FTG ›› Felix Timmermans ›› Bibliografie

Bibliografie

Bibliografie van alle werken van Timmermans

In deze bibliografie zijn de erg talrijke heruitgaven van Timmermans┬┤ werk (die meestal bij de oorspronkelijke uitgever Van Kampen in Amsterdam verschenen) niet opgenomen. Hierop is een uitzondering gemaakt als nieuwe edities heel erg verschillen van de voorgaande uitgaven: dan zijn ze wel vermeld. De recentste heruitgave is die door het Davidsfonds (Leuven 1989-1994, meerdelig): zij bevat, met uitzondering van de weinige toneelstukken, alle werken van de auteur. De heruitgaven van die toneelstukken zijn hieronder wel vermeld, omdat dit werk moeilijk vindbaar is. Ook van de bloemlezingen zijn enkel de belangrijkste opgenomen.

Ruime selectieve bibliografie van werken over Timmermans

De onderstaande bibliografie is een uitgebreide selectie. Vanaf 1973 geeft het Felix Timmermansgenootschap te Lier het Jaarboek van het Felix Timmermansgenootschap uit, waarin alle aspecten in verband met de figuur Timmermans en diens werk worden behandeld en waarin ook moeilijk vindbare teksten van Timmermans worden ge(her)publiceerd. Minder wetenschappelijk maar ook informatief is verder het kleine tijdschrift Zilveren Verpozingen, dat de Felix Timmermanskring sinds 1991 twee keer per jaar publiceert. Daarnaast geeft ook het Duitse Felix Timmermans Gesellschaft vanaf 1990 een jaarboek uit (Jahrbuch der Felix Timmermans Gesellschaft). Van deze drie publicaties wordt hieronder per jaar alleen de titel van het eerstgenoemde jaarboek opgenomen. Referenties aan de artikelen daarin, evenals aan de andere twee genoemde tijdschriften en de bijdragen daarin worden hieronder niet vermeld.