FTG ›› Genootschap ›› Registers

Registers

Leeswijzer:

  • De namen van bepaalde landen worden aangeduid met hun autokenmerk: (D), (F), (NL) enz.
  • Elders wordt de naam van de provincie of streek gebruikt.
  • * = fictieve naam of titel
  • (05) = 1905 - enz.
  • DNG = De Nieuwe Gids
  • DWB = Dietsche Warande & Belfort
  • (H.) = heilige
  • Jb... = Jaarboek FTG nr ...
  • myth. = mythologie
  • s.d. = zonder jaartal

Verwezen wordt naar het eerste verschijnen in brief, boekvorm, dagblad of tijdschrift, telkens met jaaraanduiding tussen haakjes. Dat sommige titels gemakshalve iets werden ingekort of vertaald, zal wel geen probleem stellen. Menig stuk kreeg van de auteur een primeur of revisie met afwijkende titel of namen; die evenals de talrijke naamloze omschrijvingen van personen werden zoveel mogelijk opgespoord. Iedereen weet onderhand dat hij namen met een grote nonchalance hanteert; verschrijvingen en vergissingen zijn niet uit de lucht. Ook de zetters hebben meer dan eens gegist en gemist bij het ontcijferen van het lastig geschrift! Er is getracht de schade te beperken, o.m. door systematisch dubbelnamen en de spelling te herleiden tot de meest logische. Menige missing werd reeds stilzwijgend verbeterd in onze Jaarboeken.

Werken van auteurs en componisten worden vernoemd, als deze direct of indirect worden geciteerd. Ook fictieve namen van personen, plaatsen, uithangborden, titels werden opgetekend. Afleidingen worden bij de hoofdnamen geplaatst, b.v. Grieks bij Griekenland. Onbestemde voornamen als Adolfine, Sus, Pol, Pier, Jan en alleman, pijp aan Marten, Rikske snot, zotte Trien, Tist van niemandalle, onschuldige Elisabeth, bleken Henri of Pietje de dood e.d., werden niet opgenomen, wel madam Janssens en meneerke Peeters. Merkwaardig zijn bepaalde namen strikt tijdgebonden.

Gebundelde gedichten en verhalen werden samen geplaatst, Begijnhofsproken vóór Pallieter. Bijdragen onder dezelfde titel kregen chronologisch een volgnummer; b.v. Isidoor Opsomer I (1924), II (1931), III (1933), IV (1943). Wanneer ze ook bij ons zijn verschenen, wordt dat aangeduid met het nummer van het Jaarboek. Onuitgegeven stukken vindt men in Ongebundelde verhalen, Leuven 1994. Dit register geeft geen aanduiding hoeveel keer een naam voorkomt, alleen in welke werken of bijdragen hij minstens eenmaal (on)rechtstreeks wordt vermeld. Toch bewijst deze opsomming hoe ongelooflijk ruim Timmermans' achtergrond is en waar specifiek zijn voorkeur naar uitgaat. Zo krijgt België 18 en Vlaanderen meer dan 150 vermeldingen. Achteraan volgt het repertorium van geciteerde liederen.

Zoals in elk mensenwerk zullen hier onvolkomenheden in voorkomen, alvast omdat wij niet konden beschikken over alle teksten. Iedere verbetering en aanvulling is welkom.

Louis Vercammen

Essen, oktober 1995

Klik hieronder op een letter om naar het register te gaan -->

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T