FTG ›› Felix Timmermans ›› Het belang van het werk van Timmermans

Het belang van het werk van Timmermans

Schoon Lier

Of en in welke mate het werk van Felix Timmermans nu nog van belang is…

Toen Nieuwsblad-journalist Mark Vlaeminck Gaston Durnez interviewde naar aanleiding van het verschijnen van de monumentale biografie over de Fé, stond als veelzeggende titel boven het stuk: ‘Omdat hij uit de tijd is’. Durnez werd tijdens de talrijke voordrachten die hij hield over zijn boek, waarschijnlijk iedere keer weer met dergelijke opmerking(en) geconfronteerd. Zijn antwoord laat geen verdere twijfel bestaan: ‘De wereld van Timmermans is voorbij, dus kun je hem nu onbevangen lezen, zoals je geniet van een oude ballade, een oud vertelsel, een lied van vroegere liefde en verlangen naar schoonheid. Hij vertelt zelfs over dingen en roept vragen op die ons in deze verwarde postmoderne wereld nog kunnen aanspreken. Je moet alleen bereid zijn, met open hart en zinnen, zijn wereld binnen te gaan.’

Die bereidwilligheid is er niet altijd, zeker omdat een aantel vooroordelen bij de moderne lezer hardnekkig blijven bestaan. En toch; iemand als radiomaker Pat Donnez herlas voor zijn reeks ‘Vlaanderen voor de leeuwen’ Timmermans en besluit: ‘Timmermans noemt man en paard. Die zotte vitalistische liefde tussen Marieke en Pallieter is ontzettend erotisch. (…) Ik ben aangenaam verrast door die grote openheid.

En Benno Barnard en Paul de Wispelaere, die in hun bloemlezing ‘Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst’ (2002) van Timmermans ‘De kistprocessie’ opnamen, noemen de auteur ‘samen met Ernest Claes de belangrijkste vertegenwoordiger van de Vlaamse heimatkunst, maar zijn beste werk overwint de beperkingen van het genre.’

De actualiteit van het werk van Felix Timmermans ligt, kort samangevat, hierin: in het kleine doorgrondt hij het grote. Of hoe in de eenvoud de diepte vorm krijgt.