FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken ›› Verschenen jaarboeken ›› Jaarboek 20 (1992)

Jaarboek 20 (1992)

Jaarboek 20 (1992) - Gegroet, O Lier!

Jaarboek 20: GEGROET, O LIER! (1992)

NR. AUTEUR: TITEL PAG.
20,1 Arthur Lens: Bij het twintigste jaarboek 5-7
20,2 Gaston Durnez: Rond het ontstaan van 'Schoon Lier' 8-10
20,3 Frans Verstreken: Heel de stad komt in mijn kamer 11-29
20,4 Arthur Lens: Evolutie van het Lierse stadsbeeld 30-40
20,5 Marc Mees: Stad in beeld. Lierse boekillustraties van Felix Timmermans 41-125
20,6 Felix Timmermans: Felix Timmermans vertelt van Lier 126-129
20,7 Felix Timmermans: Het museum van Lier 130-134
20,8 Luc Coenen: Het Timmermans-Opsomerhuis 135-138
20,9 Felix Timmermans: Het 'Groenselmètje' 139
20,10 Felix Timmermans: Inspiratie in het land van Rijen 140-149
20,11 Arthur Lens: 'Historiële' verbeeldingen 150-160
20,12 José de Ceulaer: Schrijvers in het lyrische Lier 161-174
20,13 Felix Timmermans: Anton Bergmann en Lier 175-182
20,14 Felix Timmermans: Ernest de Weert 183-185
20,15 Felix Timmermans: Karel de Winter 186-190
20,16 Marc Mees: 'De volle Lierse school.' Schilders uit ‘Schoon Lier’ 191-198
20,17 Felix Timmermans: Isidoor Opsomer 199-215
20,18 Felix Timmermans: Een goede vriend (Flor van Reeth) 216-221
20,19 Felix Timmermans: Oscar van Rompay 222-224
20,20 Oscar Van Rompay: Felix Timmermans 225-228
20,21 Felix Timmermans: Fred Bogaerts 229-231
20,22 Felix Timmermans: Een Vlaams letterkundige die schilder werd te Middelburg (Reimond Kimpe) 232-236
20,23 Felix Timmermans: Oude Lierse Kunst 237-241
20,24 Jef Arras: Muziekers uit het lyrische Lier 242-253
20,25 Arthur Lens: De Lierse beiaard 254-255
20,26 Felix Timmermans: Lodewijk van Boeckel (kunstsmid) 256-264
20,27 Felix Timmermans: Karel Biermans (pastoor van het Lierse begijnhof) 265-266
20,28 Ignaas Dom: Schoon Lier in Duitse vertaling 267-270
20,29 Hans Thieves: Felix Timmermans, die Stadt Lier und Ich 271--272
20,30 Louis Vercammen: In memoriam Dr. Marcel Cordemans 273-275
20,31 Frans Sillis: Timmermans bibliografie 1991 276-285
20,32 Frans Sillis: Kroniek 91 286-299
20,33 Wel en wee-tjes 299
20,34 Toneelopvoeringen in 1991 300
20,35 Gelezen 301
20,36 Medewerkers aan dit jaarboek 302
20,37 Lijst van de Illustraties 303