FTG ›› Genootschap ›› Info ›› Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging.

Zetel: Netelaan 4, 2500 Lier

Ere-voorzitter: José De Ceulaer (†)

Voorzitter: Marc Somers

Ondervoorzitter: Louis Vercammen

Secretaris Koen De Vriese

Penningmeesters: Hilde Matthysen

Leden: Luc Coenen, Job Deckers, Ignaas Dom, Gaston Durnez, Marc Mees, Herman Mertens, Gommaar Timmermans, Rudolf Van de Perre, Jos Van der Veken, Jooris Vannhulle

Brieven van administratieve aard (lidmaatschap, nabestellingen, adreswijzigingen) stuurt u aan de penningmeester Hilde Matthysen, Jozef Ickxstraat 87, B-2180 Ekeren; e-mail: hilde.matthysen@telenet.be

Voor suggesties van redactionele aard te schrijven naar secretaris Koen De Vriese, Jozef Ickxstraat 87, B-2180 Ekeren e-mail: koen.de.vriese@telenet.be of Koen.DeVriese@haven.Antwerpen.be