FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken

Jaarboeken

Binnenkort publiceren wij ons 47e en tevens ook laatste jaarboek, En toch gelukkig zijn.

Wij zijn erin geslaagd in schoonheid te eindigen met interessante artikels en als toemaatje een reeks foto’s van Felix Timmermans, waarvan sommige nooit eerder gepubliceerd werden.

Van prof. Philip Vermoortel ontvingen we zijn lezing, Wie doet het hem na.

Kunsthistorica Leen Huet, waarvan haar biografie, Pieter Bruegel, reeds een derde druk kent, gaat in haar bijdrage uitvoerig in op de bronnen die Timmermans gebruikte voor zijn boek, Pieter Bruegel zo heb ik u uit uwe werken geroken. Zij zal tevens gastspreker zijn op onze ledendag.

Daarnaast brengt Jean Bastiaensen een overzicht van de auteurs die over Bruegel publiceerden.

G. De Soete haalt een interview van Ernest Van der Hallen over de Fé vanonder het stof.

Louis Vercammen, medewerker vanaf het eerste uur brengt drie bijdragen. Hij schetst de voorgeschiedenis van Het kindeken Jezus in Vlaanderen en de drie verhaallijnen, die terug te vinden zijn in dit boek. Verder bespreekt hij de stamboom van de familie de Piza en in zijn laatste bijdrage grasduint hij in de literaire kritiek over het werk van Timmermans.

Marc Mees heeft nog oude foto’s gevonden van een eerstesteenlegging van de Heilige Hartkerk in Lier.

Laurens Verrelst zorgt voor een uitvoerige bijdrage over Boerenpsalm en verleent aandacht aan de polemiek rondom de sluiting van het Timmermans-Opsomerhuis.

Verder ontdek je wie Wambas was en Sal Noach. Ook worden een tweetal onuitgegeven handschriften van Felix Timmermans afgedrukt.

Gaston Durnez schrijft een lange bijdrage over José De Ceulaer, de eerste voorzitter van ons genootschap, en naar jaarlijkse gewoonte vergast hij ons op een portie Mengelwerk.

Het jaarboek sluit zoals gebruikelijk af met de Timmermansbibliografie en met de Kroniek samengesteld door Marc Mees. Het telt 200 bladzijden en bevat talrijke ongepubliceerde foto’s, handschriften, tekeningen en illustraties.

Jaarboeken van het Felix Timmermans Genootschap

We geven hier een overzicht van de jaarboeken die sinds 1972 bij het Felix Timmermans Genootschap zijn verschenen.