FTG ›› Genootschap ›› Registers ›› T

T

Tabanië = Tabala, Nabije Oosten : De vier Heemskinderen (22)

* den Tand, boer : Pallieter in Holland VIII (18/Jb 9)

Rabindranath Tagore, Indisch letterkundige : Willem Kloos (29/Jb 28)

Tannhaüser [R. Wagner] : Dagboek (20/Jb 1)

Tante Anna [Snieders] : De zachte Keel (37)

Taxandrië : Kempische vertelsels (05/Jb 6)

Herman Teirlinck : Beatrijs, letterkundige : Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Folklore in het toneel (33/Jb 10)

* Armand Tellier, Frans schilder : De familie Hernat (41). J.H. Tellier was een Liers drukker rond 1800.

* Tempel der Muze, kapel der Coletienen : Anna-Marie DNG (19/Jb 18)

Tempel der Rede, begijnhofkerk : FT vertelt van Lier (35/Jb 20)

Tempeliers, ridderorde : Schoon Lier (25)

Temse, O.-Vlaanderen : O.L.Vrouw der vissen (24)

David Teniers, schilder : De vrolijke Limburger (06/Jb 6), Een goede vriend (20/Jb 20), Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23), Schoon Lier (25), Het werk van Fred Bogaerts (29/Jb 28), Het museum van Lier (33/Jb 20), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Fototentoonstelling (41), Adriaan Brouwer (48)

Teniershuis, ontwerp Van Reeth : Een goede vriend (20/Jb 20)

Ten Mortel, huisnaam : Dit is de spijskaart (36/Jb 28)

Teresia van Avila (H.), Spaanse mystica : brieven aan Thomas Groenendaal (25-28/Jb 13), Het museum van Lier (33/Jb 20)

Gerard Terborch, schilder : Brieven uit Vlaanderen 4 (20/Jb 23)

* Joke Ternat, buurvrouw : In de Fortuin (33/Jb 33)

Terneuzen (NL) : Een Vlaams letterkundige te Middelburg (26/Jb 20), Brief over De Gruyter (34/Jb 10)

Tervoren, onbekende vriend : Dagboek (19/Jb 9)

* Teucondor de hengst : Karel en Elegast (21)

Jacopo Tintoretto, Italiaans schilder : Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Theems : Pallieter in Holland XVII (19/Jb 9)

Theobaldus, biograaf : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus II (24)

* Theodoor, boemelvriend : De harp van St-Franciscus (32), Het filmspel van St-Franciscus (37)

Theresia van Lisieux (H.) : Naar waar de appelsienen groeien (26), Hoe St-Franciscus Christus leerde kennen (46/Jb 3)

Theresianenklooster, Lier : De familie Hernat (41)

Anton Thiry : Het schoone Jaar van Carolus, Het Ventje van Onzen Lieven Heer, De Droomer, Begijnhofsproken (11/19), brieven aan René de Bock (06/Jb 5), brieven aan Van den Oever (06-10/Jb 6), Holdijn (11/Jb 11), Dagboek (19/Jb 9-18), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Uit mijn rommelkas (22), De processies in Vlaanderen (24/Jb 26), Ernest de Weert (24/Jb 20), brief aan Fred Bogaerts (24/Jb 9), Schoon Lier (25), Karel van den Oever II (26/Jb 28), Mijn vertellingen (27/Jb 25), brief aan Vincent Cleerdin (27/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Enige herinneringen (30/Jb 25), Het gelaat der Vlamingen (32/Jb 32), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

apostel Thomas (H.) : Het sacrificie van zuster Wivina (19)

Ambroise Thomas : Mignon, Frans componist : Pallieter (16), De eeuwige stilte (24), Naar waar de appelsienen groeien (26)

Thomas a Kempis : De Navolging van Christus : Van zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken (11), De waterheiligen (19), Pallieter (16), Pallieter in Holland XVI (19/Jb 9), Een goede vriend (20/Jb 20), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), Uit mijn rommelkas (22), Het oude stille begijnhof van Lier (23/Jb 23), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Schoon Lier (25), Kunstschil­der Flor van Reeth (25/Jb 3), Leontientje (26), Pieter Bruegel (28), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), De familie Hernat (41), Minneke Poes (42), Adriaan Brouwer (48)

