FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken ›› Verschenen jaarboeken ›› Jaarboek 16 (1988)

Jaarboek 16 (1988)

Jaarboek 16 (1988) - Tussen Demer en Nete

Jaarboek 16: TUSSEN DEMER EN NETE (1988)

NR. AUTEUR: TITEL PAG.
16,1 Frans Verstreken: Timmermans, Cecilia, Averbode en Claes 5-6
16,2 Anton van Wilderode: Ik zag Cecilia komen. Een halve eeuw later 7-22
16,3 José De Ceulaer: Rondom het ontstaan van “Ik zag Cecilia komen” 23-28
16,4 Clara Timmermans: Herinneringen aan Averbode 29-33
16,5 Herman-Emiel Mertens: Het lied van God 34-44
16,6 José De Ceulaer: De receptie van ‘Ik zag Cecilia komen’ 45-54
16,7 Anton Kippenberg: Worte der Freundschaft 55-61
16,8 Ignaas Dom: ‘Aan den goeden vriend Peter Mertens’ 62-74
16,9 Frans Verstreken: Cecilia op de beeldbuis 75-79
16,10 Emiel Willekens: Claes-en-Timmermans 80-89
16,11 José De Ceulaer: De toegeveogde waarde 90-95
16,12 Ernest Claes: Felix Timmermans en de voordrachten in Duitsland 96-104
16,13 Felix Timmermans: De Witte, Zichem en Ernest Claes 105-109
16,14 Ernest Claes: Hoe de Fee in de hemel kwam 110-119
16,15 Frans Verstreken: Omtrent de film ‘De Witte’. Drie close-ups 120-128
16,16 Ernest Claes: Hulde aan Felix Timmermans 129-133
16,17 Louis Vercammen: Carolus en Pallieter 134-139
16,18 Antoon Thiry : Het werk van Felix Timmermans 140-150
16,19 Marc Somers: Jozef Simons en Felix Timmermans 151-155
16,20 Felix Timmermans: Voorwoord bij de Duitse vertaling van ‘Eer Vlaanderen vergaat’ 156-157
16,21 José De Ceulaer: In memoriam Anton Pieck 158-162
16,22 Frans Verstreken: Timmermans en Zimmer 163-165
16,23 Marc Somers: Lodewijk de Vocht en Felix Timmermans / een herdenking 166-169
16,24 Frans Sillis: Timmermans-bibliografie 1987 170-176
16,25 Frans Sillis: Kroniek 87 177-184
16,26 Toneelopvoeringen in 1986 en 1987 185
16,27 Wel en wee-tjes 186-187
16,28 Medewerkers aan dit jaarboek 188
16,29 Lijst van de illustraties 189