FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken ›› Verschenen jaarboeken ›› Jaarboek 6 (1978)

Jaarboek 6 (1978)

Jaarboek 6 (1978) - De grijze jaren

Jaarboek 6: DE GRIJZE JAREN (1978)

NR. AUTEUR: TITEL PAG.
6,1 Louis Vercammen: Bij het zesde jaarboek 5
6,2 Emiel Janssen: Schemeringen van de dood en van het leven. De lange incubatie die uitkwam op “Pallieter” 6-21
6,3 Antoon Thriy: Hoe men schrijver wordt 22-24
6,4 Albert Speeckaert en Louis Vercammen: De dichter F. Timmermans 25-31
6,5

Felix Timmermans: Verzamelde gedichten 1905-1910

29. De keersen. 30. De non. 31. De doode. 32. Smartelied. 33. O Jezus. 34. Het na-licht. 35. Wintersprookje. 36. Driekoningenliedeken. 37. Wijsheid. 38. Menschelijkheid. 39. Voor Guido Gezelle. 40. Sneeuw. 41. De reiger. 42. Armoede. 43. Kloostertuin. 44. Doodsbede. 45. Vers. 46. De boomen. 47. Hoogmoed. 48. Lente. 49. De arme visscherschuit. 50. De populieren. 51. Avond.

32-81
6,6 Louis Vercammen: De verteller 82-95
6,7 Felix Timmermans en Frans Antoon Thiry: “Ecce Homo” en het bange portieresken (fragment) 96-101
6,8 Felix Timmermans: De lijkbidder (fragment) 103-105
6,9 Felix Timmermans: Het witte huis op de heide 106-114
6,10 José De Ceulaer: De Zending, een onuitgegeven treurspel 115-123
6,11 Louis Vercammen: De kunstcriticus 124-133
6,12 Felix Timmermans: Vlaamsche Arbeid. 1e Jrg., nr. 1 134-135
6,13 Felix Timmermans: Intermezzo van Marie Marx-Koning 136-138
6,14 Felix Timmermans: Kempische Vertelsels, door Karel van den Oever 139-140
6,15 Felix Timmermans: De vroolijke Limburger door Lambrecht Lambrechts 141-142
6,16 Felix Timmermans: Gekke Sprookjes, door Jozef Arras. Nr. 74 der Duimpjesuitgave 143-144
6,17 Felix Timmermans: Het werk van Victor Remouchamps 145-148
6,18 Polleke van Mher: Iets over de Liersche lees- en voordrachtavonden 149-150
6,19 Felix Timmermans: Lier. – Tooneelvereeniging Rust Roest 151
6,20 Felix Timmermans: Lier. – De Vocht-Cuppens-avond. Tooneel 152-153
6,21 Felix Timmermans: Lier. – Tooneel 154
6,22 Felix Timmermans: Lier. – Tooneel 155
6,23 Felix Timmermans: Lier. – De heer. Arie van den Heuvel in “Droeve Min” en “De Klauw” 156-157
6,24 Mandragoor: Tentoonstelling der Kenisgilde (1) 158-159
6,25 Mandragoor: Tentoonstelling der Kenisgilde (2) 160-162
6,26 Willem: En nu het mijne… 163-166
6,27 Louis Vercammen: In Vlaanderen Vlaams 167-168
6,28 Felix Timmermans: Brief uit Lier. – Het Vlaamsch en het 41e Congres der katholieke Kringen en katholieke Vereenigingen te Lier 169-172
6,29 Kronologische tabel 173-174
6,30 Marcel Boschmans en José de Ceulaer: Timmermans-Woordenboek V 175-178
6,31 Frans Sillis: Kroniek 77. – Terloops 179-185
6,32 Frans Sillis: Timmermans-bibliografie 1977 186-189
6,33 Herkomst der illustraties 190
6,34 Inhoud 191