Thomas van Aquino (H.) : Boudewijn (18)

Victor Thonet, schilder : Kunst van heden (12/Jb 9)

* Thor, Germaanse myth. : St-Gommarus en zijn vrouw (19/Jb 14), St-Gommarus II (24)

* Thuur, straatbengel : De zwemmerkes (06/Jb 5)

Prosper Thuysbaert, notaris Lokeren : brieven aan Thuysbaert (23-24/Jb 10), En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), O.L.Vrouw in de doornkens (27)

Tiber : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Tibet : Minneke Poes (42)

Melchior Gommaar Tieleman, Liers schilder : Oude Lierse kunst (42/Jb 20)

Joanna [Anneke] Tielens, vrouw Joos van Craesbeeck : Adriaan Brouwer (48)

* meneer Tiendraad : De familie Hernat (41)

Tienen, Brabant : De begrafenis van Matantje (24)

* den Tieter [÷ Vos Bruynseels], loodgieter : Als de blaren vallen (31/Jb 32)

De Tijd, Nederlands dagblad : brief aan Karel van den Oever (19/Jb 11)

Tijgertemmers, stoet der Driekoningen : Het kindeken Jezus in Vlaanderen DNG (17/Jb 22)

Tijl Uilenspiegel [÷ Ch. de Coster] : De Nete (15/Jb 2), De droom aller Vlamingen (15/Jb 19), Brief uit Lier II (17/Jb 11), Pallieter in Holland XV (19/Jb 9), Uit mijn rommelkas (22), Schoon Lier (25), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De Witte, Zichem en Ernest Claes (30/Jb 16), Lodewijk de Vocht (31/Jb 11), Als de blaren vallen (31/Jb 32), Groet aan Duitsland (32/Jb 32), Zelfportret (33/Jb 25), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), brief aan Van Reeth (34/Jb 4), Het Vlaamse volk (35), Groet aan den Uil (38/Jb 29), Hulde aan F. de Pillecyn (41)

* 't Tikske, koster : De kistprocessie (21)

den Tik-tak, Liers type : Isidoor Opsomer IV (43)

Jos Tilleux, schilder : Schoon Lier (25), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20)

Antoon Timmermans, grootvader : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), Een lepel herinneringen (43)

Cecilia Timmermans, dochter : Een wandeling (20/Jb 23), Dagboek 20/Jb 1), Driekoningentryptiek (23), Het verksken (24), Naar waar de appelsienen groeien (26), Zelfportret (33/Jb 25), brief aan Mil Lambrechts (40/Jb 15)

Clara Timmermans, dochter : Het verksken (24), Naar de appelsienen groeien (26), Dagboek (30/Jb 2), Zelfportret (33/Jb 25), opdracht Liefdeliederen Pallieterfilm (35/Jb 1), brief aan Lodewijk de Vocht (41/Jb 16; 45/Jb 11)

Emma Timmermans, zus : Naar waar de appelsienen groeien (26)

Ernest Timmermans, broer : Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Albert Saverijs (37), Een lepel herinnerin­gen (43)

Felix Timmermans : brieven aan René de Bock (06/Jb 5), brief aan Van den Oever (10/Jb 6), Pallieter in Holland (18-19/Jb 9), De begijn (19/Jb 23), Een goede vriend (20/Jb 20), Na het interview (20/Jb 4), Mijn vriend Flor van Reeth (21/Jb 3), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Uit mijn rommelkas (22), over Mijnheer Pirroen (22/Jb 18), Mijn eerste boek (22), Over toverboeken (23/Jb 22), Eugeen Joors I (24) - II (30/Jb 3), Naar waar de appelsienen groeien (26), brief aan Jos Verwiel (26/Jb 12), Mijn vertellingen (27/Jb 25), De onzichtbare aanwezigheid (28/Jb 28), brief aan Vincent Cleerdin (28/Jb 12), Van Pallieter naar Bruegel (29/Jb 28), Hoe ik met het werk van Steuvels kennismaakte (31/Jb 25), De gestoorde H. Bloedprocessie (32/Jb 32), Over Pieter Bruegel (32/Jb 25), De processie van het H. Bloed te Brugge (33/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Herinnering (39/Jb 22), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), T vertelt (40/Jb 22), Aan Stijn Streuvels (41), Dankrede Rembrandtprijs (42), De halve mantel van St-Martienus (43), Een lepel herinneringen (43), De romancier en zijn jeugd (43/Jb 25)

