FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken ›› Verschenen jaarboeken ›› Jaarboek 19 (1991)

Jaarboek 19 (1991)

Jaarboek 19 (1991) - Timmermans en het Activisme

Jaarboek 19: TIMMERMANS EN HET ACTIVISME (1991)

NR. AUTEUR: TITEL PAG.
19,1 Marc Somers: Timmermans en het activisme 5-6
19,2 Daniël Vanacker: Het activisme in de Arteveldstad 7-16
19,3 Marc Somers: Timmermans en het Liers activisme 17-38
19,4 Felix Timmermans: De droom aller Vlamingen 39-41
19,5 Felix Timmermans: De kerstmis van Vlaanderen 43-44
19,6 Felix Timmermans: ‘Die man’ van de lion’ 45-47
19,7 Felix Timmermans: Aansporing tot geestdrift 48
19,8 Derk Hoek: Een bezoek bij Felix Timmermans 49-52
19,9 Joost: Een samenspraak met Felix Timmermans, schrijver van ‘Pallieter’ 53-55
19,10 Bij de staatsgevaarlijke Pallieter. Interview met Felix Timmermans 56-60
19,11 Felix Timmermans: Lezing over ‘Boudewijn’ 61-64
19,12 Ignaas Dom: ‘Boudewijn’ en Duitsland 65-80
19,13 André Lefèvre: Boudewijn. Van dierenfabel tot jeugdstuk 81-84
19,14 Gaston Durnez: Toen Thiry de hoorn liet schallen 85-86
19,15 Louis Vercammen: De rommelkas-verhalen 87-92
19,16 Felix Timmermans: Sint-Gommarus. Uit mijn Rommelkas II 93-98
19,17 Felix Timmermans: Het begijnhof. Uit mijn Rommelkas V 99-102
19,18 Felix Timmermans: Salomé. Uit mijn Rommelkas VII-VIII 103-110
19,19 Felix Timmermans: Onzen hond. Uit mijn Rommelkas X 111-114
19,20 Felix Timmermans: Holland. Uit mijn Rommelkas XI 115-117
19,21 Marc Somers: Het ‘Lumière’-avontuur van Timmermans 118-131
19,22 José De Ceulaer: Felix Timmermans en Wies Moens 132-145
19,23 Frans Verstreken: Timmermans in hoge vergadering 147-152
19,24 Gaston Durnez: In memoriam Gerard Walschap 153-154
19,25 Frans Sillis: Timmermans-bibliografie 1990 155-163
19,26 Frans Sillis: Kroniek 90 165-182
19,27 Toneelopvoeringen in 1990 183
19,28 Gelezen 184
19,29 Wel en wee-tjes 185-186
19,30 Addendum en corrigendum 187
19,31 Medewerkers aan dit jaarboek 189
19,32 Lijst van de illustraties 190