FTG ›› Genootschap ›› Meer over de vereniging

Meer over de vereniging

Felix Timmermans

Dit studiegenootschap, van start gegaan in 1972, verenigt lezers, vorsers, verzamelaars, bewonderaars van het veelzijdige oeuvre van Felix Timmermans (1886-1947) en wil hen onderling met elkaar in contact brengen. De vereniging wil tevens de nagedachtenis van de auteur levend houden en de kennis van zijn literair en plastisch werk bevorderen, onder meer door de publicatie van onbekende teksten of brieven. Zo treedt de vereniging daadwerkelijk op als promotor voor het werk van deze grote Vlaamse schrijver.

Sinds 1973 verschenen meer dan 30 jaarboeken met deskundige studies over allerlei aspecten van zijn proza, poëzie, toneel, teken- en schilderwerk. Elk jaarboek is gewijd aan een bepaald thema. Een doorlopende bibliografie van werken van en over Timmermans en een jaarlijkse kroniek met allerlei wetenswaardigheden behoren tot de terugkerende rubrieken. Kortom, deze jaarboeken, geïllustreerd met foto’s en tekeningen, vormen een onmisbare bron voor wie Felix Timmermans nader wil leren kennen als mens en als kunstenaar. De reeds gebundelde bijdragen van ruim honderd auteurs worden in academische milieus geprezen als een uitstekend voorbeeld van kritisch werkinstrument.

Weinig literaire verenigingen in Vlaanderen en Nederland hebben zulke lange levensduur en publiceerden ononderbroken zoveel boeken over één schrijver!

 

Ter gelegenheid van het verschijnen van het jaarboek organiseert het genootschap in het najaar een ledendag Tijdens de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen gebeurt de coördinatie van de redactie van het jaarboek en de planning van de ledendag. Tevens wordt daarbij onderling wetenschappelijke en praktische informatie uitgewisseld. Op de agenda stond de voorbije jaren meermaals een gelegenheidstentoonstelling rond de figuur van Timmermans, georganiseerd in samenwerking met het Timmermans-Opsomermuseum in Lier.

De laatste jaren heeft de vereniging, met enkele nieuwe medewerkers-bestuursleden, met een nieuwe aanpak van de verkoop van de jaarboeken in hoger vermeld museum, én met een sterker nadruk op het visuele aspect van het jaarboek (kleurkatern, andere opmaak van de kaft) een nieuw elan gekregen

 

Onze kennismakingsfolder met informatie over de jaarboeken wordt jaarlijks op een 500-tal exemplaren verspreid, via de gerichte persoonlijke contacten en via de verdeling aan de infobalies van het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen en het Timmermans-Opsomermuseum in Lier.

De externe communicatie bestaat voorts uit de persoonlijke relaties van de bestuursleden en de leden, die in de praktijk de beste promotoren blijken te zijn.

Leden en niet-leden kunnen steeds beroep doen op de expertise van de bestuursleden. Onder hen bevinden zich de conservator van het Timmermans-Opsomermuseum en een conservator van het AMVC-Letterenhuis. Vaak wordt een beroep op hen gedaan via briefwisseling, e-mail, telefoon of andere mondelinge contacten. Inhoudelijk varieert dat van concrete praktische gegevens in verband met het lidmaatschap tot het bezorgen van wetenschappelijke informatie.

 

Het Felix Timmermans-Genootschap heeft geen eigen archief- en documentatiecentrum, maar doet in dat verband een beroep op de archiefbestanden van het AMVC-Letterhuis in Antwerpen en de collectie van het Timmermans-Opsomermuseum in Lier, instellingen waar zich het grootste gedeelte van de archivalia van de schrijver bevindt. De doorsluisfunctie van de vereniging, die weloverwogen geen Timmermans-archivalia verzamelt, bestaat erin dat zij in de loop der jaren steeds alle aangeboden materiaal naar een van beide instellingen verwezen heeft.