Flore Timmermans, nichtje in Ermelo : Pallieter in Holland II-III (18/Jb 9)

Frans Gommaar Timmermans, Liers burgemeester : De lof van Schoon Lier (42/Jb 15)

Godfried Timmermans, broer : Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25)

Gommaar Timmermans, vader : Pallieter in Holland XI (18/Jb 9), Over 't Kindeken Jezus in Vlaanderen (21/Jb 22), Uit mijn rommelkas (22), Over toverboeken (23/Jb 22), En als de ster bleef stille staan (25/Jb 10), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), Isidoor Opsomer III (33/Jb 20) - IV (43), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Herinnering (39/Jb 22), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), T vertelt (40/Jb 22), Fototentoonstelling (41), FT en Winterhulp (42/Jb 29), Een lepel herinnerin­gen (43)

Gommaar Timmermans, zoon : brief aan Marieke (36/Jb 21), Het treintje van Gommaar en de brand van den Grand Bazar (37/Jb 29), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), brief aan Nestor Gerard (41/Jb 25), Minneke Poes (42), brief aan A. Keersmakers (42/Jb 30), Het verken als kluizenaar (42), Perlamoena (42), Een lepel herinneringen (43), De bende van de Onzichtbare Hand (43)

Petrus Timmermans [foutief : pater], priester-leraar St-Truiden : Een lepel herinneringen (43)

Rachel Timmermans, zus : Naar waar de appelsienen groeien (26), Mijn vertellingen (27/Jb 25), Zelfportret (33/Jb 25), Uit de werkplaats van de dichter (34/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Een lepel herinneringen (43)

Rik Timmermans, broer van grootvader : Pallieter in Holland III (18/Jb 9), Zelfportret (33/Jb 25), Hoe ik verteller werd (35/Jb 25), Inspiratie in het land van Rijen (39/Jb 20), De lof van Schoon Lier (42/Jb 15), Een lepel herinneringen (43), Hoe Anna-Marie ontstaan is (47/Jb 18)

Tonet Timmermans, dochter : Dagboek (30/Jb 2), brief aan Marieke (36/Jb 21), De juwelendiefstal (42)

Tintoretto, Italiaans schilder : Pieter Bruegel (28), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12)

Tirol : Pallieter (16), Pieter Bruegel herdacht (26/Jb 12), Pieter Bruegel (28), Volkskunst (31/Jb 29), Ik zag Cecilia komen (38)

* Tist : 1. straatbengel : Pallieter in Holland IX (18/Jb 7)

2. zoon van Franelle : Boerenpsalm (35)

3. boer : Het verken als kluizenaar (42)

* Titanen, myth. : Pieter Bruegel (28)

Titiaan, Italiaans schilder : Anna-Marie DNG (19/Jb 18), Mijnheer Pirroen (22), Naar waar de appelsienen groeien (26), Bruegel een veronderstelling (34/Jb 12), Oscar van Rompay II (43/Jb 33)

Tobias, bijbel : Boerenpsalm (35)

Toledo, Spanje : Karel en Elegast (21)

Ljev Nikolajevitsj Tolstoj : Oorlog en vrede, Russisch romancier : Dagboek (19/Jb 9)

Tom Seidmann-Freud, illustreerde Das Buch der Dinge (22) = Het Kleuterboek (24)

* Tomatpad, stiefvader : Pieter Bruegel (28), toneel Bruegel (43)

