lier (25) Eugeen Joors II (30/Jb 3), O.L.Vrouw van Genade (32/Jb 32), Afscheidsgroet aan het Neteland (35/Jb 1), brief aan Veremans (35/Jb 1), Er blijft nog altijd te pallieteren (39/Jb 4), De familie Hernat (41)

* Netentater = Netedal : Boudewijn (19)

De Nethegalm, tijdschrift Westerlo : Hoe ik met het werk van Streuvels kennismaakte (31/Jb 25)

Neurenberg (D) : Pieter Bruegel (28), toneel Bruegel (43)

Neuteke [Gust van Nueten], reclameschilder : De verliefde Moor (24), In de koninklijke vlaai (24)

Nevers (F) : Pallieter in Holland IV (18/Jb 9)

Isaac Newton, Engels natuurkundige : Bij Toorop (21/Jb 17)

Die Nibelungen, film [Fritz Lang] : De Rolprent (26/Jb 4)

Nice (F) : Schoon Lier (25), De familie Hernat (41), Het kasteeltje (Jb 11)

Nicolaas (H.) ÷ Sinterklaas

Nicolaas van Tuldo, veroordeelde : De hemelse Salomé (30)

* Nieuwe Binnenweg : Boerenpsalm (35)

De Nieuwe Gids, literair tijdschrift : brieven aan Van den Oever (05-06/Jb 6; 19/Jb 11), Gekke sprookjes (09/Jb 6), Uit mijn rommelkas (22), Dagboek (30/Jb 2)

Nieuwenburgerhof, Rijswijk : Pallieter in Holland VI (18/Jb 9)

* Den Nieuwen Esculaap, volksgeneeskunde : Annunziata (10)

* den Nieuwen Hof : In de Fortuin (36)

Wijnand Nieuwenkamp, etser : De kunstenaar Anton Pieck (34/Jb 23)

de Nieuwe Rozenhoed, huisnaam : De verliefde Moor (24). In het echt : de Rozenhoed

* In de Nieuwe Vos, herberg : Adriaan Brouwer (48)

Nijlen, Kempen : De waterheiligen (19), Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), Schoon Lier (25)

Nijmegen (NL) : Pallieter in Holland XVI (19/Jb 9), De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), Holland (20/Jb 19), En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), Pieter Bruegel (28), De onzichtbare aanwezigheid (28/Jb 28), Folklore in het toneel (33/Jb 10)

Nijvel, Brabant : St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24)

* Nikè, Griekse myth. : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* Nikkels, barbier : Gustaf uit De Rode Kat (33)

* Suske Niks, nachtwaker : Schoon Lier (25)

Ninive, Assyrië : Perlamoena (42), De dag der dieren (43)

Ninove, O-Vlaanderen : De kerk van Strijtem (34/Jb 35), Een onvoltooide symfonie (39/Jb 2), Eugeen Joors 60 jaar! (39)

Nirvana, boeddhisme : Nest Wijnants (35)

Nivesdonk = Lier : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus I (19/Jb 19) - II (24), De familie Hernat (41)

aartsvader Noë, bijbel : Lezing over Boudewijn (19/Jb 19), Kermis (23/Jb 12), Naar waar de appelsienen groeien (26), Leontientje (26), Pieter Bruegel (28), De harp van St-Franciscus (32), De ware wijngaerd Christi (33/Jb 27), Libretto Anna-Marie (38/Jb 18)

* Nolleken, buurjongen : Het eerste communiekantje (24)

* Gommer Nollekens, dichter : Schoon Lier (25)

* Nonnekeshoeve : Pieter Bruegel (28)

Nonnenberg = Weefberg, Averbode : Ik zag Cecilia komen (38)

Nood Gods, piëta : De kerstmissater (24), Pieter Bruegel (28)

Noodtrompen, stoet der Driekoningen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen DNG (17/Jb 22)

Noordpool : Ontgoochelingen (12/Jb 9), Pallieter (16), En waar de ster bleef stille staan (25), brief aan Thomas Groenendaal (27/Jb 13), Minneke Poes (42), De halve mantel van St-Martienus (43)

Noordster ÷ Poolster

Noordzee : Zegelied (15/ Jb 1), De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), Pallieter in Holland XII-XVII (19/Jb 9), De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), Dank aan Holland (39), Perlamoena (42)

Noormannen ÷ Vikings : De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), Schoon Lier (25)

Noorwegen : Kunst van heden (12/Jb 9), Pallieter (16), Dagboek (19/Jb 9), Bij de Krabbekoker (34)

Norbertus (H.) : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23)

Normaalschool, Lier : brief aan Marieke (36/Jb 21), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Normandië (F): De vier Heemskinderen (22), Mademoiselle de Chanterie (33)

* Notenstraat : De familie Hernat (41)

Notre-Dame, Parijs : Naar waar de appelsienen groeien (26), Het schoon doksaal te Lier (37/Jb 2), De nieuwe kerk van het H. Hart (37/Jb 2)

Clement Nuyens, Liers fotograaf : Fototentoonstelling (41)