FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken

Jaarboeken

Binnenkort publiceren wij ons 46st° jaarboek, Het huis van de dichter.

 

Nu dit jaar het Timmermans-Opsomer-huis definitief werd gesloten oordeelde het bestuur het wenselijk het huis van de schrijver, zijn eigen woonhuis, in de kijker te plaatsen. Werd de kans onbenut gelaten om zijn huis in de De Heyderstraat als museum open te stellen én om aandacht te besteden aan Felix’ vier artistieke kinderen, een hele dynastie?

 

Voorop in ons jaarboek staat de bijdrage van prof. dr. Dirk Rochtus, hoofddocent Duitse geschiedenis aan de Leuvense Universiteit en voorzitter van het ‘Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme’ in Antwerpen. Hij bespreekt een aantal dichtershuizen in Duitsland onder de titel ‘Ga naar het land van de dichter!’ Gaston Durnez brengt ‘Heimwee doet ons hart verlangen’. Grasduinen in de tuin van de Heimat. Hij staat in De stem van het huis stil bij zijn persoonlijke herinneringen over het huis van Felix en Marieke.

 

Van Harold Van de Perre ontvingen we zijn lezing van vorige ledendag, Over de diepgelovige Godzoeker Timmermans, de dichter van Adagio.

 

Marc Mees behandelt het bij Timmermans vermelde Lierse kaartspel chaufeeën en hij vertelt ons over Mijnheer Pirroen in speculaasvorm, uiteraard bij een Lierse bakker. Tevens schreef hij een in memoriam voor Jef Arras, de Lierse musicoloog en naamdrager van de stam Arras. Zijn grootoom was bevriend met Timmermans; zijn vader was medestichter van het Timmermans-huis.

Mon Van den heuvel brengt hulde Fred Bogaerts, Timmermans-vriend die nu 55 jaar geleden overleed. De voorzitter publiceert een tweede deel van de correspondentie Felix Timmermans – Rik Cox.

 

Enkele teksten van Timmermans belichten zijn rol in de Lierse kunstscène tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder een stukje interview.

 

Naar jaarlijkse gewoonte vergast Gaston Durnez ons op een portie Mengelwerk. Voor de Kroniek zorgde Marc Somers. Het jaarboek sluit zoals steeds af met de Timmermans-bibliografie door de voorzitter.

 

Voor elk wat wils dus in het huis van de dichter.

 

 

Het jaarboek telt ca.160 bladzijden en bevat talrijke ongepubliceerde foto’s, handschriften, tekeningen en illustraties.

Jaarboeken van het Felix Timmermans Genootschap

We geven hier een overzicht van de jaarboeken die sinds 1972 bij het Felix Timmermans Genootschap zijn verschenen.