* Tonne, loteling : Gelot (06/Jb 5)

Tongeren, Limburg : Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23)

abdij Tongerlo, Kempen : Alfred Delaunois (14/Jb 9)

* de Tonspelers : Pieter Bruegel (28)

Jan Toorop, graficus : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9), Alfred Delaunois (14/Jb 9), Pallieter in Holland XVII (19/Jb 9), De vijf schoonste bergen van Holland (19/Jb 12), Anna-Marie (21), Bij Toorop (21/Jb 17), Willem Kloos (29/Jb 28), De kunstenaar Anton Pieck (34/Jb 23)

* den Top, rijkaard : De lange stenen pijp (33)

* Torenkasteel : Pieter Bruegel (28)

Julio Romero de Torres, Spaans schilder : Hedendaagse religieuze kunst (12/Jb 9)

Cornelis Torfs, Lierenaar : Lierke Plezierke (28)

Frans Torfs = ons Franske : Pallieter in Holland IX; = ons Lowieke : Het verbeternishuis (18-24/Jb 7)

Jos Torfs, Liers kunstsmid : Tentoonstelling der Kenisgilde I (09/Jb 6)

Toscane (I) : Anna-Marie (21), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De hemelse Salomé (30)

Trappisten, kloosterorde : De witte vaas (10), Causerie over Pallieter (21/Jb 4), Leontientje (26), Kastelen (34/Jb 29)

Trasimeense Meer (I) : De harp van St-Franciscus (32)

* Trees : 1. zus van Lowieke : Het verbeternishuis (24/Jb 7)

2. borduurster : Schoon Lier (25)

3. moeder van : Pieter Bruegel (28)

4. vrouw Bol Peps : Bij de Krabbekoker (34)

* Trees uit het Pijpepulleke : En waar de ster bleef stille staan (25)

Karel Tremerie, schilder : Alfred Delaunois (14/Jb 9)

* Treseke, boerinnetje : Pallieter DNG (14)

* Trien, vrouw Van de Nast : Anna-Marie DNG (19/Jb 18)

* ons Trientje : En waar de ster bleef stille staan (25)

Trier (D) : De familie Hernat (41)

Tripoli [Tarabulus], Libanon : De vier Heemskinderen (22)

Tristan en Isolde, sage : Het hovenierken Gods (26), De harp van St-Franciscus (32)

Troje, Klein-Azië : Pallieter in Holland VII (18/Jb 9), Anna-Marie (21), Mijnheer Pirroen (22)

* den Trommelaar, herberg : Boerenpsalm (35)

* de Trouwe Kaartspelers : Pieter Bruegel (28)

Tsjechoslovakije : De Friese klok (23/Jb 26), Naar waar de appelsienen groeien (26)

* bisschop Tulpijn : De vier Heemskinderen (22)

Turijn (I) : FT vertelt van Lier (35/Jb 20)

Turkije : De vier Heemskinderen (22), De pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt (23), Naar waar de appelsienen groeien (26), Pieter Bruegel (28), De harp van St-Franciscus (32), In de Fortuin (33/Jb 33), De familie Hernat (41), Dank om de trouw (42/Jb 15), Jef Soldaat (43), toneel Bruegel (43), Anne-Mie en Bruintje (45)

Turnhout, Antwerpen : Brief uit Lier I (10/Jb 6), Juffrouw Symforosa (18), O.L.Vrouw der vissen (24), Schoon Lier (25), Het gelaat der Vlaamse begijnhoven (29/Jb 23), Het einde van een roman (32/Jb 22), De lange stenen pijp (33), Hoe ik schilder werd (35/Jb 25), Eugeen Joors 60 jaar! (39), De familie Hernat (41), Isidoor Opsomer IV (43), Pijke en Mijke (94)

Twee Peperstraat, Groningen : Pallieter in Holland XV (19/Jb 9)

* Tybaert de kater : Pallieter (16), Boudewijn (19), Het zegevierend haasje (33)

Edgard Tytgat, schilder : Het museum van Lier (33/Jb 20)