FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› O

O

Obertal, Oostenrijk : Volkskunst (31/Jb 29)

Oceanië : Perlamoena (42)

* Octavie : 1. meid : De familie Hernat (41)

2. veervrouw : Minneke Poes (42)

Oedipous, Griekse sage : Het werk van Victor Remouchamps (10/Jb 6)

Oever, Lier : Lierke Plezierke (28)

Jacques Offenbach : Barcarolle uit Hoffmanns Vertellingen, Frans componist : Naar waar de appelsienen groeien (26)

* ridder Ogier : De vier Heemskinderen (22)

Oise (F) : De vier Heemskinderen (22)

Oisterwijk, N-Brabant : Het filmspel van St-Franciscus (37)

Frans Olbrechts : Kunst van vroeg en van verre, etnoloog : Volkskunst (31/Jb 29)

Auguste Oleffe, Brussels schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

Olen, Kempen : Het poppentheater (41)

* Oliepapper, dikke : Pieter Bruegel (28)

de Olifant, huisnaam Lier : Schoon Lier (25)

* Olifantenkerkhof, Congo : De vernuftige trommelaar (35), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Een lepel herinneringen (43)

* Olijfstraat : Anna-Marie (21)

* ridder Olivier : De vier Heemskinderen (22)

Olympos, myth. : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Mijnheer Pirroen (22), De nood van Sinterklaas (24), Schoon Lier (25) Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20), Het Vlaamse volksleven volgens Pieter Bruegel (36/Jb 12)

* Om de dooden op te roepen : De lijkbidder (10/Jb 6)

Balthasar Ommeganck, schilder : Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

* den Onderzeeër, Liers type : De begrafenis van Matantje (24)

d'Ongeleerden, Lierse rederijkers : Schoon Lier (25)

Onsterfelijke Zwanen, stoet der Driekoningen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen DNG (17/Jb 22)

O.-L.-Vrouw der Engelen ÷ Santa Maria degli Angeli

O.-L.-Vrouw der Vijf Fonteijnen ÷ Allierse kapel Emblem : De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Leontientje (26), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

O.-L.-Vrouwekerk, Antwerpen e.a. : Peter Bruegel te Lier (25/Jb 12), Schoon Lier (25), Karel van den Oever I (26/Jb 28), Pieter Bruegel (28), De heiligende kraai (33), De ware wijngaerd Christi (33/Jb 27)

O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën, kapel : Het sacrificie van zuster Wivina (19), Een goede vriend (20/Jb 20), Driekoningentryptiek (23), En waar de ster bleef stille staan (25), Bij de Krabbekoker (34)

O.-L.-Vrouw-Waver, Mechelen : De ware wijngaerd Christi (33/Jb 27)

Ons Volk Ontwaakt, weekblad : brief aan Van Reeth (21/Jb 24)

Lode Ontrop, musicoloog, criticus : brief aan C. Melloy (40/Jb 29)

Ooievaarsnest, huisnaam : brief aan Jos Verwiel (26/Jb 12), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

* Ooievaar[hals]straat : Anna-Marie (21), In de koninklijke vlaai (24), O.L.Vrouw der vissen (24), Schoon Lier (25), De eerste bladzijden uit het dagboek van een vondeling (29/Jb 28)

Oostende : Kunst van heden (12/Jb 9), Hulde aan Edward Peeters (23/Jb 26), De familie Hernat (41)

Oostenrijk : Schoon Lier (25), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Het Vlaamse volk (35), De familie Hernat (41), toneel Bruegel (43)

Oosterbeek, Gelderland : De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12)

Oosterweel, Antwerpen : Pieter Bruegel (28)

Oostland : Kermis (23/Jb 12), Pieter Bruegel (28)

* Opdeweerdt, postmeester : De zachte keel (37)

* Opdewip, kleermaker-barbier : Schoon Lier (25)

Koninklijke Vlaamse Opera, Antwerpen : brief aan Van Reeth (26/Jb 1)

* Ophelia [Shakespeare : Hamlet] : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Isidoor Opsomer, schilder : Bagijnhofsproken (11), De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2), Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Brief uit Lier II (17/Jb 11), Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), Isidoor Opsomer I-II-III (24-31-33/Jb 20) - IV (43), Schoon Lier (25), Pieter Bruegel (28), brieven aan Opsomer (31-43/Jb 24), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Het museum van Lier (33/Jb 20), Albert Saverijs (37), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), FT heeft nog een woordje te plaatsen (41), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15)

Jaak Opsomer, componist : Schoon Lier (25)

Orange (F): De vier Heemskinderen (22)

Orangisten, aanhangers van het huis Oranje : De familie Hernat (41)

Oranje-Nassau : Pallieter in Holland V-VII (18/Jb 9), De familie Hernat (41)

Andrea Orcagna, Italiaans schilder : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Orfeusharmonie Lier : Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Het liefdekabinet (33), De familie Hernat (41)

graaf Orlando dei Cattani : De harp van St-Franciscus (32)

Orléans (F) : De vier Heemskinderen (22), Naar waar de appelsienen groeien (26), De bombardon (30/Jb 28)

* Oron [Jan Frans van der Borght] : Bergmannhulde te Lier (35/Jb 20)

Abraham Ortelius, geograaf : Feestgroet te Brussel (24/Jb 12), Pieter Bruegel (41/Jb 12)

* Ossejan, Liers burgemeester : Anna-Marie (21)

* Ossekop, buurman : Boerenpsalm (35)

Ostia (I) : Pieter Bruegel (28)

Oude-God, Antwerpen : De kistprocessie (24)

Oudenaarde, O-Vlaanderen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen (17), De begrafenis van Matantje (24), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Als de blaren vallen (31/Jb 32), Adriaan Brouwer (48)

* de Oude vette Gans, afspanning : Adriaan Brouwer (48)

* den Ouden Deken, huisnaam : De verliefde Moor (24)

Ourson en Valentijn, volksboek : Pieter Bruegel (28), Folklore in het toneel (33/Jb 10)

Ourthe, rivier : De vlietjesdemping te Lier (12/Jb 2)

Gabriël Oxenstierna : Les Pensées de Mr. Oxenstiern, Zweeds diplomaat-essayist : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25)